Psychiatrie

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Abstinency
  Abstinenční adj
 2. Alzheimer's disease
  Alzheimerova choroba f
 3. Bipolar
  Biopolární adj
 4. Delusion
  Blud m
 5. Depression
  Deprese f
 6. Even
  Dokonce
 7. Hallucination
  Halucinace f
 8. Behaviour
  Chování n
 9. To stutter
  Koktat imp
 10. To watch
  Koukat se
 11. Hysterical
  Hysterický adj
 12. Claustrophobia
  Klaustrofobie f
 13. Obsession
  Obscese f
 14. Mood
  Nálada f
 15. Mania
  Mánie f
 16. Insomnia
  Nespavost f
 17. Favourite
  Oblíbený adj
 18. Parkinson disease
  Parkinsonova choroba f
 19. Disorder
  Porucha f
 20. To consult
  Poradit se perf
 21. Last time
  Posledně
 22. Disabled
  Postižený
 23. Apparently/it is said to be
  Prý
 24. To break up
  Rozejít se perf
 25. Self-harm
  Sebepoškozování
 26. Suicide
  Sebevražda f
 27. Schizophrenia
  Schizofrenie f
 28. Said
  Smutný
 29. To commit
  Spáchat perf
 30. Almost
  Téměř
 31. To wander
  Trajdat imp
 32. To realize
  Uvědomovat si perf
 33. Anxiety
  Úzkost f
 34. Addiction
  Závislost f
 35. Addicted
  Závislý adj
 36. To break down
  Zhroutit se perf
 37. To change
  Změnit perf
 38. Special
  Zvláštní adj
 39. Do you know what the date is today?
  Víte, jaké je dnes datum?
 40. Do you know where you are?
  Víte, kde jste?
 41. Has anyone in your family ever had problems with alcohol?
  Měl někdo z rodiny problémy s alkoholem?
 42. Has anyone in your family committed suicide?
  Spáchal někdo z rodiny sebevřaždu?
 43. Do you use any drugs?
  Berete drogy?
 44. Do you live alone or with your family?
  Bydlíte sám, nebo s rodinou?
 45. Do you have friends?
  Máte přatele?
 46. Do you have any problems at work?
  Máte v práci nějaké potíže?
 47. What problems are you having now?
  Jaké potíže máte ted'?
 48. Are you often in a bad mood?
  Máte často špatnou náladu?
 49. Are you worried?
  Máte pocit úzkosti?
 50. Are you irritable?
  Jste podrážděný?
 51. Do you have problems with concentration?
  Máte problémy se soustředěním?
 52. Have you ever thought about suicide?
  Myslel jste někdy na sebevraždu?
Author:
jmrs1993
ID:
301909
Card Set:
Psychiatrie
Updated:
2015-05-01 16:05:04
Tags:
Czech
Folders:

Description:
vocab and Phrases
Show Answers: