oftalmologie.txt

The flashcards below were created by user mango92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. colorblindness
  barvoslepost f
 2. sclera
  bělmo n
 3. glasses
  brýle f, pl
 4. lens
  čočka f
 5. farsightedness
  dalekozrakost f
 6. distance
  dálka f
 7. nearsightedness
  krátkozrakost f
 8. diopter
  dioptrie f
 9. iris
  duhovka f
 10. stye
  ječné zrno n
 11. blind/unseeing
  nevidomý adj
 12. intraocular pressure
  nitrooční tlak m
 13. to carry/to wear
  nosit imp
 14. optic, ocular
  oční adj
 15. eyelid
  oční víčko n
 16. fundus/back of the eye
  oční pozadí n
 17. to go blind perf
  oslepnout perf
 18. letter
  písmeno n
 19. cornea
  rohovka f
 20. retina
  sítnice f
 21. vitreous fluid
  sklivec f
 22. tear
  slza f
 23. blindness
  slepota f
 24. blind
  slepý adj
 25. to tear/weep
  slzet imp
 26. conjunctiva
  spojivka f
 27. cataract
  šedý zákal m
 28. to have a lazy eye imp
  šilhat imp
 29. vision
  vidění n, zrak m
 30. glaucoma
  zelený zákal m
 31. pupil
  zornice f
 32. colored
  barevný adj
 33. foreign body
  cizí tělesno n.
 34. impression
  dojem m.
 35. double
  dvojitě adv
 36. handerchief
  kapesník m.
 37. drops
  kapky pl f
 38. to instil drops
  kápnout perf
 39. around
  kolem adv.
 40. contact lenses
  kontaktní čočky f pl
 41. shortsighted adj
  krátkozraký adj
 42. blinking
  mrknutí n
 43. unintentionallz
  nechtěně adv
 44. blurring
  neostrost f.
 45. outline, contour
  obrys m.
 46. to become detached, come off
  odchlípnout se perf
 47. to fall into something
  padnout do genitive
 48. sawdust
  pilina f.
 49. to move, drift
  pohybovat se
 50. background
  pozadí n
 51. to notice, observe
  pozorovat plus acc
 52. ring, halo
  prstenec m.
 53. edge, corner
  roh m
 54. to cut
  řezat imp řezu
 55. it irritates the eyes
  řeže to do očí
 56. spot, patch
  skvrna f.
 57. to repair
  spravit plus acc
 58. light
  světlo n
 59. shape, form
  tvar m
 60. to hit
  udeřit plus acc
 61. to be aware of
  uvědomovat si
 62. slight defect
  vada zraku
 63. to fly into
  vletět do plus gen perf
 64. to notice
  všimnout si plus gen
 65. to rinse, wash out
  vypláchnout plus acc
 66. flashing light
  záblesk m
 67. float, clouding
  zákal m
 68. blurred, dull, filmy
  zakalený
 69. to get worse
  zhoršit se perf
 70. visual field
  zorné pole n
 71. to lose imp
  ztrácet plus acc imp
Author:
mango92
ID:
301370
Card Set:
oftalmologie.txt
Updated:
2015-04-23 13:24:05
Tags:
czech
Folders:

Description:
eye
Show Answers: