Dermatologie

Home > Preview

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.


 1. acne
  akné
 2. venous ulcer, leg ulcer
  bércový vřed m
 3. wart
  bradavice f
 4. eczema
  ekzém m
 5. poison
  jed m
 6. other (adj)
  jiný adj
 7. hives, urticaria
  kopřivka f
 8. skin
  kůže f
 9. psoriasis
  lupénka f
 10. nail
  nehet m
 11. to appear
  objevit se perf
 12. herpes
  opar m
 13. to endanger
  ohrozit perf
 14. nut
  ořech m
 15. swelling
  otok m
 16. to belong to
  patřit (mezi) Imp
 17. facial skin
  plet'f
 18. seafood
  plody moře
 19. epidermis
  pokožka f
 20. food (not jidlo)
  potravina f
 21. probably
  pravděpodobně adv
 22. course
  průběh m
 23. blister
  puchýř, puchýřek m
 24. pimple
  pupínek m
 25. crust, scab
  strup, stroupek m
 26. hair, fur
  srst f
 27. to itch
  svědit imp
 28. to annoy, bother
  trápit imp
 29. cleaning
  úklid m
 30. to subside
  ustoupit imp
 31. follicle, vesicle
  váček m
 32. bee
  včela f
 33. bee (adj)
  včelí adj
 34. hair
  vlas, chlup m
 35. rash
  vyrážka f
 36. to elicit
  vyvolávat imp
 37. to originate
  vzniknout perf
 38. reddish
  zarudlý adj
 39. mainly
  zejména adv
 40. again
  znovu adv
 41. radiation
  záření n
 42. animal
  zvíře n
 43. to disappear
  zmizet perf
 44. do you have any skin problems
  máte nějaké kožní problémy?
 45. Is it itchy?
  Svědí vás to?
 46. do you have a rash?
  máte nějakou vyrážku?
 47. Are you allergic to something?
  Jste na něco alergický?
 48. How did it start?
  Jak to začalo?
 49. when did it start?
  Kdy to začalo?

Card Set Information

Author:
jmrs1993
ID:
301447
Filename:
Dermatologie
Updated:
2015-04-24 14:56:37
Tags:
Czech
Folders:

Description:
Both Vocab and Phrases
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview