Historia - Notatki - Ideologie

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Liberalizm
  • Narodziny w oświeceniu
  • Wiara w ludzka dobroc - kazda jednostka powina byc wolna i kie
 2. Liberalizm
  • John Stuart Mill, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville
  • Pierwsza partia liberalna - wigowie brytyjscy
  • Najważniejsza wolność, może być ograniczona tylko przez wolnosc innych
  • Wiara w ludzka dobroć - każda jednostka wolna bedzie kierowala dobrem
  • Zwolennicy - głównie burżuazja - swoje bogactwo zawdzieczali swojej dzialalnosci, dlatego popierali liberalizm ekonomiczny (Adama Smitha)
  • Leseferyzm -kazdy powinien mieć możliwość prowadzenia własnej dzialalnosci gospodarczej
  • Państwo - egzekwowac prawo i zapewnic bezpieczenstwo przed napascia państwa innego, nietykalnosc własnosci prywatnej
  • Przeciwni absolutyzmowi, feudalnemu ustrojowi, demokracji (bo strach, ze tyrania wiekszosci)
  • Jedna z fundamentalnych zasad w XIX w. - prawo wykorzystywania trudnej syt. pracowników najemnych
  • Na ogół łaczono liberalizm w ekonomii, polityce, religii, obyczajach > Konflikt z KK
 3. Konserwatyzm
  • Wytworzył się w XVIII/XIX w. - reakcja na rewolucje francuska
  • Edmund Burke - twórca, Joseph de Maistre, Francois -Rene de Chateaubriand
  • Przeciwnicy liberalizmu; pierwsza partia konserwatywna - torysi
  • Głównie przedstawiciele arystokracji, warstw uprzywilejowanych, ktore chcialy utrzymania porzadku
  • Czasem zwani reakcjonistami (reactio=przeciwdziałanie)
  • Uznawali absolutyzm, system stanowy, uznawali nierwonosci za naturalne i ustanowione przez Boga
  • Kazda rewolucja - grzech wobec Boga; podkreslaly tradycje i religie; KK to instytucja wspierajaca monarsza wladze
 4. Socjalizm utopijny
  • Robert Owen - dbał o pracownikow swoich, Claude Henri de Saint-Simon (państwo kierowane przez uczonych i artystów, zarzadzane przez fabrykantów i kupców)
  • Charles Fourier - idea spółdzielczości (jak Owen) - propagował utworzenie falansterów - zrzeszen produkcyjnych
  • Niektórzy chcieli pomóc robotnikom - szkoły, przyfabryczne lecznice; rzadkość
  • Uwolnic społeczeństwo od dyktatu wolnego rynku itp.
  • Odwoływanie się do Utopii Thomasa More'a i kordelierów z czasów rewolucji; równowaga albo przynajmniej sprawiedliwy podział dóbr
  • Społeczeństwo bez biednych lub bogatych, robotników i fabrykantów, zyskujacych i wyzyskiiwanych
  • Przebudować społeczenstwo bez rewolucji - wiekszosc sie zgodzi wyrzec majatku itp LOL
 5. Komunizm
  • Poglady Fouriera inspirowaly wielu, np. dzialajacych podczas Wiosny ludów
  • Karol Marks- Niemiec - teoretyk komunizmu (odłam socjalizmu)
  • Manifest komunistyczny (1848 r.) - wraz z Fryderykiem Engelsem - wskazywali na dziejowa nieuchronność rewolucji
  • Miało powstac sprawiedliwe bezklasowe społeczeństwo i unicestwienie klasy posiadajacej przez proletariat
  • Socjalizm Naukowy - Marks - teoria rewolucji społecznej (czerpał z filozofii Hegla)
 6. Ruch robotniczy
  • Strajki czeste w WB - nielegalne - tłumiła policja, wojsko + zwalniano masowo i zatrudniano nowych - nieskutecznie
  • Niechęć do maszyn - w nich widziano źródło nędzy i bezrobocia - luddyści (bo legendarny Nedd Ludd - prekursor tego)
  • Strajki też w Europie Zachodniej
  • Zmiany
  • 1824 r. - ustawa zezwalajaca na zrzeszanie sie robotnikow > zalazek zw. zawodowych; dzieci not work w kopalniach, krotszy dzien pracy
  • 1830 r. - wygrana wigów w wyborach - chcieli reform William Cobbett i Robert Owen
  • 1832 r. - reforma p. wyborczego - obnizenie cenzusu majatkowego - 20% brytoli mialo p. wyborcze
  • 1833 r. - Organizacja Zw. Zawodowych (Owena) - domagali sie powszech. prawa wyborczego, corocznych wyborów itp.
  • 1833 r. - inspekcje fabryczne pierwsze
  • Czartyści
  • 1836 r. - Londyńskie Stowarzyszenie Robotników (William Lovett
  • 1837 r. - Karta praw ludu (The people's CHARTER) - domagali sie corocznych wyborow tajnych, pensja dla parlamentarzystow (aby bieda tez mogla brac udzial) > odrzucono > zamieszki > stłumiono krwawo
  • 1842 r. - nowa petycja - Ferguson O'Connor (na czele Ogólnokrajowego Stowarz. Czartywstów) - znów odrzucono, ale władze juz wiedzialy, ze trzeba reform
  • Ograniczenie czasu pracy do 10,5h, podstawowa opieka medyczna, szkolnictwo powszechne
  • 1846 r. - najwazniejsze - zniesienie cel importowych na zboze - spadek cen zywnosci
 7. Świadomość narodowa
  • Podczas rewolucji fr. nowe instytucje nazywano narodowymi w opozycji do dawnych królewskich
  • Powstawaly wiezi etniczne - upowszechnianie szkolnictwa itp, obowiazek sluzby wojskowej, znajomosc wspolnego jezyka
  • Zaczeto uwazac, ze wspolnota pochodzenia, kultura, jezyk, historia - najwazniejsza wiez społeczna - podstawowe czynniki narodotworcze, na ktorych powinno oprzec sie państwo
  • Napiecia na tle narodowym - najszybciej Niemcy i Włochy, bo tam bogata tradycja, ale polit. rozdrobnienie i zaleznosc od innych
  • W Europie Śr-Wsch - chęci uzyskania państwa lub utworzenia państwa (Ukraińcy)
 8. Demokratyzacja
  • Efekt przemian z XIX w.
  • Prawa polityczne - rozszerzanie
  • Poczatkowo - tylko waska warstwa z arystokracji feudalnej dawnej
  • Po Wiosnie Ludów - fale wystapień - zmiany w ustrojach - głównie monarchie ale już ograniczane parlamentem z wyborów
  • Republika
  • Umacniały się sys. republikańskie - Francja 48 (na 4 lata) > Francja 71 znowu, Szwajcaria
  • Absolutyzm - tam gdzie zacofanie (Turcja do 1907, Rosja do 1905)
  • Parlamenty - dalsze zwiększanie kompetencji kosztem monarchy + zrównywanie all w p. wyborczych
  • Pod koniec XIX w.
  • Głosowania tajne, poszerzanie uprawnień obywateli (wolnośc osobista, druku, wyznania)równość wobec prawa
  • Nienaruszalność majatku
  • Trójpodział władzy - pokojowe zmiany ekip rzadzacych, niezawisle sadownictwo
 9. Rozwój partii politycznych
  • Stopniowe rozpowszechnianie p. wyborczego + poszerzanie swobod = zainteresowanie polityka
  • Z małych ugrupowań w masowe
  • Pierwowzór - dwie tradycje 
  • Sys. polit. WB - dwa stronnictwa - wigowie i torysu - liberałowie i konserwatyści
  • Rewolcja jakobińska - kluby polityczne powstawały z roznymi programimi i ideami
  • Pierwsze nowoczesne partie Europy
  • Paria Konserwatywna i Partia Liberalna - kontynuacja wigów i torysów + 1900 r. Partia Pracy
  • Rosja - zakaz dzialalnosci partii (Działały za granica > zniesienie po rewolucji 1905 r.
 10. Anarchiścy i syndykaliści
  • Anarchiści 
  • Krytyka każdego państwa - nawet socjalistycznego
  • Idealnie - małe komuny, gdzie ludzie pracuja dla siebie i sobie pomagaja
  • Realizacja celow przez = uspołecznienie własnosci bez rewolucji
  • Odłamy radykalne - wybić dostojników - królow itp, to sie posypie państwo, bo oparte na ich autorytecie; terror individual.
  • Anarchosyndyklaiści, syndykaliści
  • Robotnikom potrzebne silne syndykaty - zwiazki zawodowe, ktore by przeprowadzily strajk powszechny > upadek państw
  • Teoretycy - Frenand Pelloutier, Georges Sorel
 11. I Międzynarodówka
  • Marks 
  • Socjalizm naukowy - walka klas (kapitaliści vs robotnicy)
  • Internacjonalistycna rewolucja - proletariusze sie zjednocza i spontanicznie wywolaja ja i dojdzie do likwidacji klasy wyzyskiwaczy i wprowadzi sie komunizm
  • Srodki produkcji wlasnoscia całego społeczeństwa
  • Inni socjaliści 
  • Jean Blanc - propagowanie warsztatów narodowych
  • Louis Blanqui - socjalizm wprowadzic mozna tylko sila; zawodowi rewolucjonisci musza je przeprowadzic, bo robotnicy bierni
  • Pierre Proudhon - państwo winne wszelkiemu złu - rozwiazac! Lokalne wspólnoty - własne organy samorzadowe;pokojowo
  • Anarchizm - Proudhon, ale wtedy jeszcze bez nazwy; potem Michaił Bakunin i ksiaze Piotr Kropotkin
  • Międzynarodówka
  • 1864 r. - Międzynarodówka Socjalistyczna - I międzynarodówka - próba pogodzenia różnych nurtów
  • Grupowali przedst. ruchow robotniczych z roznych państw; na czele Karol Marks
  • W końcu konflikt anarchistów z marksistami - wykluczenie Bakunina i jego zwolenników z prac jej
 12. Komuna paryska
  • Po wojnie z Prusami
  • 1870 r. - kleska Francji z Prusami i proklamacja III Republiki Fracuskiej
  • Nowe władze chciały dalej walczyć, ale brak poparcia miedzynarodowego + oddzialy uformowane nie odbily stolicy
  • styczeń 1871 r. - Rzad Obrony Narodowej - zgoda na ciezkie warunki Prusow
  • Wybory do Zgromadzenia Narodowego - wygrana monarchistów, a w Paryżu republikanie popierajacy dalsza walke
  • Tak więc - rzad (wersalczycy z Thiersem na czele) nie chce walczyć; komunardzi, radyklani republikanie tak
  • Szef nowego rzadu - monarchista Louis Adolphe Thiers - stolica przeniesiona do Wersalu (stad nazwa Wersalczycy)
  • Wojna domowa
  • Główna siła w miescie - Gwardia Narodowa - ochotnicza formacja obywatelska do obrony Paryża
  • Thiers nakazal rozbrojenie jej, bo sie obawial, ze nie podporzadkuje sie rozejmowi
  • Marzec 71 r. - krwawe zamieszki - oddziały władz wycofały sie z Paryża - tam KC Gwardii NArodowej
  • Komuna Paryża - rewolucyjny parlament
  • Rada Komuny Paryża - rzad
  • Walczyć dalej z Niemcami + przebudować społecznie i politycznie Francję
  • Reformy
  • Uspołecznienie frabyk, równooouprawnienie kobiet, laicyzacja państwa i szkolnictwa, konfiskata majatkow koscilenych,
  • Placa minimalna, rewolucyjny kalendarz jakobiński
  • Symbol zerwania z przeszłościa - zburzenie zabytkowej kolumny Wielkiej Armii; upamietniala Napoleona I
  • Koniec walk
  • Maj 71 r. - szturm rzadowych sil na Wersal (spora armia, bo Prusacy zaniepokojeni zwolnili cz. wojsk)
  • Klęska, ale wielki rozgłos i uznanie wsrod komunistów i anarchistów; rzezie z obu stron
  • Polacy
  • Jarosław Dabrowski - z "czerwonych" u nas; zginal na barykadach Paryża - dowodzil obrona Paryża
  • Walery Wróblewski 
  • Florian Trawiński - uratowa od spalenia Luwr
 13. Socjaldemokracja i komunizm
  • II Międzynarodówka
  • 1889 r. - II Międzynarodówka podczas międzynar. kongresu robotniczego w Paryżu - inicjatywa Engelsa
  • Próby znów pogodzenia - część chciała współpracy z istniejacymi władzami - marksisci uznali to za zdrade
  • 1 Maja - święto pracy
  • Socjaldemokracja
  • Droga to socjalizmu przez ewolucję - reformowanie kapitalizmu legalnymi środkami; Eduard Bernstein
  • Rewizjoniści - rewizja pogladow Marksa - nie dla nacjonalizacji całej gosp; poparcie pluralizmu polit, opieka państwa
  • Reformiści - Karol Kautsky -podobne poglady; socjalizm, ale wyrzeczenie rewolucji
  • Komunizm
  • Rewijza pogladow Marksa - rozlamy wielu partii socjalistycznych
  • Niezależna Socjaldemokratyczna PArtia Niemiec - Liebknecht i Róża Luksemburg - po wystapieniu z SDP
  • Rosja - SDPRR - Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji
  • Część nie chciała rewolucji - stronnicy Lwa MArtowa
  • Częśc chciała rewolucji - stronnicy Lenina
  • 1903 r. - zjazd SDPRR - większoscia okazali sie stronnicy Lenina - BOLszewicy, a mniejszoscia Martowa - MIENszewicy
  • Nurt socjalizmu Liebknechta i Lenina - komuniści
 14. Chadecja
  • Leon XIII - encyklika Rerum novarum - 1891 r.; papież robotników
  • Krytyka socjalizmu i liberalizmu; koncepcja pokojowego rozw. konfliktow na podst. społczenej nauki Kościoła
  • Podstawa koncepcji - odrzucenie marksistowskiej walki klas i liberalnej walki wszystkich ze wszustkimi
  • Zamiast tego - współpraca pracowników z pracodawcami z poszanowaniem własnosci prywatnej i praw zatrudnionych i godnosci ludzkiej
  • Nie może istnieć kapitał bez pracy ani praca bez kapitału
  • Współpraca państwa i kościoła
  • Poprawić położenie pracowników najemnych 
  • Tworzyć robotnicze stowarzyszenia katolickie
  • Zaczal sie faktycznie liczyc dopiero w wieku XX
 15. Nacjonalizm
  • II poł. XIX w. - rozkiwt idei narodowych
  • Nasilenie procesow, ktore z czasem doprowadzic mialy do zjednoczenia Włoch i Niemiec - wzorcowe przyklady p. narodowych
  • Darwinizm społeczny - życie społeczne oparte na ciaglej walce miedzy jednostkami, rasami, narodami
  • Efektem tych przemian zaostrzanie antysemityzmu, ktory popierano zawsze w Rosji, Francji, Niemczech
 16. Syjonizm
  • Pod koniec XIX w. - koncepcje nowoczesnego narodu dotarły do środowisk żydowskich
  • Żydzi to nie tylko wspólnota religijna, ale i narodowa wedlug wielu, ale powszechnie uwazano inaczej + jidysz uwazany za gware
  • Żydzi maja prawo do wlasnego terytorium - najlepiej w Palestynie 
  • Stolica Palestyny niegdyś Jerozolima - Syjon
  • Młodożydzi nawiazywali do nazwy Syjon i stad nazwa
  • Theodor Herzl - duży wpływ na rozwoj sijonizmu - Państwo żydowskie - manifest syjonistyczny wobec nasilania antysemit
  • Marzył o Palestynie, gdzie wspolnie zyliby Arabowie i Żydzi
  • 1897 r. - I Światowy Kongres Syjonistyczny w Bazylei - powołanie Światowej Org. Syjonistycznej
Author:
riatoz96
ID:
300394
Card Set:
Historia - Notatki - Ideologie
Updated:
2015-04-09 23:37:39
Tags:
asd
Folders:
Historia//Inne
Description:
asd
Show Answers: