Ensvinklede trekanter

The flashcards below were created by user saraleth on FreezingBlue Flashcards.

 1. Isoler x i formlen Image Upload
  Image Upload
 2. Isloer x i formlen Image Upload
  Image Upload
 3. Isoler x i formlen Image Upload
  Image Upload
 4. En trekant ABC er ensvinklet med trekant DEF hvor forstørrelsesfaktoren er 3 og ABC er den største trekant. Siden i Ef er ensliggende med BC, der er 6 cm. Hvor lang er linjestykket EF?
  2
 5. AB og DE er ensliggende sider i to ensvinklede trekanter. AB=10 og DE=2. Hvad er størrelsesfaktoren?
  5
Author:
saraleth
ID:
300139
Card Set:
Ensvinklede trekanter
Updated:
2015-04-07 08:27:31
Tags:
2yMa
Folders:
Ensvinklede trekanter,isoler
Description:
Ensvinklede trekanter og isoler
Show Answers: