Patológia preparáty

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. cytoplasma je široká, jádra jsou světlá, s nukleoly, vysoká mitotická aktivita, velké centroblasty, architektonika setřená - veľké bunky s výraznými jadramiImage Upload
  Difúzny veľkobunečný B lymfóm
 2. vznikající téměř vždy v lymfatických uzlinách, definujícím maligním elementem je buňka Reed-Sternbergovy (velká, so svetlým jadrom alebo viac jadierkami), lakunárne bunky, lymfohystiocytárne bunky - popcornImage Upload
  Hodgkinov lymfóm (nodulárna skleróza)
 3. kalcifikace hilové uzliny, rozsáhlé epiteloidní granulomy s nekrózami popraškového typu a přítomností Langhansových buněk
  Image Upload
  TBC lymfadenitida (kalcifikujúca a granulomatózna
 4. epiteloidní granulomy bez tendence k nekrózám
  Sarkoidóza lymfatickej uzliny
 5. Uzlina je edematózní, splavy jsou dilatované a do různé míry je uzlina prostoupena neutrofily (zejména ve splavech).
  Nespecifická reaktivní lymfadenitida
 6. postihující větší arterie, zejména počátek a. carotis interna, intrakraniální segment vertebrálních arterií a střední část a. basilaris, s trombom
  arterioskleróza s nástěnným trombem
 7. úplná nekróza, strata farbiteľnosti jadier, zvýšená eozinofília plazmy, fragmentácia, segmentácia myocytov, parciálna nekróza, leukostáza
  akútny infarkt myokardu
 8. väzivové jazvy v mieste zaniknutých svalových vlákien, patologický korelát ICHS, vzniká opakovanou ischemizáciou až hypoxickou nekrózou okrskov, na reznej ploche belavé jazvové ložiská
  Disperzní myofibróza myokardu
 9. septické trombemboly vyvolají nekrózu prostoupenou neutrofily a příslušným vyvolávajícím agens, bakteriálne kolónie

  Image Upload
  Endokarditida akutní bakteriální
 10. krátke trvanie letálneho nekrotizujúceho procesu, prevažuje poškodenie tkaniva nad zápalovou odpoveďou
  Vírusová myokarditída
 11. fibrinózny exsudát, až pablána, spôsobuje cor villosum

  Image Upload
  Fibrinózna perikarditída
 12. rozoznateľná štruktúra, ale alveoly aj pľúcne kapiláry sú preplnené erytrocytmi, alveolárny edém, , neskôr nekrózy, hojí sa granulačným tkanivom a jemnou väzivovou jazvou
  • Image Upload
  • Image Upload
 13. zástupca chronického proliferačného zápalu s reaktívnou hyperpláziou a vznikom zápalových polypov, novotvorené tkanivo je edematózne, obsahuje lymfoplazmocytárny infiltrát, v povrchovom epiteli metalplázie, z respiračného na dlaždicový epitel
  Polypózní rinitida
 14. preriednutá štruktúra pľúc, stenčené alveolárne septá aj s kapilárami
  • Emfyzém pľúcImage Upload
  • Image Upload
 15. alveolárne septá, tekutina, vzduchové bubliny, erytrocyty, odlúpané epitelie alveolárnej výstelky, výrazná venostáza s hadovito vynutými kapilárami v septách
  Edém pľúc

  Image Upload
 16. tekutina pri venostatickom edéme /nižšia molekulová hmotnosť, malé množstvo proteínov, hlavne albumín/
  transsudát
 17. Pri zápalovom opuchu dochádza k otváraniu intercelulárnych spojov endotelu a prestupu väčšieho množstva bielkovín - aj globulínov do tkanív - viac než 20g na 1000ml
  exsudát
Author:
Micpepe
ID:
300991
Card Set:
Patológia preparáty
Updated:
2015-04-18 08:06:40
Tags:
patológia preparáty
Folders:

Description:
Patológia preparáty
Show Answers: