Formler til prøve uden hjælpemidler

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvordan integreres e?
  ex
 2. Hvordan integreres x?
  Image Upload
 3. Hvordan integreres Image Upload ?
  ln 1
 4. Hvad er sammenhængen mellem et ubestemt integrale og dets stamfunktion?
  Image Upload
 5. Er et ubestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, Image Upload
 6. Image Upload
  Image Upload
 7. Image Upload
  Image Upload
 8. Hvordan bestemmer man det bestemte integrale til f(x)?
  Image Upload
 9. er et bestemt integrale og en konstant kommutative?
  ja, Image Upload
 10. Image Upload
  Image Upload
 11. Image Upload
  Image Upload
 12. Image Upload
  Image Upload, c er et midtpunkt
 13. Image Upload
  Image Upload
 14. Image Upload
  Image Upload
 15. Image Upload
  Image Upload
 16. d=?
  Image Upload
 17. isolér x i ligningen
  Image Upload
  Image Upload
 18. betragt 2.gradsligningen Image Upload
  hvad er formlen for løsningen?
  Image Upload
 19. Isoler x i formlen Image Upload
  Image Upload
 20. Isloer x i formlen Image Upload
  Image Upload
 21. Isoler x i formlen Image Upload
  Image Upload
 22. En trekant ABC er ensvinklet med trekant DEF hvor forstørrelsesfaktoren er 3 og ABC er den største trekant. Siden i Ef er ensliggende med BC, der er 6 cm. Hvor lang er linjestykket EF?
  2
 23. AB og DE er ensliggende sider i to ensvinklede trekanter. AB=10 og DE=2. Hvad er størrelsesfaktoren?
  5
 24. Pythagoras sætning
  Image Upload
 25. Isoler a i Pythagoras sætning
  Image Upload
 26. Isoler b i Pythagoras sætning
  Image Upload
 27. I en retvinklet trekant er de to kateter 6 og 8 hvad er hypotenusen ?
  Image Upload
 28. Hvad er toppunktet til grafen for andengradspolynomiet  Image Upload
  Image UploadImage Upload
 29. Ligningen for tangente
  Image Upload
 30. Hvordan differentieres
  Image Upload
  Image Upload
 31. afledt funktion af
  Image Upload
  Image Upload
 32. Afledt funktion af
  Image Upload
  Image Upload
 33. Den afledede funktion af ln x
  Image Upload
 34. Hvordan differentieres: 

  Image Upload
  Image Upload
 35. Hvordan differentieres:

  Image Upload
  Image Upload
 36. Hvad svarer Image Upload til i tangentligningen?
  Image Upload
 37. Hvad svarer Image Upload til i tangentligningen?
  Hældningskoefficienten a
 38. Hvad er formlen for tangentligningen?
  Image Upload
Author:
AnneSkand
ID:
300171
Card Set:
Formler til prøve uden hjælpemidler
Updated:
2015-04-07 13:00:54
Tags:
2yMa
Folders:

Description:
Øvekort
Show Answers: