Czech chapter 19

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Family history
  Rodinná anamnéza
 2. Are your parents still alive?
  žijou vaši rodiče?
 3. Yes, both my parents are alive
  Ano, oba rodiče žijou
 4. Are your parents healthy?
  Jsou rodiče zdraví?
 5. What diseases did your parents die of? When?
  • Na jaké nemocni rodiče zemřeli? Kdy?
  • Na co rodiče zemřeli? Kdy?
 6. I do not know what my parents died of
  Nevím, na co rodiče zemřeli
 7. My parents are divorced, I don't see them
  Rodiče jsou rozvedeni, nestýkáme se
 8. Do you have any brothers or sisters?
  Máte sourozence?
 9. How many brothers or sisters have you got?
  Kolik máte sourozenců?
 10. I haven't got any brothers or sisters
  Nemám žádné sourozence
 11. What did your brother die of? When?
  Na co zemřel váš bratr? Kdy?
 12. Have you got any children?
  Máte děti?
 13. sons or daughters?
  Syny nebo dcery?
 14. How old are they?
  • Jak jsou staří?
  • Kolik je jim let?
 15. Are they healthy?
  Jsou zdraví?
 16. Does anyone in your family have any serious illnesses?
  Máte v rodině nějaké vážné nemocní?
 17. Are your grandparents alive? Are they healthy?
  žijou vaši prarodiče? Jsou zdraví?
 18. What did they die of?
  Na co zemřeli?
 19. Adoption
  Adopce
 20. Allergic person
  Alergik
 21. Car accident
  Autonehoda
 22. Unfortunately
  Bohužel
 23. Brother
  Brácha
 24. Male cousin
  Bratranec
 25. To undergo surgery
  Být na operaci
 26. Diabetes
  Cukrovka
 27. Hereditary
  Dědičný
 28. Depression
  Deprese
 29. To this day
  Dodnes
 30. Mental
  Duševní
 31. Twins
  Dvojčata
 32. Breathing
  Dýchání
 33. Girl
  Daughter
  Holka
 34. To go for a checkup
  Chodit na kontrolu
 35. Illness
  Disease
  Choroba
 36. Heart attack
  Infarction
  Infarkt
 37. Single child
  Jedináček
 38. Boy
  Son
  Kluk
 39. Varicose veins
  Křečové žíly
 40. To be treated for something
  Léčit se s něčím
 41. Mum
  • Máma
  • Maminka
 42. Marriage
  Manželství
 43. Mother
  Matka
 44. Stroke
  Mrtvice
 45. Tumor
  Nádor
 46. Excess weight
  Nadváha
 47. Alive
  Naživu
 48. First of all
  Nejdřív
 49. Illness
  Nemoc
 50. Infertile
  Neplodný
 51. Stepbrother
  Half-brother
  Nevlastní bratr
 52. Stepmother
  Nevlastní matka
 53. Stepfather
  Nevlastní otec
 54. Half-sister
  Nevlastní sestra
 55. Both
  • Oba
  • Obě
 56. Operation
  Surgery
  Operace
 57. Father
  Otec
 58. To marry
  To get married
  • Oženit se (male)
  • Vdát se (female)
 59. To marry somebody
  • Oženit se s kým (male)
  • Vdát se za někoho (female)
 60. Sexual
  Genital
  Pohlavní
 61. Delivery
  Childbirth
  Porod
 62. Order
  Pořádek
 63. Ailment
  Trouble
  Difficulty
  Potíž
 64. Grandparents
  Prarodiče
 65. Regularly
  Pravidelně
 66. Relative
  Příbuzný
 67. Cancer
  Rakovina
 68. Parents
  Rodiče
 69. Family
  Rodina
 70. To get divorced
  To divorce
  • Rozvést se
  • Rozvodu
 71. To divorce somebody
  Rozvést se s kým
 72. Sister
  Ségra
 73. Female cousin
  Sestřenice
 74. Death
  Smrt
 75. Sibling
  Sourozenec
 76. Worry
  Concern
  Starost
 77. Uncle
  Strýc
 78. To be in touch with somebody
  Stýskat se s
 79. Single mother
  Svobodná matka
 80. Dad
  Táta
 81. Aunt
  Teta
 82. Widow
  Vdova
 83. Widower
  Vdovec
 84. To know
  Vědět
 85. Own
  Vlastní
 86. Eldest
  Nejstaršímu
 87. Youngest
  Nejmladšímu
 88. Stepchild
  Nevlastní
 89. To bring up
  Vychovat
 90. To occur
  Vyskytnout se
 91. On Mother's side
  Z matčiny strany
 92. To die
  Zemřít
 93. To live
  žít
 94. Life
  život
 95. Live
  živý
Author:
Marine
ID:
302004
Card Set:
Czech chapter 19
Updated:
2015-05-05 19:21:59
Tags:
czech
Folders:
Czech
Description:
Family history
Show Answers: