Czech chapter 11

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. How do you like it in the hospital?
  Jak se vám líbí v nemocnici
 2. Are you satisfied here?
  Jste tady spokojený
 3. Are you satisfied with the care of the medical staff?
  Jste spokojený s péčí personálu
 4. Do you have any visitors in the hospital?
  Máte v nemocnici návštěvy
 5. Who visits you?
  Kdo za vámi do nemocnice chodi
 6. How long have you been here?
  jak dlouho tady jste
 7. When were you admitted to the hospital?
  Kdy jste byl přijat do nemocnice
 8. When were you admitted to this ward?
  Kdy jute byl přijat na tohle oddělení
 9. Do you know when you will go home?
  Vite, kdy půjdete domů
 10. Do you know when you will be discharged from the hospital?
  Víte, kdy vás propustí
 11. Do you like the food here?
  Chutná vám tu jídlo
 12. Are you getting enough food in the hospital?
  Máte v nemocnici dostatek jídla
 13. Do you drink enough liquids?
  Pijete dost tekutin
 14. Do you sleep well in the hospital?
  Spíte v nemocnici dobře
 15. Are you satisfied with they care here?
  Jste spokojený s péčí
 16. How do you feel in the hospital?
  Jak se v nemocnici cítíte
 17. Sometimes I feel sad
  Někdy je mi to smutno
 18. I miss my home
  Stýská se mi po domově
 19. I would like to go home
  Chtěl bych jít domů
 20. To wake up
  Budit
 21. To go to sleep
  Chodit spát
 22. To visit somebody
  Chodit za někým
 23. Clinical notes
  Chorobopis
 24. To behave oneself
  Chovat se
 25. To give somebody an injection
  Dát injekci
 26. Detective story
  Detektivka
 27. Enough / plenty
  • Dost
  • Dostatek
 28. church
  Kostel
 29. Department for chronically ill patients
  • Léčebna dlouhodobě nemocných
  • LDN
 30. To solve crosswords / Sudoku
  Luštit křížovky / sudoku
 31. visit
  Návštěva
 32. To visit
  Návštívit
 33. Lack of / shortage
  Nedostatek
 34. nightmare
  Noční můra
 35. lonely
  Osamělý
 36. care
  Péče
 37. Stay in hospital
  Pobyt v nemocnici
 38. room
  Pokoj
 39. To transfer to an other department
  Přeložit na jiné oddělení
 40. Admission to the hospital
  Přijetí do nemocnice
 41. To admit to the hospital
  Přijmout do nemocnice
 42. To wake up
  Probudit
 43. discharge report
  Propouštění zpráva
 44. Discharge front he hospital
  Propuštění z nemocnice
 45. To discharge from the hospital
  Propustit z nemocnice
 46. To disturb
  Rušit
 47. Alone / by oneself
  Sám
 48. dream
  Sen
 49. To sleep
  Spát
 50. satisfied
  Spokojený
 51. anyway
  Stejně
 52. to miss something / somebody
  • Stýská se mi
  • Chybí mi
 53. Fluid / liquid
  Tekutina
 54. Hospital rounds
  Vizita
 55. To get up
  Vstát
 56. To get up from the bed
  Vstát z postele
 57. For the time being
  Zatím
 58. To have a nap
  Zdřímnout si
Author:
Marine
ID:
300514
Card Set:
Czech chapter 11
Updated:
2015-05-03 12:21:07
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
A day in the hospital
Show Answers: