book vocabs.txt

The flashcards below were created by user mango92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. injury
  úraz m
 2. slight
  lehký
 3. serious
  vážný
 4. fatal
  smrtelný
 5. tragic
  tragický
 6. work-related
  pracovní
 7. stab wound
  bodná rána f.
 8. stabbing
  bodnutí n., bodná rána f.
 9. to be vaccinated
  být očkován
 10. to be unconscious
  být v bezvědomí imp
 11. to put a leg in plaster
  dát nohu do sádry perf
 12. disinfection
  dezinfekce f
 13. to disinfect
  dezinfikovat
 14. to cool, chill
  chladit imp
 15. as soon as
  jakmile
 16. scar
  jizva f
 17. to bleed
  krvácet imp
 18. bed
  lehátko n
 19. bruise
  modřina, pohmožděnina f.
 20. to pour
  nalít .naliju. Perf
 21. bruised knee
  naražené koleno n.
 22. partially fractured bone
  naštípnutá kost f
 23. strained muscle
  natažení sval m.
 24. to hate
  nesnášet imp
 25. face
  obličej m.
 26. to bandage
  obvázat .obvazu. Perf
 27. chafed skin
  odřená kůže f.
 28. graze (scrape = american)
  odřenina, oděrka f.
 29. to faint
  omdlít perf
 30. frost-bitten extremities
  omrzlé končetiny
 31. scalded hand
  opařená ruka f.
 32. scald
  opařenina f.
 33. carefully
  opatrně adv.
 34. to scald
  opařit se perf
 35. to dress a wound
  ošetřit zranění perf
 36. open fracture
  otevřená zlomenina f.
 37. swelling
  otok m
 38. blood poisoning
  otrava f. Krve
 39. concussion
  otřes m. Mozku
 40. fall
  pád m
 41. to give an infusion
  podat infuzi perf
 42. rather
  poměrně adv.
 43. burnt skin
  popálená kůže f.
 44. to burn
  popálit perf
 45. damaged skull
  poraněná lebka f.
 46. injured backbone
  poraněná páteř f.
 47. bruised hand
  pořezaná ruka f.
 48. to give first aid
  poskytnout první pomoc perf
 49. to give artificial respiration
  poskytnout umělé dýchání perf
 50. to bump oneself
  praštit se perf
 51. to massage the heart
  provést .provedu. Masáž srdce perf
 52. broken nose
  přeražený .rozbitý. Nos
 53. to bring the stretcher .wheelchair.
  přinést .přinesu. Nosítka perf .vozík.
 54. blister
  puchýř m
 55. wound
  rána f
 56. the wound is healing
  rána se hojí
 57. to cut one's finger
  říznout se do prstu perf
 58. cut
  říznutí n., řezná rána f.
 59. slash
  sečná rána f.
 60. to sew, suture
  sešít perf
 61. to fall down
  spadnout perf
 62. stitch
  steh m
 63. fear
  strach m
 64. to remove, take off
  sundat perf
 65. scratch
  škrábnutí n., škrábanec m.
 66. to calm down
  uklidnit se perf
 67. to lose consciousness
  upadnout do bezvědomí perf
 68. to loosen the respiratory tract
  uvolnit dýchací cesty perf
 69. sprained ankle
  vymknutý kotník m
 70. to take out stitches
  vyndat stehy perf
 71. knocked out tooth
  vyražený zub m.
 72. to save someone's life
  zachránit život perf
 73. emerency service
  zachranná služba f
 74. to call an ambulance
  zavolat sanitku perf
 75. broken arm, leg
  zlomená ruka, noha f.
 76. broken rib
  zlomené žebro n.
 77. broken (adj)
  zlomený adj.
 78. injury
  zranění n
 79. injured person
  zraněný člověk m.
 80. What happened to you?
  Co se vám stalo?
 81. When did it happen?
  Kdy se to stalo?
 82. How did it happen?
  Jak se to stalo?
 83. to take
  brát .beru. Imp
 84. tingling/pins and needles
  brnění n
 85. to exercise
  cvičit imp
 86. cold
  chlad m.
 87. joint
  kloub m.
 88. button
  knoflík m.
 89. knee
  koleno n.
 90. hip joint
  kyčel m.
 91. spa
  lázně pl.
 92. to be treated for something
  léčit se s čím imp
 93. smaller
  menší adj
 94. wet
  mokrý adj
 95. tingling/pins and needles 2
  mravenčení n
 96. suddenly
  náhle adv
 97. to straighten up
  narovnat to perf
 98. to stretch out
  natáhnout with acc. Perf
 99. unbearable
  nesnesitelný
 100. to bend
  ohnout plus acc. Perf
 101. swollen
  oteklý adj
 102. to give way, collapse
  podlomit se perf
 103. similar
  podobný adj
 104. movable
  pohyblivý adj.
 105. to help
  pomoci plus dat. Pomohu perf
 106. gradually
  postupně adv
 107. ailment, trouble, difficulty
  potíž f.
 108. rather
  spíš.e. Adv
 109. shifting
  stěhovavý adj
 110. to fall down
  upadnout perf
 111. larger
  větší adj
 112. damp
  vlhko n. Adv
 113. getting up
  vstávání n
 114. to start, begin
  začít .začnu. Perf
 115. back (body part)
  záda pl. N.
 116. to do up, fasten
  zapnout plus acc perf
 117. reddish
  zarudlý adj
 118. stiff
  ztuhlý adj.
Author:
mango92
ID:
301374
Card Set:
book vocabs.txt
Updated:
2015-04-23 13:38:34
Tags:
czech
Folders:

Description:
book
Show Answers: