Dermatologie

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. acne
  akné
 2. venous ulcer, leg ulcer
  bércový vřed m
 3. wart
  bradavice f
 4. eczema
  ekzém m
 5. poison
  jed m
 6. other (adj)
  jiný adj
 7. hives, urticaria
  kopřivka f
 8. skin
  kůže f
 9. psoriasis
  lupénka f
 10. nail
  nehet m
 11. to appear
  objevit se perf
 12. herpes
  opar m
 13. to endanger
  ohrozit perf
 14. nut
  ořech m
 15. swelling
  otok m
 16. to belong to
  patřit (mezi) Imp
 17. facial skin
  plet'f
 18. seafood
  plody moře
 19. epidermis
  pokožka f
 20. food (not jidlo)
  potravina f
 21. probably
  pravděpodobně adv
 22. course
  průběh m
 23. blister
  puchýř, puchýřek m
 24. pimple
  pupínek m
 25. crust, scab
  strup, stroupek m
 26. hair, fur
  srst f
 27. to itch
  svědit imp
 28. to annoy, bother
  trápit imp
 29. cleaning
  úklid m
 30. to subside
  ustoupit imp
 31. follicle, vesicle
  váček m
 32. bee
  včela f
 33. bee (adj)
  včelí adj
 34. hair
  vlas, chlup m
 35. rash
  vyrážka f
 36. to elicit
  vyvolávat imp
 37. to originate
  vzniknout perf
 38. reddish
  zarudlý adj
 39. mainly
  zejména adv
 40. again
  znovu adv
 41. radiation
  záření n
 42. animal
  zvíře n
 43. to disappear
  zmizet perf
 44. do you have any skin problems
  máte nějaké kožní problémy?
 45. Is it itchy?
  Svědí vás to?
 46. do you have a rash?
  máte nějakou vyrážku?
 47. Are you allergic to something?
  Jste na něco alergický?
 48. How did it start?
  Jak to začalo?
 49. when did it start?
  Kdy to začalo?
Author:
jmrs1993
ID:
301447
Card Set:
Dermatologie
Updated:
2015-04-24 14:56:37
Tags:
Czech
Folders:

Description:
Both Vocab and Phrases
Show Answers: