bedrijfskunde

The flashcards below were created by user yamf21 on FreezingBlue Flashcards.

  • author "me"
  • tags ""
  • folders ""
  • description "examen "
  • fileName "bedrijfskunde "
  • De aantrekkelijkheid van spreiding bestaat uit? D.O.E.T.P.G.
  • De koopkracht
  • Omvang en samenstelling
  • Economische kenmerken
  • Technologische kennis
  • Politieke stabiliteit
  • Geografische kenmerken
 1. Synergie potentiëel: wat is de afstand en verschillen die tussen landen bestaan? chemawat (C.A.G.E)
  • Culturele afstand
  • Administratieve afstand
  • Geografische afstand
  • Economische afstand
 2. Welke factoren liggen ten grondslag aan het globaliseren van Internationale markten YIP ( MOCK)
  • Marktenkracht
  • Overheidskrachten
  • Concurre kracht
  • Kostenverlagen
 3. Wat is verticale integratie?
  Het toevoegen van een stap aan de interne keten van een bedrijf - bedrijfskolom wordt korter
 4. Wat is verticale differentiatie ?
  Het afstoten van een product uit de bedrijfsketen - bedrijfskolom wordt langer
 5. Wat zijn de 3 uitgangspunten van portfoliobenadering van de BCG?
  • Levenscyclus van een product
  • Leerkromme
  • Financiële levenscyclus
 6. Waardeketen Porter bestaat uit?
  • Ondersteunende activiteiten
  • *Bedrijfsvoering
  • *Inkoop
  • *Hrm
  • *Technologische ontwikkelingen

  • Primaire activiteiten
  • *inkomende goederen
  • *bewerking
  • *uitgaande goederen
  • *markt onderzoek en verkoop
  • * nazorg
 7. Wat zijn de strategieën processen van Porter? (D.LK.F)
  • Differentiatie
  • Laagste kosten
  • Focusstrategie
 8. Waarvoor wordt de waardeketen van Porter gebruikt?
  Is een strategische model die wordt ingezet voor bij het onderzoeken naar of het ontwikkelen van concurrentievoordeel

  Elke organisatie heeft algemene activiteiten en deze bestaan uit primair en ondersteunende activiteiten, als je deze opsplitst dan ontstaat de waardeketen
 9. Wat doet het vijfkrachtenmodel van Porter?
  Door het model uit te werken kan een inschatting gemaakt worden over de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak

  Strategische model die uitgaat van 5 krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. (Toetreders, leveranciers, kopers, substituten en concurrenten)
 10. Wat is synergiepotentiëel?
  Synergie is het effect dat een nieuwe activiteit kan profiteren van de bestaande kennis en kunde in een organisatie.
 11. Welke tools kunnen helpen om het synergiepotentiëel zo goed mogelijk in kaart te brengen:
  • waardeketen - Porter
  • Kernbekwamheden - Hamel en Prahalad
  • Parenting voordeel - Goold en Campbell
 12. Kernbekwamheden - Hamel en Prahalad
  • Bestaat uit 3 critera:
  • - uniek waarde voor de afnemer
  • - niet imiteerbaar (bijv. MRI SCAN)
  • - toepasbaar in andere markten
 13. Wat is de ROB?
  Raming van ongewijzigd beleid, het is bedoeld om te onderzoeken of bij het handhaven van de gevoerde strategie de organisatie de gestelde doelen kan bereiken
 14. Wat houdt in spreidingsstrategie?
  Met spreidingsstrategie probeert de organisatie activiteiten te verrichten die de meeste kans op succes bieden, het is zelden mogelijk met activiteiten die weinig resultaten beloven toch succesvol te zijn
Author:
yamf21
ID:
302585
Card Set:
bedrijfskunde
Updated:
2015-05-12 10:49:52
Tags:
yamf21
Folders:

Description:
bedrijfskunde
Show Answers: