Pythagoras læresætning

Home > Preview

The flashcards below were created by user Mr.Pete on FreezingBlue Flashcards.


  1. Pythagoras sætning
  2. Isoler a i Pythagoras sætning
  3. Isoler b i Pythagoras sætning
  4. I en retvinklet trekant er de to kateter 6 og 8 hvad er hypotenusen ?
  5. Hvad er toppunktet til grafen for andengradspolynomiet  

Card Set Information

Author:
Mr.Pete
ID:
300135
Filename:
Pythagoras læresætning
Updated:
2015-04-07 08:25:52
Tags:
pythagoras 2yMa
Folders:
Matematik
Description:
Homemade
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview