מעזה ליזום שיחות עם ישראלים

Home > Preview

The flashcards below were created by user arg525 on FreezingBlue Flashcards.


 1. מקום
  Place
 2. מדינה
  Country
 3. קהילה
  Congregation/Community
 4. לגדול
  To Grow up
 5. שפת האם
  Mother Tongue
 6. נפוצה
  Widespread
 7. מכיוון
  Because/Since
 8. נכד
  Grandson
 9. יחיד
  Singular
 10. מחליט
  To Decide
 11. רהוטה
  Fluent/Articulate
 12. לגלות
  Discover/Find out
 13. קלות
  Ease/ Effortlessly
 14. אפילו
  Even
 15. מעזה
  Dare
 16. ליזום
  יוזם
  To Innitiate
 17. שיחות
  Conversation
 18. לגילה
  Regular/ Usual
 19. אחרונה
  Last
 20. מספרה
  Hairsalon
 21. היכרות
  Aquaintance
 22. ספרית
  Hairdresser

Card Set Information

Author:
arg525
ID:
301948
Filename:
מעזה ליזום שיחות עם ישראלים
Updated:
2015-05-02 10:34:45
Tags:
ירושלים עיתון
Folders:

Description:
Vocabulary building
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview