הספר: הנסיך הקטן

Home > Preview

The flashcards below were created by user arg525 on FreezingBlue Flashcards.


 1. לבלוע
  בולע
  To Swallow
 2. העתק
  Copy
 3. טרף
  Pray
 4. בשלמותו
  Wholenness/Completeness
 5. ללעס
  To Chew
 6. לגמור
  To Finish
 7. לעכל
  To Digest

Card Set Information

Author:
arg525
ID:
302720
Filename:
הספר: הנסיך הקטן
Updated:
2015-05-14 09:04:00
Tags:
הנסיך הקטן
Folders:

Description:
Vocabulary building
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview