Oftalmologie 1

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. colorblindness
  barvoslepost f
 2. sclera
  bělmo n
 3. glasses
  brýle f, pl
 4. lens
  čočka f
 5. farsightedness
  dalekozrakost f
 6. distance
  dálka f
 7. nearsightedness
  krátkozrakost f
 8. diopter
  dioptrie f
 9. iris
  duhovka f
 10. stye
  ječné zrno n
 11. blind/unseeing
  nevidomý adj /slepý adj
 12. intraocular pressure
  nitrooční tlak m
 13. to carry/to wear
  nosit imp
 14. optic, ocular
  oční adj
 15. eyelid
  oční víčko n
 16. fundus/back of the eye
  oční pozadí n
 17. to go blind perf
  oslepnout perf
 18. letter (of the alphabet, not the one you send to someone)
  písmeno n
 19. cornea
  rohovka f (roh - corner)
 20. retina
  sítnice f (sít' - net, so retina is a net of connections...)
 21. vitreous fluid
  sklivec f (sklo - glass)
 22. tear/teardrop
  slza f
 23. blindness
  slepota f
 24. to tear/weep
  slzet imp
 25. conjunctiva
  spojivka f (from spojit - to connect)
 26. cataract
  šedý zákal m
 27. to have a lazy eye imp
  šilhat imp
 28. vision
  vidění n, zrak m
 29. glaucoma
  zelený zákal m
 30. pupil
  zornice f (from zrak - vision. Yeah, I don't see the logic either...)
 31. colored xtra
  barevný adj
 32. foreign body xtra
  cizí tělesno n.
 33. impression xtra
  dojem m.
 34. double xtra
  dvojitě adv
 35. handerchief xtra
  kapesník m.
 36. drops xtra
  kapky pl f
 37. to instil drops xtra
  kápnout perf
 38. around xtra
  kolem adv.
 39. contact lenses xtra
  kontaktní čočky f pl
 40. shortsighted adj xtra
  krátkozraký adj
 41. blinking xtra
  mrknutí n
 42. unintentionally xtra
  nechtěně adv
 43. blurring xtra
  neostrost f.
 44. outline, contour xtra
  obrys m.
 45. to become detached, come off xtra
  odchlípnout se perf
 46. to fall into something xtra
  padnout do genitive
 47. sawdust xtra
  pilina f.
 48. to move, drift xtra
  pohybovat se
 49. background xtra
  pozadí n
 50. to notice, observe xtra
  pozorovat plus acc
 51. ring, halo xtra
  prstenec m.
 52. to cut xtra
  řezat imp řezu
 53. it irritates the eyes xtra
  řeže to do očí
 54. spot, patch xtra
  skvrna f.
 55. to repair xtra
  spravit plus acc
 56. light
  světlo n
 57. shape, form xtra
  tvar m
 58. to hit xtra
  udeřit plus acc
 59. to be aware of xtra
  uvědomovat si
 60. slight defect xtra
  vada zraku
 61. to fly into xtra
  vletět do plus gen perf
 62. to notice
  všimnout si plus gen
 63. to rinse, wash out
  vypláchnout plus acc
 64. flashing light xtra
  záblesk m
 65. float, clouding xtra
  zákal m
 66. blurred, dull, filmy xtra
  zakalený
 67. to get worse
  zhoršit se perf
 68. visual field
  zorné pole n
 69. to lose imp xtra
  ztrácet plus acc imp
Author:
jmrs1993
ID:
301446
Card Set:
Oftalmologie 1
Updated:
2015-04-24 15:29:47
Tags:
Czech
Folders:

Description:
I spy with my little eye something boring... Also, only vocab
Show Answers: