První Pomoc

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to give, to administer
  poskytnout
 2. to do, to carry out
  provést (provédu)
 3. to fix, to immobilize
  znehybnit
 4. to sew, to suture
  sešít (sešíju)
 5. to guarantee, to secure
  zajistit
 6. to restore
  obnovit
 7. to unblock, loosen
  uvolnit
 8. to put on
  přiložit
 9. to rinse
  vypláchnout
 10. to remove
  odstranit
 11. unconsciousness
  bezvědomí n
 12. function, activity
  činnost f.
 13. to disinfect
  dezinfikovat imp
 14. splint
  dlaha f.
 15. to get (somewhere)
  dostat se perf
 16. needle
  jehla f
 17. to bleed
  krvácet imp
 18. bleeding
  krvácení n
 19. pulse rate
  tepová frekvence f
 20. intensive care unit ICU
  jednotka intenzivní péče JIP
 21. bite
  kousnutí n
 22. acid
  kyselina f
 23. ointment
  mast f
 24. place, spot
  místo n
 25. bruise
  modřina f
 26. acute
  náhlý adj
 27. drug user
  narkoman n
 28. band aid
  náplast f
 29. danger
  nebezpečí n
 30. accident
  nehoda f
 31. sterile dressing
  sterilní obvaz m
 32. pressure dressing
  tlakový obvaz m
 33. scrape, graze
  odřenina f
 34. life threatening situation
  ohrožení života n
 35. frostbite
  omrzlina f
 36. scald
  opaření n
 37. hypothermia
  podchlazení n
 38. burn
  popálení n
 39. chemical burn
  poleptání n
 40. injury
  poranění n
 41. defect, disorder
  porucha f
 42. cut, nicked
  pořezaný adj
 43. cause, reason
  příčina f
 44. wound
  rána
 45. plaster, cast
  sádra
 46. suicide
  • sebevražda f
  • Sebe - to myself; vražda - murder
 47. lethal, fatal
  smrtelný adj
 48. condition, state
  stav n
 49. shock
  šok n
 50. to flow
  téct imp
 51. to drown
  topit se imp
 52. artificial respiration
  umělé dýchání n
 53. sunstroke
  úpal n
 54. injury
  úraz n
 55. drowning
  utonutí n
 56. heatstroke
  úžeh n
 57. to save, to rescue
  zachránit perf
 58. to cover
  zakrýt perf
 59. to use a band aid (sticking plaster)
  zalepit or přelepit perf
 60. to constrict
  zaškrtit perf
 61. injured
  zraněný adj
 62. fracture
  zlomenina f
Author:
jmrs1993
ID:
301458
Card Set:
První Pomoc
Updated:
2015-05-02 13:48:29
Tags:
Czech
Folders:

Description:
This one is a bitch...
Show Answers: