cardiovascular.txt

The flashcards below were created by user mango92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. palpitation
  Bušení srdce n
 2. vessel
  céva f
 3. breathing, respiratory
  dechový adj
 4. breathing (noun)
  dýchání n
 5. valve
  chlopen` f
 6. walk
  chůze f
 7. ventricle
  komora f
 8. therapy
  léčba f
 9. mild
  mírný adj
 10. quantity
  množství n
 11. exertion
  námaha f
 12. sick
  nemocný adj
 13. to apear
  objevit se perf
 14. area
  oblast f
 15. to wither away, die out
  odumřít perf
 16. to belong
  patřit imp
 17. arm
  paže f
 18. feeling
  pocit m
 19. to describe
  popsat perf
 20. to sweat
  potit se imp
 21. pill, powder
  prášek m
 22. to manifest
  projevovat se imp
 23. to stop, to cease
  přestat perf
 24. symptom
  příznak m
 25. to give
  podávat imp
 26. need (noun)
  potřeba f
 27. therefore
  proto
 28. to extend, enlarge
  pozšířit perf
 29. anti-coagulant
  ředění n
 30. to thin
  ředit imp
 31. atrium
  sín` f
 32. weakness
  slabost f
 33. to reduce/decrease
  snížit perf
 34. heart (noun)
  srdce n
 35. heart (adjective)
  srdeční adj
 36. to spread
  šířit se imp
 37. physical
  tělesný, fyzický adj
 38. to suffer
  trpět imp
 39. blocked
  ucpaný adj
 40. to die (perf)
  umřít perf
 41. to die (imp)
  umírat imp
 42. coronary artery
  věnčitá tepna f
 43. put it, insert it
  vložit perf
 44. creation
  vytvoření n
 45. always
  vždy
 46. at the same time
  zároven`
 47. load, stress
  zátěž f
 48. to cause
  způsobit perf
 49. stomach
  žaludek m
 50. vein
  žíla f
 51. to wake up
  budit se imp
 52. morning
  dopoledne n, adv.
 53. earlier
  dřív adv
 54. at once, immediately
  hned adv.
 55. awfully
  hrozně adv
 56. flu
  chřipka f
 57. gait, walk
  chůze f
 58. every
  každý
 59. upwards
  nahoru adv
 60. usually
  obvykle adv
 61. at once, immediately (2)
  okamžitě adv
 62. swollen
  oteklý adj
 63. to remember
  pamatovat si – acc. Imp
 64. autumn
  podzim m
 65. floor
  poschodí n
 66. last, past
  poslední adj
 67. needed, required (adj)
  potřebný adj
 68. to notice, observe
  pozorovat imp
 69. exactly
  přesně adv
 70. almost, nearly
  skoro adv
 71. gripping
  svíravý adj
 72. bad
  špatný adj
 73. pressure
  tlak m
 74. to show
  ukázat perf
 75. in the center
  upostřed adv
 76. to start, begin
  začít perf
 77. fit, attack, seizure
  záchvat m
 78. to depend on
  záležet na loc imp
 79. to stop oneself
  zastavit se perf
 80. weight
  závaží n
 81. to get worse
  zhoršit se perf
 82. to try
  zkusit perf
 83. to disapear
  zmizet imp
 84. sweaty
  zpocený adj
 85. accelerated pulse rate
  zrychlený puls m
 86. vomiting
  zvracení n
 87. to vomit
  zvracet imp
Author:
mango92
ID:
301366
Card Set:
cardiovascular.txt
Updated:
2015-04-23 13:09:09
Tags:
czech
Folders:

Description:
heart
Show Answers: