Bergenstesten 3

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. denied. to deny
  benektet. å benekte
 2. determined. to determine
  fastslått. å fastslå
 3. claimed. to claim.
  hevdet. å hevde
 4. inaugurated. to inaugurate
  innvies. å innvie
 5. I/You/He/She am/are/is bitter.
  It is bitter.
  We/You/They are bitter.
  • Jeg/Du/Han/Hun er bitter.
  • Det er bittert. Den er bitter.
  • Vi/Dere/De er bitre.
 6. encouragement
  oppmuntring
 7. in step with
  i takt med
 8. to refuse, to decline
  å avslå
 9. accepted. to accept.
  godtok. å godtå
 10. advantageously, beneficial
  fordelaktig
 11. homogeneously, uniformly
  homogent
 12. composed, assembled
  sammensatt
 13. equivalent
  likeverdig
 14. to warn
  å advare
 15. to admire
  å beundre
 16. the man will not hasten/hurry
  mannen vil ikke skynde seg
 17. laid off. to lay off
  permittert. å permittere
 18. volunteer
  dugnad
 19. to come to volunteer
  å stille på dugnad/ å komme på dugnad
 20. I'm sad. I am sorry about that. I am fed up.
  Jeg er lei meg. Jeg er lei for deg. Jeg er lei.
 21. requested
  etterspurt
 22. demand. There is a large demand for chocolate in the store.
  etterspørsel. Der er stor etterspørsel etter skjokolade i butikken.
 23. delinquent
  udyktig
 24. source material
  kildestoff
 25. slightly more than
  i overkant av
 26. head of. head of state/country.
  overhode. landets overhodet.
 27. Social positions are inherited.
  I inherit/I interherited
  • Samfunnsposisjoner går i arv.
  • Jeg arver, jeg arvet.
 28. to introduce
  å innføre
Author:
burntoutmatch
ID:
300072
Card Set:
Bergenstesten 3
Updated:
2015-04-06 13:24:07
Tags:
norsk bergenstesten
Folders:

Description:
norsk
Show Answers: