1-Biyolojinin Tanımı ve Biyolojik Bilimler

Card Set Information

Author:
tigerlilyy
ID:
302908
Filename:
1-Biyolojinin Tanımı ve Biyolojik Bilimler
Updated:
2015-05-18 08:04:09
Tags:
biyoloji
Folders:
Biyoloji
Description:
Biyoloji
Show Answers:

 1. Biyoloji
  Canlıları inceleyen bilim dalı.

  Bios(hayat) + Logos(bilim)

  Bilim halini alması geç olmuştur. 1934'te elektron mikroskobundan sonra önemli gelişmeler.

  Multidisipliner
 2. İncelediği canlılar bakımından ikiye ayrılır
  Botanik ve Zooloji
 3. İncelediği biyolojik olaylar bakımından ikiye ayrılır
  Morfoloji (yapısal): Anatomi, Histoloji, Sitoloji

  Fizyoloji (vücut fonksiyonları): Hücre fizyolojisi, Bitki fizyolojisi
 4. Biyolojik bilimler
  Embriyoloji Erken gelişme safhası

  Genetik Karakterlerin bir dölden başka döle aktarılması. Genetik materyalin incelenmesi. Mendel(19.yy)

  Evrim Yeni türlerin meydana gelmesi

  Taksonomi Canlıların sınıflandırılması

  Ekoloji Canlıların canlı ve cansız ortam ile ilişkileri

  Mikrobiyoloji Tek hücreli mikroorganizmaların ve virüslerin yapılarını ve yaşama şekillerini inceler.