Assorted Medical Vocab

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. diabetes
  Cukrovka (f)
 2. to do exercises
  Cvičit imp
 3. to hold, to follow
  Držet imp
 4. to diet
  Držet dietu
 5. level/surface
  hladina f.
 6. to lose weight imp
  hubnout imp
 7. heart attack
  infarkt m
 8. less
  méně adv
 9. for example
  například
 10. obesity
  obezita f
 11. to prescribe
  předepsat perf
 12. to put on weight
  přibrat (na váze) perf
 13. risk
  riziko n
 14. lowering
  snížení n
 15. to lower, to reduce
  snížit perf
 16. fatty
  tučný adj
 17. thing
  věc f
 18. mostly
  většinou adv
 19. to mean
  znamenat imp
 20. to make, to cause
  způsobit perf
 21. elevated
  zvýšený adj
 22. to elevate
  zvýšit perf
 23. What is your weight?
  Kolik vážíte?
 24. How tall are you?
  Kolik měříte? Jak jste vysoký?
 25. You should…
  Měl byste...
 26. To hurt
  bolet imp
 27. only, just
  jen adv
 28. to gargle
  kloktat imp
 29. fluid to gargle with
  kloktadlo n
 30. blood count
  krevní obraz m
 31. laboratory
  laboratoř f
 32. to measure
  měřit (si) imp
 33. to rest
  odpočívat imp
 34. to swallow
  polykat imp
 35. to look at
  podívat perf
 36. order
  pořádek m
 37. Ok/in order
  v pořádku
 38. rather, better, preferred
  raději adv
 39. fearfully (colloquial)
  strašně
 40. temperature
  teplota f
 41. to last
  trvat imp
 42. lymph node
  uzlina f
 43. serious
  vážný adj
 44. at all, in general
  vůbec
 45. result
  výsledek m
 46. to call
  zavolat perf
 47. red, inflamed
  zarudlý adj
 48. to try
  zkoušet imp
 49. Allergic
  alergický adj
 50. allergy
  alergie f
 51. while
  chvíle, chvilka f
 52. medical folder/records
  karta f
 53. mononucleosis
  mononukleoza f
 54. recently
  nedávno adv
 55. immunization records/book
  očkovací průkaz m
 56. trouble, problem
  potíž f
 57. to revaccinate
  přeočkovat perf
 58. to move
  přestěhovat se perf
 59. to prepare
  připravit
 60. pollen
  pyl m
 61. here
  sem
 62. sibling
  sourozenec m
 63. to wait
  počkat perf
Author:
jmrs1993
ID:
301461
Card Set:
Assorted Medical Vocab
Updated:
2015-05-02 14:09:04
Tags:
Czech
Folders:

Description:
Includes Zdravy zivotni styl (healthy lifestyle), Poprve u lekare, and Nemoc. Does not Include phrased
Show Answers: