Czech chapter 15

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Medical centers
  zdravotnická zařízení
 2. Hospital
  Nemocnice
 3. Teaching hospital
  Fakultní nemocnice
 4. Department
  Klinika
 5. Sanatorium
  Sanatorium
 6. Private practice
  Soukromá praxe
 7. Outpatient department
  clinic
  Ambulance
 8. Maternity hospital
  Porodnice
 9. Department
  Ward
  Oddělení
 10. Gynecology - Obstetrics department
  • Gynekologie
  • Gynda
 11. Surgery department
  Chirurgie
 12. Department of infectious diseases
  Infekční oddělení
 13. Department of internal medicine
  • Interna
  • Interní oddělení
 14. Dermatology department
  Kožní oddělení
 15. Department of microbiology
  • Mikrobiologie
  • Mikrobiologické oddělení
 16. Neurology department
  • Neurologie
  • Neurologické oddělení
 17. Ear - Nose - Throat department
  • Nosní - ušní - krční oddělení
  • ORL
 18. Ophthalmic (eye) department
  Oční oddělení
 19. Oncology department
  • Onkologie
  • Onkologické oddělení
 20. Orthopedics
  Ortopedie
 21. Pathological anatomy
  Patologická anatomie
 22. Pediatrics
  • Pediatrie
  • Dětské oddělení
 23. Autopsy room
  Pitevna
 24. Pulmonary department
  Plicní oddělení
 25. Emergency
  Pohotovost
 26. Asylum
  Mental institution
  • Psychiatrie
  • Psychiatrická léčebna
 27. Radiology department
  • Radiologie
  • Radiologické oddělení
 28. Rehabilitation department
  • Rehabilitace
  • Rehabilitační oddělení
 29. General disease department (STD)
  • Venerologie
  • Venerologické oddělení
 30. Operating theater
  Operační sál
 31. Delivery room
  Porodní sál
 32. Bed
  Lůžko
 33. In patient department
  Beds
  Lůžková část
 34. Intensive care unit
  ICU
  • Jednotka
  • Intenzivní péče
  • JIPka
 35. Anesthesiology and resuscitation department
  • Anesteziologicko - resustitační oddělení
  • ARO
 36. Coronary unit
  Koronární jednotka
 37. Building
  Budova
 38. Hospice
  Hospic
 39. To go on foot
  • Jít pěšky
  • Jdu
 40. To go upstairs
  Jít po schodech nahoru
 41. To go downstairs
  Jít po schodech dolů
 42. Piece
  Bit
  Close
  Kousek
 43. Sanatorium
  Health resort
  Léčebna
 44. To fly
  To hurry
  Letět
 45. Out of order
  Mimo provoz
 46. Floor
  • Patro
  • Poschodí
 47. Staircase
  Schodiště
 48. Classroom
  • Učebna
  • Třída
 49. On the first floor
  V prvním patře
 50. Porter's lodge
  Gatehouse
  Vrátnice
 51. Lift
  Výtah
Author:
Marine
ID:
302001
Card Set:
Czech chapter 15
Updated:
2015-05-05 19:20:33
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
Medical Centers
Show Answers: