Formler til prøve uden hjælpemidler

Home > Preview

The flashcards below were created by user Rasmus123 on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvordan integreres e?
  ex
 2. Hvordan integreres x?
 3. Hvordan integreres  ?
  ln 1
 4. Hvad er sammenhængen mellem et ubestemt integrale og dets stamfunktion?
 5. Er et ubestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, 
 6. Hvordan bestemmer man det bestemte integrale til f(x)?
 7. er et bestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, 
 8. , c er et midtpunkt

Card Set Information

Author:
Rasmus123
ID:
300133
Filename:
Formler til prøve uden hjælpemidler
Updated:
2015-04-07 08:33:06
Tags:
gruppe 2yMa
Folders:

Description:
gruppe 8
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview