Bergenstesten 5

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Først la hun seg ned på sofaen. Så kjente hun at hun hadde blitt verre.

  Etter at ________________________ verre.
  Etter at hun la seg ned på sofaen, kjente hun at hun hadde blitt verre.
 2. She had worked too much. Therefore she didn't feel good.
  Hun hadde jobbet for mye. Derfor følte hun seg ikke bra.
 3. For/Because she didn't feel good.
  For hun følte seg ikke bra.
 4. She would not go to the doctor even though she didn't felt good.
  Hun ville ikke gå til legen selv om hun ikke følte seg bra.
 5. She made an appointment with the doctor, because she didn't feel well.
  Hun bestilte time hos legen, for hun følte seg ikke bra.
 6. She went to the doctor because she did not feel good.
  Hun gikk til legen på grunn av at hun ikke følte seg bra.
 7. I don't know him.
  Jeg kjenner ham ikke.
 8. I never see him.
  Jeg ser ham aldri.
 9. I didn't meet her unfortunately.
  Jeg møtte henne dessverre ikke.
 10. I didn't see them.
  Jeg så dem ikke.
 11. Jeg er ikke frisk. - Han sier at...
  Han sier at han ikke er frisk.
 12. Barna mine er ikke friske. - Han sier at...
  Han sier at barna hans ikke er friske.
 13. Jeg må passe på barna mine. - Han sier at...
  Han sier at han må passe på barna sine.
 14. Jeg kan ikke hente kona mi. - Han sier at...
  Han sier at han ikke kan hente kona si...
 15. Kona mi er på jobben. - Han sier at...
  kona hans er på jobben.
 16. Bilen vår er på verksted. - Han sier at...
  Han sier at bilen deres er på verksted.
 17. Hun byttet jakka, __ hun likte den ikke.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Hun byttet jakka, for hun likte den ikke.
 18. Han likte ikke jakka. ____ byttet hun den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Han likte ikke jakka. Derfor byttet hun den.
 19. Hun byttet jakka, ____ hun ikke likte den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Hun byttet jakka, fordi hun ikke likte den.
 20. Hun likte ikke jakka, __ hun byttet den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Hun likte ikke jakka,  hun byttet den.
 21. Han beholdt jakka ___  han ikke likte den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Han beholdt jakke selv om han ikke likte den.
 22. Han likte ikke jakka, ___ han beholdt den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Han likte ikke jakka, men han beholdt den.
 23. Han likte ikke jakka. _____  beholdt han den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Han likte ikke jakka. Likevel beholdt han den.
 24. Han beholdt jakka ______ at han ikke likte den.

  (Sett inn et av ordene likevel, selv om, derfor, men, så, til tross for, for, fordi)
  Han beholdt jakka til tross for at han ikke likte den.
 25. Når bruker man for? Hva type ord er fordi?
  For er konjunksjon. Det kommer en hovedsetning som forteller om årsak , etter.
 26. Når bruker man fordi? Hva type ord er fordi?
  Fordi er subjunksjon og innleder en leddsetning.
Author:
burntoutmatch
ID:
300087
Card Set:
Bergenstesten 5
Updated:
2015-04-06 18:37:53
Tags:
norsk
Folders:

Description:
norsk
Show Answers: