Kardiovaskulární systém

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. palpitation
  Bušení srdce n
 2. vessel
  céva f
 3. breathing, respiratory
  dechový adj
 4. breathing (noun)
  dýchání n
 5. valve
  chlopen' f
 6. walk
  chůze f
 7. ventricle
  komora f
 8. therapy
  léčba f
 9. mild
  mírný adj
 10. quantity
  množství n
 11. exertion
  námaha f
 12. sick
  nemocný adj
 13. to apear
  objevit se perf
 14. area
  oblast f
 15. to wither away, die out
  odumřít perf (odumřu)
 16. to belong
  patřit imp
 17. arm
  paže f
 18. feeling
  pocit m
 19. to describe
  popsat perf
 20. to sweat
  potit se imp
 21. pill, powder
  prášek m
 22. to manifest
  projevovat se imp
 23. to stop, to cease
  přestat perf
 24. symptom
  příznak m
 25. to give
  podávat imp
 26. need (noun)
  potřeba f
 27. therefore
  proto
 28. to extend, enlarge
  rozšířit perf
 29. anti-coagulant/dilution
  ředění n
 30. to thin
  ředit imp
 31. atrium
  sín' f
 32. weakness
  slabost f
 33. to reduce/decrease
  snížit perf
 34. heart (noun)
  srdce n
 35. heart (adjective)
  srdeční adj
 36. to spread
  šířit se imp
 37. physical
  tělesný, fyzický adj
 38. to suffer
  trpět imp
 39. blocked
  ucpaný adj
 40. to die (perf)
  umřít perf
 41. to die (imp)
  umírat imp
 42. coronary artery
  věnčitá tepna f
 43. put it, insert it
  vložit perf
 44. creation
  vytvoření n
 45. always
  vždy
 46. at the same time
  zároven'
 47. load, stress
  zátěž f
 48. to cause
  způsobit perf
 49. stomach
  žaludek m
 50. vein
  žíla f
 51. to wake up xtra
  budit se imp
 52. morning xtra
  dopoledne n, adv.
 53. earlier xtra
  dřív adv
 54. at once, immediately xtra
  hned adv.
 55. awfully xtra
  hrozně adv
 56. flu
  chřipka f
 57. every
  každý
 58. upwards
  nahoru adv
 59. usually
  obvykle adv
 60. at once, immediately (2)
  okamžitě adv
 61. swollen
  oteklý adj
 62. to remember
  pamatovat si – acc. Imp
 63. autumn xtra
  podzim m
 64. floor xtra
  poschodí n
 65. last, past xtra
  poslední adj
 66. needed, required (adj) xtra
  potřebný adj
 67. to notice, observe xtra
  pozorovat imp
 68. exactly xtra
  přesně adv
 69. almost, nearly xtra
  skoro adv
 70. gripping xtra
  svíravý adj
 71. bad
  špatný adj
 72. pressure
  tlak m
 73. to show
  ukázat perf
 74. in the center xtra
  upostřed adv
 75. to start, begin
  začít perf
 76. fit, attack, seizure
  záchvat m
 77. to depend on xtra
  záležet na loc imp
 78. to stop oneself
  zastavit se perf
 79. weight xtra
  závaží n
 80. to get worse
  zhoršit se perf
 81. to try xtra
  zkusit perf
 82. to disapear xtra
  zmizet imp
 83. sweaty xtra
  zpocený adj
 84. accelerated pulse rate xtra
  zrychlený puls m
 85. vomiting
  zvracení n
 86. to vomit
  zvracet imp
Author:
jmrs1993
ID:
301444
Card Set:
Kardiovaskulární systém
Updated:
2015-04-24 14:25:11
Tags:
Czech
Folders:

Description:
Description
Show Answers: