prvni pomoc.txt

The flashcards below were created by user mango92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to give, to administer
  poskytnout
 2. to do, to carry out
  provést
 3. to fix, to immobilize
  znehbnit
 4. to sew, to suture
  sešít
 5. to guarantee, to secure
  zajistit
 6. to restore
  obnovit
 7. to unblock, loosen
  uvolnit
 8. to put on
  přiložit
 9. to rinse
  vypláchnout
 10. to remove
  odstranit
 11. unconsciousness
  bezvědomí
 12. function, activity
  činnost f.
 13. to disinfect
  dezinfikovat
 14. splint
  dlaha f.
 15. to get (somewhere)
  dostat se perf
 16. needle
  jehla
 17. to bleed
  krvácet imp
 18. bleeding
  krvácení n
 19. pulse rate
  tepová frekvence f
 20. intensive care unit ICU
  jednotka intenzivní péče JIP
 21. bite
  kousnutí n
 22. acid
  kyselina f
 23. ointment
  mast f
 24. place, spot
  místo n
 25. bruise
  modřina f
 26. acute
  náhlý adj
 27. drug user
  narkoman n
 28. band aid
  náplast f
 29. danger
  nebezpečí n
 30. accident
  nehoda f
 31. sterile dressing
  sterilní obvaz m
 32. pressure dressing
  tlakový obvaz m
 33. scrape, graze
  odřenina f
 34. life threatening situation
  ohrožení života n
 35. frostbite
  omrzlina f
 36. scald
  opaření n
 37. hypothermia
  podchlazení n
 38. burn
  popálení n
 39. chemical burn
  poleptání n
 40. injury
  poranění n
 41. defect, disorder
  porucha f
 42. cut, nicked
  pořezaný adj
 43. cause, reason
  příčina f
 44. wound
  rána
 45. plaster, cast
  sádra
 46. suicide
  sebevražda f
 47. lethal, fatal
  smrtelný adj
 48. condition, state
  stav n
 49. shock
  šok n
 50. to flow
  téct imp
 51. to drown
  topit se imp
 52. artificial respiration
  umělé dýchání
 53. sunstroke
  úpal n
 54. injury
  úraz n
 55. drowning
  utonutí n
 56. heatstroke
  úžeh n
 57. to save, to rescure
  zachránit perf
 58. to cover
  zakrýt perf
 59. to use a band aid (sticking plaster)
  zalepit or přelepit perf
 60. to constrict
  zaškrtit perf
 61. injured
  zraněný adj
 62. fracture
  zlomenina f
 63. box
  bedna f
 64. jaw
  čelist f
 65. wood
  dříví, dřevo n
 66. chest
  hrudník m
 67. sternum
  hrudní kost f
 68. to move
  hýbat imp
 69. cottage
  chata f
 70. clavicle
  klíční kost f
 71. rest, calm
  klid m
 72. joint
  kloub m
 73. knee
  koleno n
 74. extremity
  • končetina f
  • bone
  • kost f
 75. skeleton
  kostra f
 76. ankle
  kotník m
 77. to snap
  křupnout perf
 78. hip joint
  kyčel f
 79. skull
  lebka f
 80. elbow
  loket m
 81. shoulder blade
  lopatka f
 82. calf
  lýtko m
 83. spinal cord
  mícha f
 84. intervertebral disk
  ploténka f
 85. effort, exertion
  námaha f
 86. suddenly
  náhle
 87. vertebra
  obratel m
 88. swelling
  otok m
 89. pelvis
  pánev f
 90. spine
  páteř f
 91. motion
  pohyb
 92. forearm
  předloktí
 93. commercial, advertising
  reklama f
 94. thigh
  stehno n
 95. muscle
  sval m
 96. tendon
  šlacha f
 97. wrist
  zápěstí n
 98. groin
  tříslo n
 99. to get better perf
  zlepšit .se. Perf
 100. to get better imp
  zlepšovat .se. Imp
 101. to get worse perf
  zhoršit .se. Perf
 102. to get worse imp
  zhoršovat .se. Imp
 103. stiff
  ztuhlý adj
 104. rib
  žebro n
Author:
mango92
ID:
301365
Card Set:
prvni pomoc.txt
Updated:
2015-04-23 13:01:06
Tags:
czech
Folders:

Description:
first aid
Show Answers: