Średniowiecze

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Powstawanie p. barbarzyńskich na gruzach imperium
  V-VIII w.
 2. Prawo salickie
  • VI w. 
  • Prawo zwyczajowe Franków, z czasem przyjela wiekszosc p. germańskich wczesnośrendiowiecznych
  • Kary różne w zależności od pochodzenia i zamożności winnego
 3. Poczatek wielkiej wędrówki ludów
  375 r. - Hunowie szli na Zachód i wypierali ludy germańskie znad M. Czarnego, a one wpadaly w imperium
 4. Wizygoci
  • 410 r. - zdobycie Rzymu
  • Poszli do płd. Galii i Hiszpanii - tam własne państwo i asymilacja
  • II poł. VI w. - chrzest katolicki, ale najazdy arabów i upadek w VIII w.
  • Goci zachodni
 5. Wandalowie
  • 455 r. - zdobyli Rzym 
  • Przez Italię i Hiszpanię do Północnej Afryki i tam państwo
  • VI w. - rozbite przez wojska bizantyjskie, a pozniej obszary pod panowaniem muzułmańskim
 6. Frankowie
  • III w. - pojawili się w Galii i stworzyli własne państwo
  • V w. - katolicyzm - silne państwo
 7. Ostrogoci
  • 476 r. - państewko w Italii po upadku Rzymu; Goci wschodni
  • Poł. VI w. - zajęło te ziemie Bizancjum
  • 586 r. - najaz Longobardów germańskich - niejednolite państwo, walki wewn.
  • Interwencja Franków i spokój
  • 756 r. - Państwo Kościelne
 8. Wyspy Brytyjskie
  • V w. - legiony rzymskie opuściły
  • Przybyły germańskie plemiona - Anglowie, Sasowie, Jutowie - 7 królestw
  • Walia, Szkocja, Irlandia - tam tylko wciaz rodzima ludność celtycka
  • VII w. - all te państewka chrześcijaństwo
  • IX w. - zwierzchność Wessex
 9. Organizacja państewek barbarzyńskich
  • Wiec- decydował
  • Podczas wojny król i jego wojownicy jako oparcie
  • Z czasem monarchia patrymonialna
 10. Skutki i znaczenie wędrówki ludów
  • Upadek cywilizacji rzymskiej
  • Powstanie w Europie nowych państw
  • Konflikty miedzy barbarzycami
  • Nowe formy ustrojowe - monarchia patrymonialna
  • Upowszechnienie prawa salickiego
  • Pogłębienie stosunków feudalnych - kształtowanie sys. feudalnego
 11. Chrystianizacja Europy Zachodniej
  • VI - IX w.
  • Św. Benedykt ( z Nursji)
  • Św. Patryk
  • Chrześcijaństwo - jedyny nośnik kultury, niszczonej przez barbarzyńców
 12. Iroszkosci
  Wyznawcy chrześcijaństwa w Irlandii i Szkocji
 13. Monastycyzm
  Życie religijne we wspólnocie zakonnej - w klasztorze
 14. Reguła benedyktyńska
  • Zasady życia zakonnego opracowane przez Benedykta z Nursji
  • Śluby - czystość, ubóstwo, posłuszeństwo wobec opata
  • Ora et labora - módl sie i pracuj
  • Przepisywali dzieła- dlatego sie dla nas zachowaly
 15. Arianizam
  IV-VII w. - odłam chrześcijaństwa - nie uznaja boskosci Chrystysa ani Trójcy Świetej
 16. Chrystianizacja do VI w.
  Italia, Hiszpania, Galia (Frankowie) - głównie katolickie
 17. Prymat nad Kościołem
  VI - rozstrzygniecie sporu - na czele biskup Rzymu
 18. Chrystianizacja Wysp
  IV-V w. zwłaszcza - Św. Patryk - Irlandia i Szkocja
 19. Chrystianizacja Niemiec
  VIII/IX w. - za sprawa Franków i misjonarzy z Wysp
 20. Klasztor na Monte Cassino
  • 529 r. - Benedykt z Nursji
  • Klasztory odegraly duza role w propagowaniu chrześcijaństwa
 21. Państwo Kościelne
  • VIII w. - zagrożeni przez Longobardów
  • 756 r. - interwencja Franków i Państwo Kościelne powstało
  • Środkowa Italia ze stolica w Rzymie
 22. Skutki i znaczenie Chrystianizacji Europy Zachodniej
  • Jedność religijna Europy Zach - przewaga katolicyzmu
  • Rozwój zakonów
  • Potrzymanie kultury antycznej dizeki skryptoriom i bibliotekom zakonnym
  • Powstanie państwa kościelnego - przetrwało do 1870 r.
  • Upolitycznienie papiestwa po utworzeniu ich państwa
 23. Cesarstwo bizantyjskie
  • IV w. - 1453 r.
  • Konstantyn Wielki - przeniósł stolicę do Bizancjum; pierwszy chrześcijański cesarz
  • Teodozjusz I Wielki - podcział cesarstwa
  • W IV-V w. uniknelo ces. najazdów barbarzyńców
 24. Podział imperium rzymskiego
  395 r. - wschod i zachód
 25. Ikona
  Obraz zakralny typowy dla Kościoła Wschodniego
 26. Hagia Sofia
  • Kościół Madrości Bożej w Konstantynopola
  • VI w. - ufundował Justynian I Wielki
 27. Kodeks Justyniana
  528 - 534 r. - Wielka kodyfikacja prawa przeprowadzaona przez cearza; podstawa dzisiejszego europejskiego
 28. Patriarcha
  wysoki dostojnik Kościoła; na wschodie kilku a najważneijszy Konstantynopola
 29. Prawosławie
  1054 r. - rozłam chrześcijaństwa i powstało - ortodyksyjny kościół wschodniochrześcijański
 30. Spór ikonoklastyczny
  • VIII-IX w. - spór dot. przedstawiania w ssztuce wizerunku świetych itp.
  • Ikonoklaści - obrazoburcy - sprzeciw wobec czczenia obrazów
  • Ostatecznie ikona wygrała
 31. Poczatki Bizancjum
  • Grecka kolonia nad cieśn. Bosfor - na przecieciu szlakow handlowych Eu-Azja, stad bogactwo
  • Bogactwo kusilo najezdzcow i narazalo na ataki
  • Przewaga kultury i języka greckiego 
  • Osiagniecia rzymskie w dziedzinie administracji, organizacji państwa, inżynierii
 32. Władza w Bizancjum
  • Cezaropapizm 
  • Ingerował ces. w interpetacje prawd wiary, zwolywal synody itp.
 33. Sztuka Bizancjum
  • Architektura - Kościoły na planie kwadratu zwieńczone kopułami
  • Malarstwo - freski, mozaiki, ikony, miniatury
  • Rzemiosło - kość słoniowa, złoto
 34. Okres świetności Bizancjum
  • VI w. - za Justyniana I - chciał odbudować imperium rzymskie
  • Odzyskał Płn. Afrykę, Płd. Hiszpanię, Sycylię, Italię, ale nietrwałe
  • Kodeks Justyniana
 35. Proskopiusz z Cezarei
  Hisotryk najwybitniejszy ich
 36. Ciężki czas Bizancjum
  • VII - XI w.
  • Wojny z Persja, najazdy Arabów, Bułgarów, Słowian
  • Obszar skurczony do Grecji i Anatolii (Azja Mniejsza), Konstantynopol nieraz oblegany
 37. Znów świetność Bizancjum
  XI w. - znów najwieksze miasto
 38. Koniec świetności Bizancjum
  • 1204 r. - IV krucjata - krzyżowcy zdobyli i złupili z inicjatywy Wenecji, która chciała opanować handel śródziemnomorski
  • Powstało tam Cesarstwo Łacińskie
  • Po kilkudziesieciu latach odbudowa, ale nigdy juz tak świetne
 39. Schizma wschodnia
  • 1054 r. - zerwanie Bizancjum z Rzymem na płaszczyźnie religijnej
  • Rywalizacja z nimm w chrystianizacji
  • Chrystianizowali zwłaszcza Słowian w Eu Wschodniej
 40. Zdobycie Konstantynopola
  1453 r. - Turcy Osmańscy - koniec imperium - Stambuł
 41. Skutki i znaczenie rozwoju Bizancjum
  • Bizancjum  rola pośrednika miedzy Wschodem a Zachodem
  • Bizancjum - zapora pred ekspansja muzułmanów w Europie
  • Chrystianizacja znacznej części Słowian
  • Przechowanie znacznej czesci antycznej spuscizny
 42. Arabowie i poczatek Islamu
  • VII-XII w.
  • Mahomet - twórca religii
  • Persja i Bizancjum walczyły i były słabe
  • Siła islamu - zorganizowana armia, nakaz dżihadu, chęć zdobycia łupów
 43. Islam
  • Jeden bóg - Allach
  • Islam - poddany, uległy bogu
  • Od nas i Żydów przejal aniołów sztana, zmartwychwstanie, równość alll wobec Boga
  • Uznał poprzednich proroków - Abrahama, Jezusa, on zaś sam najwieskzym
  • Koran - świeta księga; podzial na rozdziały - sury; od Allacha przez Archanioła Gabriela obajwiona
 44. Hidżra
  622 r. - z Mekki do Medyny
 45. Kalifowie
  Następcy Mahometa; najwyżsi zwierzchnicy religijni i władcy imperium arabskiego
 46. Sunnici
  główny odłam islamu - 80% obecnie
 47. Szyici
  Drugi co do liczebnosci odlam - głównie Iran, Irak
 48. Dżizja
  Dodatkowa danina płacona przez ludy księgi
 49. Meczet
  • Światynia
  • Obok minaret - wieza, skad wzywano do modlitwy
 50. 5 filarów islamu
  • Wyznanie wiary
  • Modlitwa 5 razy dziennie - twarz do Mekki
  • Post - w miesiacu ramadan
  • Jałmużna
  • Pielgrzymak do Mekki
 51. Imperium arabskie
  STworzone przez kalifów w 120 lat - od Atlantyku do Azji Środkowej
 52. Arabowie w Europie
  VIII w. - podbój Hiszpanii Wizygotów + zajeli część Galii
 53. Bitwa pod Poitiers
  • 732 r. - wygrana Franków - Karol Młot
  • W tym samym czasie tez odepchnieci od murow Konstantynopola - stop ekspansji w Europie
 54. Arabowie zajeli Sycylie
  VIII-IX w. - stamtad wypady na Italie
 55. Stolice Arabów
  • Poczatkowo na Płwsp. Arabskim
  • Potem Damaszek > potem Bagdad
 56. Stosunek Arabów do podbitych
  • Umieli przyswoich i wykorzystac wiedze i osiagniecia Egiptu, chrześcijan, MEzopotamii, PErsji itp.
  • Wzgledna tolerancja religijna
 57. Dorobek Arabów
  • Stal damasceńska
  • Tkanina - adamaszek
  • Arabeska - główny wzór dekoracyjny
  • Rozpowszechnienie cyfr arabskich
  • Sztuczne nawadnianie
  • Od Chińczyków papier i igła magnetyczna
 58. Problemy wewnetrzne Arabów
  • Spory miedzy szyitami (nastepca - z jego rodu) a sunnitami
  • Walki o wladze
  • Od IX w. - rozpadalo sie państwo - powstwały kalifaty odrebne > potem sułtanaty, emiraty
  • XII w. całkiem rozpadniete
 59. Skutki i znaczenie rozwoju Arabów
  • Nowa religia
  • Islamizacja znacznej cz. świata - Od Maroka po Indonezje
  • Ogromne imperium - od Hiszpanii do śr. Azji
  • Uratowanie przed zniszczeniem dorobku antycznego
  • Nawiazanie kontaktów handlowych z CHinami i Indiami i przeniesienie ich dorobku do Europy
  • Rozwoj matmy, astronomii, geografii, chemii, filozofii, medycyny, architektury
  • Wiele wyrazów przeszł do naszej kultury - sofa, admirał, algebra itp.
 60. Państwo Franków
  • V-IX w.
  • Poczatkowo nad środkowym i dolnym Renem
 61. Marchia
  Teren przygraniczny cesarstwa Karolingów
 62. Majordom
  Zarzadca domu monarchy, marszałek i dowódca wojska
 63. Minuskuła
  IX w. - kancelaria Karola Wielkiego to wypracowała; rodzaj pisma
 64. Manuskrypt
  Ksiega wykonana recznie
 65. Renesans karoliński
  Rozwój kultury zachodnioeuropejskiej za panowania Karolingów a zwłaszcza KArola Wielkiego
 66. Chrzest Franków
  • 496 r. - Chlodwig z Merowingów
  • Inaczej niż wiekszosc - tutaj nie arianizm tlyko katolicyzm
  • Chlodwig podbijał też Galię
 67. Kryzys Franków
  • Po Chlodwigu podział i walki i spory
  • Wzorst znaczenia majordomów
  • Pod koniec VII w. - funkcja majordomoa opanowana przez Karolingów - oni reformowal i dowodzili wojskiem
 68. Bitwa pod Poitiers
  • 732 r. - wygrał Karol Młot
  • Odzyskiwanie od wtedy terenów zajetych przez Arabów na Płwsp. Iberyjskim - fejm
 69. UTworzenie Państwa Kościelnego
  756 r. - Pepin Krótki dla papieża odebral ziemie Longobardom
 70. KArol Wielki
  • Król od 768 r.
  • Od 800 r. cesarz impeirum rzymskiego
  • Pokonał Awarów (nad Dunajem), Sasów, podbił Hiszpanie i Italie na północy
  • W końcu zjednoczył prawie caly Zachód
 71. Reformy KArola Wielkiego
  • System miar i wag
  • Prawo frankijskie
  • Denar - frankijska moneta
  • Podział na marchie i hrabstwa
  • Pałac w Akwizgranie - stolica państwa - symbol wielkości
  • Rozwój nauki i szkolnictwa - naukowcy z całego znanego świata - Alkuin, Paweł Diakon, Einhard, Hraban Maur
 72. Missi dominaci
  wysłannicy królewscy Karola Wielkiego - jezdzili po krolestwie, latwiej utrzymac spojnosc
 73. Traktat w Verdun
  • 843 r. 
  • Podział państwa miedzy synów
  • Wschód - Ludwik Niemiecki
  • Zachód - Karol Łysy
  • Italia - Lotar
  • Miały to byc 3 dzielnice jednego państwa; 1 miał miec zwierzchnosc,a le zbyt ambitni
 74. Skutki i znaczenie rozwoju p. Franków
  • Odrodzenie sztuki Zachodniej - renesans karoliński
  • Odnowiene tradycji Europy zachodniej
  • Powstanie zalazkow 3 państw - Francji, Niemiec, Włoch
  • Państwo Kościelne
  • Powstrzymanie ekspansji Arabów na Europe - Poitiers
 75. Rzesza Ottonów
  X w.
 76. Imperium uniwesralne
  • Idea Ottona III
  • Jednolite państwo pod wzgledem wiary
  • Italia, Galia, Germania, Słowańszczyzny
  • Idea niezrealizowana, bo ksiazeta niemiecy bali sie o swoja niezalezność, a Bizancjum o swoja pozycje w Europie
 77. Rzesza
  Zwiazek państw niemieckich
 78. Poczatek Rzeszy
  • 911 r. - śmierć ostatniego potomka Ludwika Niemieckiego
  • Miejscowy możni sami wybierali władze - wykształcił sie zwiazek niezaleznych państewek - Rzesza
 79. Henryk I Ptasznik
  X w - pierwszy na tronie z ksiazat saskich
 80. Otton I
  • Odparł ataki Węgrów
  • Podporzadkowal sobie Czechów
 81. Poczatek I Rzeszy Niemieckiej
  • 962 r. - Otton I wkroczył do Italii i koronowal sie
  • Przetrwała do 1805 r.
 82. Skutki i znaczenie rozwoju Rzeszy
  • Zlaczenie na wieki tytułu cesarskiego ze zwierzchnictwem nad Rzesza - p. niemieckie
  • Dazenie władców Niemiec jako cesarzy do podporzadkowania sb reszty p. europejskich - zwłaszcza Włoch
 83. Bitwa 955
 84. Kolonat w rzymie
Author:
riatoz96
ID:
301071
Card Set:
Średniowiecze
Updated:
2015-04-19 18:53:29
Tags:
asd
Folders:
Historia//Medieval
Description:
asd
Show Answers: