Onkologie

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lump
  Bulka f
 2. Cervix
  Děložní čípek m
 3. Palpable
  Hmatný adj
 4. Carcinoma
  Karcinom m
 5. Therapy, treatment
  Léčba f
 6. Mammography
  Mamograf m
 7. Tumor
  Nádor m
 8. To find
  Najít perf
 9. Benign
  Nezhoubný/ benigní adj
 10. Necessary
  Nutný adj
 11. To take (from someone)
  Odebrat (odeberu) perf
 12. To remove
  Odstranit perf
 13. Surgically, by operation
  Operativně adv
 14. To detect
  Odhalit perf
 15. Radiotherapy
  Ozařování n
 16. Palpation
  Pohmat m
 17. To palpate
  Prohmatávat imp
 18. To do
  Provést (provedu) perf
 19. Breast
  Prs m, prsa
 20. Cancer
  Rakovina f
 21. Maybe
  Snad/asi/možna
 22. To show
  Ukázat (ukážu) perf
 23. Feature
  Vlastnost (f)
 24. Sample
  Vzorek m
 25. To depend
  Záležet imp
 26. Swelling
  Zduření (apparently, this is for a specific type of swelling; for normal use, you have "otok")
 27. Malignant
  Zhoubný, maligní adj
 28. To sound
  Znít imp
Author:
jmrs1993
ID:
301051
Card Set:
Onkologie
Updated:
2015-04-25 16:17:18
Tags:
Czech
Folders:

Description:
I'm a tumor, I'm a tumor, I'm a tumor!
Show Answers: