Sympatomimetiká atď

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. metyltyrozin blokuje
  tyrozin hydroxylázu
 2. Reserpin blokuje
  DOPA-dekarboxylázu (a tiež vstup dopamínu a iných amínov do vezikúl)
 3. Kokaín
  Inhibuje spätné vstrebávanie NA
 4. Selektivita
  klesá so stúpajúcou koncentráciou
 5. Inhibítory MAO
  moklobemid, selegilin
 6. Inhibítory COMT (degradujú dopamíny, katecholamíny)
  Tolcapon, entacapon
 7. Látky blokujúce spätný príjem NT do nervového zakončenia
  imipramin, kokain, tricyklické antidepresíva
 8. Nepriamo pôsobiace SL
  • blokátory adrenergného neurónu
  • látky vedúce k deplécii NOR
  • látky blokujúce uvoľňovanie
Author:
Micpepe
ID:
301381
Card Set:
Sympatomimetiká atď
Updated:
2015-04-23 14:02:03
Tags:
symp
Folders:

Description:
sympatomimetiká
Show Answers: