Historia - Daty - Świat po II Wojnie Światowej

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Manifest PKWN
  • 22 lipca 1944 r.
  • PKWN - ZPP + KRN; na czele Edward Osóbka-Morawski
  • Uznanie konstytucji z 1921 r. , odrzucenie tez z 1935 r. - uznanie rzadu an emigracji za nielegalna kontyunacje
  • Polska lubelska, bo siedziba w Lbl
 2. Porozumienie PKWN z rzadem ZSRR o granicy
  • 1944 r. lipiec
  • Niedugo później dymisja Stanisława Mikołajczyka (premier z Londynu)
 3. Powstanie Rzadu Tymczasowego RP
  • 1944 r. grudzień
  • 1945 r. - Tymczasowy Rzad Jedności Narodowej
  • Na czele - Edward Osóbka Morawski
  • Opozycja tez weszla troche - na czele Mikołajczyk
 4. Powstanie PSL
  • 1945 r.
  • Na czlele Mikołajczyk - popularna bardzo
 5. Referendum ludowwe
  1946 r. - 3 razy tak
 6. Nowy sejm
  Wybrał na prezydenta Bieruta; prmeier-  Cyrankiewicz
 7. Akcja Wisła
  • 1947 r.
  • Realizacja planu - gen. Stefan Mossor
  • Powód - oficjalnie, zabicie KArola Świerczewskiego, wiceministra przez UPA
 8. Reforma rolna
  • 1944 r.
  • Wywłaszczenie z +50 ha
 9. Proces szesnastu
  • 1945 r. - Moskwa
  • Pilecki, Okulicki np.
 10. Powstani PZPR
  • 1948 r. - Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS 
  • Na czele - Bolesław Bierut
  • Gomułka oskarzony od odcyhlenia
 11. Poczatki PGR
  1949 r.
 12. Radio wolna Europa
  1949 r.
 13. Powstanie ZSL
  1949 r. - PSL + prokomunistyczne SL
 14. Plan trzyletni
  • 1947-49 r.
  • Dazeniu ku sys. nakazowo-rozdzielczemu
 15. Plan 6letni
  1950-55 r. - industrializacja; kolektywizacja rolnictwa
 16. Reforma walutowa
  1950 r.
 17. Konstytucja PRL
  • 22 lipca 1952 r. - oktrojowana - poczatek PRL
  • JEdnoizbowy sejm
  • Głowa państwa - Rada Państwa
  • Faktyczna władza - I sekretarz KC PZPR
 18. Śmierć Stalina
  1953 r.
 19. Internowanie Wyszyńskiego
  1953-56 r.
 20. Powstanie robotników w NRD
  • 1953 r.
  • Bo podwyższono normy produkcyjne, a i tak sie zle zylo
  • Pierwszy wybuch społ. niezadowolenia w Bloku Wschodnim
 21. Układ Warszawski
  1955 r.
 22. XX zjazd KPZR
  • 1956 r. - referat Nikity Chruszczowa
  • Potepienie zbrodni stalinizmu i kultu jednostki
  • Chruszczow - postrzegany jako zwolennik reform i odprezenia
  • Zakończył konflikt koreański - 53 r.; zgoda na Austrie 55 r.; zwoleninie jencow 55 r.
  • Wspieranie kolonii
 23. Stłumienie powstania na Węgrzech
  • 1956 r. - Armia Radziecka stłumiła
  • Tłum zebrany pod pomnikiem Bema; m.in. Imre Nagy
 24. Władysław Gomułka I Sekretarz KC PZPR
  1956 r.
 25. Poznański czerwiec
  • Czerwiec 56 r.
  • Antykomunistyczne hasła - otworzono ogień do robotnikow bo to niby niemieccy buntownicy
  • Powstanie ZOMO - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej - bezkrwawo, ale skutecznie, pf
  • Cyrankiewicz - odrabac rękę
 26. Gomułka I sekretarzem
  1956 r.
 27. Traktaty rzymskie
  1957 r.
 28. Jurij Gagarin w kosmosie
  1961 r.
 29. Budowa muru berlińskiego
  1961 r.
 30. Kryzys kubański
  1962 r.
 31. Traktat elizejcki
  1963 r. 0 dogadanie sie Niemiec i Francji
 32. Sobór Watykański II
  • 1962 r. - Jan XXIII
  • Później Paweł VI
  • Z czasem te ruch ekumeniczny - szuaknei porozumienia miedzy wyznaniami chrzescyjanskimi
  • Później - Światowa Rada Kościołów - te nieuznajace papieża
 33. Rewolucja seksualna
  1962 r. - wprowadzenie tabletki antykoncepcyjnej w USA
 34. Zabójstwo Kennedyego
  • 1963 r. - teraz Lyndon Johnson
  • Idea Wielkiego Społeczeństwa - walka z ubóstwem, rownouprawnienie itp.
 35. Marsz na Waszyngton
  • 1963 r. - Luther
  • I have a dream
  • Wczesniej - 1955 r.- Rosa Parks i pcozatek sprawy
 36. List 34
  1964 r. - poczatek opozycji - Jacek Kuroń np aresztowany
 37. Sekretarz - Leonid Breżniew
  • 1964 r. - po odwolaniu Chruszczowa
  • Doktryna Breżniewa - bratnia pomoc
 38. Wojna w Wietnami
  1964-75 r.
 39. Wojna 6dniowa
  1967 r.
 40. Rewolta studencka
  1967-68 r. na Zachodzie
 41. Paryski maj
  1968 r. - strajki i postulaty różne, socjalisci
 42. Wystapienia w Warszawie
  • Marzec 68 r.
  • Zdjecie z Teatru Narodowwego Dziadów KAzimierza Dejmka
  • Uciekło mnóstwo Żydów
 43. Rozpędzenie wieci w Wa-wie
  • 1968 r.
  • ZOMO i ORMO - Ochortnicze Rezerwy MO
 44. Nixon prezydentem
  1968 r.
 45. Stłumienie praskiej wiosny
  • VIII - 1968 r.; Układ Warszawski
  • Operacja "Dunaj"
  • 1969 r. - Gustv Dusak - nowy przywodca partii
 46. Ladowanie na księżycu
  • 1969 r.
  • Armstrong, Aldrin, Collins
 47. Decyzja Francisco Franto o odchodzeniu od dyktatury
  1969 r. -przywrócić monarchie po jego smierci > 1975 .
 48. Podpisanie układu RFN-PRL
  • 1970 r. 
  • Normalizacja stosunków i uznanie granicy zachodniej
 49. Rewolta na wybrzeżu
  • XII - 1970 r.
  • Strajk > aresztowania > regularna bitwa < rozprzestrzenienie do Gdyni
  • Stan wyjatkowy - strzelac
  • Stanisław Kociołek kazal przerwac strajk - wracaja do pracy,a  tu strzelaja, bo niby nie wiedzieli - czarny czwartek
 50. Gierek sekretarzem
  • 1970 r.
  • Premier - Piotr JAroszewicz
  • Wprowadzanie patriotyzmu do nowomowy
  • Lata 70. - kredyty, 65 mld usd
  • Inwestycje, ale bledne i za duze
  • Tworzyc druga Polske
 51. Lata 70.
  • Odprężenie
  • Równowaga strachu
  • SALT I - 1973 r. - zakaz broni chemicznej
  • SALT II - 1979 r. - redukcja broni
 52. Strajki na Wybrzeżu i w glebi
  • 1971 r. - ale w Sczecinie i Gdańsku nie strzelano tlyko wyszli Gierek i Jaroszewicz i gadali
  • Pomożecie?
 53. Watergate
  1972 r.
 54. Wojna Jom Kippur
  1973 r.
 55. Kryzys paliwowy
  • 1973 r. 
  • Bo Zachód wspierał Izrael
 56. KBWE
  • 1973 r., Helsinki; Konferencja Bezp i Współpracy w Europie
  • USA, Kanada, cała Eu oprócz Albanii
  • 3 koszyki - nienaruszalnosc granic, gospodarka, prawa człowieka
  • 1975 r. - podpisanie
 57. Augusto Pinochtet u władzy
  1973 r. - działania CIA w Chile
 58. Bezkrawy przewrót w Portugalii
  1974 r.
 59. Zamieszki Ursus, Połock, Radom
  • VI 1976 r.
  • Bo podwyżki - troche zignelo, troche zwolniono
  • Wprowadzenie kartek na cukier później
 60. Powstanie KOR
  1976 r. - Korpus Obrony Robotników
 61. Powstanie ROPCiO
  1977 r. - Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatlea
 62. Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA
  1977 r.
 63. Zabicie Stanisława Pyjasa
  • 1977 r. - student zwiazany z KOR
  • Powstanie Studenckiego Komitetu Solidarnosci
 64. Karol Wojtyła papieżem!
  1978 r.
 65. Wolne Zwiazki Zawodowe
  WZW 1978 r.  Kazimierz Świtoń
 66. Ruch Młodej Polski
  1979 r. RMP
 67. Rewolucja islamska w Iranie
  1979 r.
 68. Poczatek agresji radzieckiej na Afgan
  1979 r.
 69. Strajk w Stoczni Gdańskiej
  1980 r.
 70. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
  1980 r. - MKS - na czele w Gdańsku np. Wałęsa
 71. Porozumienia sierpniowe
  • 1980 r. - w 3 miastach
  • 21 postulatów - przyjeto je
  • Nowy Sekretar - Stanisław KAnia - niby liberał partyjny
  • Powstał MKZ - Międzyazakł. Komitet Założycielski - powołali NSZZ Solidarność - Wałęsa, Andrzej Gwiazda
 72. NSZZ Solidarność
  1989 r. - Niezależne Samorzadne Zw. Zawodowe
 73. Zamach na Jana Pawła II
  1981 r.
 74. Stan wojenny
  • 1981 r. - 1983 r.
  • Przejecie wladzy przez Wojskowa Rade Ocalenia Narodowego (WRON)
  • Internowanie, aresztowanie itp.
 75. Wszystko na kartki prawie
  • 1981 r.
  • Zrzucanie winy na Solidarność
 76. Pacyfikacja strajku w kopalni Wujek
  1981 r.
 77. Sekretarzem Jaruzelski
  • 1981 r. 
  • Prowokowanie solidarności i pozory próby porozumienia
  • Zagrożenie wkroczenia UW, ćwiczenia Sojuz'81 wobec zapowiedzianego strajku generalnego
 78. Kryzys bydgoski
  • Marzec 81 r. 
  • Trzech członków NSZZ zostalo pobitych przez milicje przed obradami w Bydgosczczy
 79. Układ w Schengen
  1985 r.
 80. Katastrofa Atmowa w Czarnobylu
  1986 r.
 81. Okraglu Stół
  1989 r. - porozumienia
 82. Masakra studentów w Pekini
  1989 r. - plac Tan'anmen
 83. Pierwsza tura częściowo wolnych wyboów
  1989 r. - sukces Solidarności
 84. Jesień ludów
  X-XII 1989 r. - upadek rzadow komunistow w Eu Śr-Wsch
 85. Zjednoczenie Niemiec
  1990 r.
 86. Zaprzysięzenie Lecha Wałęsy na prezydenta RP
  1990 r. Grudzień
Author:
riatoz96
ID:
302560
Card Set:
Historia - Daty - Świat po II Wojnie Światowej
Updated:
2015-05-12 12:36:03
Tags:
asd
Folders:
Historia//Daty
Description:
asd
Show Answers: