7-Dokular

Card Set Information

Author:
tigerlilyy
ID:
302909
Filename:
7-Dokular
Updated:
2015-05-19 09:33:17
Tags:
Biyoloji
Folders:
Biyoloji
Description:
Dokular
Show Answers:

 1. Doku
  Belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş aynı yapı ve şekildeki hücre topluluklarına doku denir. (Histoloji bilimi)

   - Hayvansal dokular

   - Bitkisel dokular
 2. HAYVANSAL DOKULAR
  1- Epitel Doku (örtü,bez,duyu)

  2- Bağ ve Destek Doku (özbağ,adipöz,destek)

  3- Kas Doku

  4- Sinir Doku

  5- Kan Doku
 3. EPİTEL DOKU
  Epitelyum. Vücudun dış ve iç yüzeyini örter. Vücutta en çok hücre kapsayan doku. Görevleri bulunduğu yere göre değişir.

  -Koruma (deri)

  -Emme (bağırsak)

  - Salgı (bezler)

  - Duyu (duyu organları)
 4. Hücrelerin diziliş şekline göre epitel doku
  Tek tabakalı epitel doku: Hücreler bir sıra üzerine dizilerek bir tabaka meydana getirir. Yassı, kübik, veya silindirik hücrelerden oluşmuş olabilir. İç organların yüzeyini örten epitel böyledir.

  Çok tabakalı epitel doku: Epitel hücreleri birkaç sıra halinde üst üste dizilmiştir. Bazen farklı hücre tiplerini birbirini izler(yassı,kübik,silindirik). Düzenli ve sıkı. Araları yarı sıvı bir madde ile dolu(hücre arası madde, intersellüler madde). Hücrelerin arasında kan damarları bulunmaz. Hücrelerin beslenmesi difüzyonla olur.

  Bazı epitel hücrelerinin serbest yüzeylerinde kirpik(sil), kamçı(flagel) gibi farklılaşmalar olur. Örnek: burun iç yüzeyi kirpikli.
 5. Bulunduğu yere, yapısına ve fonksiyonuna göre epitel doku
  -Örtü epiteli

  -Bez epiteli

  -Duyu epiteli
 6. Örtü epiteli
  Vücudun iç ve dış yüzeyini örter. Tek ve çok tabakalı epitel hücrelerinden oluşur.

  Tek tabakalı yassı epitel: Kılcal ve lenf damarlarının içi, testis, tükrük bezinin boşaltım kanalı

  Tek tabakalı kübik epitel: Sidirim borusu, ovaryum üzeri, göz retinası

  Tek tabakalı silindirik epitel: Mide ve bağırsak kanalı iç yüzeyi, uterus, burun yan boşlukları

  Çok tabakalı: Omurgalıların çoğunun derisi, ağız içi
 7. Bez epiteli
  Salgı yapan epitel hücreleri

  Tek hücreli bezler Epitel hücreleri arasında bulunan goblet hücreleri. Mukus salgılar. Kaygan ve yapışkan, bulunduğu dokuyu korur. Solunum borusu, barsak epiteli.

  Çok hücreli bezler Birden fazla bez hücresinin bir araya gelmesiyle oluşan bezler. Kanallı ya da kanalsız olabilir.

  • Kanallı(Ekzokrin) Salgılarını bir kanalla gerekli yerlere akıtırlar. Mukus, tükürük, enzim olabilir.
  • Kanalsız(Endokrin) Salgılarını en yakın kan damarına verirler. Hormon.

  Çok hücreli bezlerde hücreler salgı yüzeyinin artması için çeşitli şekillerde sıralanmıştır. Basit tüp, kese, üzüm salkımı
 8. Duyu epiteli
  Dış ortamdan gelen fiziksel, kimyasal, mekanik, optik uyartıları almak için özelleşmiş hücrelerden oluşur. Hücrelerin dış yüzeyleri reseptör denen duyu çomakçıkları veya tüyleri ile kaplıdır. (Burun içindeki epitelyum → koku)
 9. BAĞ VE DESTEK DOKU
  Heterojen bir doku. Hücre sayısı az.

  Embriyonik gelişme sırasında mezenşim hücrelerinden oluşur. Bu nedenle hepsi bir grupta toplanmıştır. 

  Genel olarak bağ doku çeşitli doku ve organları birbirine bağlar. Destek doku ise vücudun yumuşak kısımlarına destek işi görür.

  Bu dokunun en önemli özelliği hücre sayısının az, hücre arası maddenin fazla olmasıdır. Hücreler, hücre arası madde içinde dağınık olarak bulunur.
 10. Hücre arası maddeye ve lif yapısına göre bağ ve destek doku
  1-Özbağ Dokusu (Konnektif)

  2-Adipöz Doku (Yağ)

  3- Destek Doku (Kemik ve kıkırdak)
 11. Özbağ Dokusu
  Farklı yapıda hücre, lif ve hücre arası madde içerir. En çok bulunan: Lif

  • Retikülar lif: İnce, dallanmıi, esnek. Diğer dokularla temas edile yerlerde dağınık olarak bulunur.
  • Kollagen lif(beyaz): İnce, ama esnek değil. Bir araya gelerek demet oluştururlar. 
  • Esnek lif: Kollagenden daha kalın, esnek, dallanmış. Sarımsı ve parlak

  Özbağ doku hücreleri:

  • Fibroplast: Menzeşim hücrelerinde olduğu gibi uzantıları vardır.
  • Mast: Uzantıları yoktur.
  • Makrofaj: Kuvvetli fagositoz yeteneği. Amaboit hareket.

  Özbağ doku tipleri:

  • Retikular doku: Retikular lifler hücre arası madde içinde çok sık bir şekilde dağılmışlar. Hücrelere destek. Lenf bezleri, kemik iliği, dalak, edokrin bezler
  • Gevşek lifli bağ doku: Kollagen ve esnek lifler hücreler arasında seyrek olarak bulunur. Lifler her doğrultuda uzanır. En çok bulunan. Damar ve siirleri etrafı, deri altı, çeşitli bezler, kasların dış kısmı.
  • Sık lifli bağ doku: Lif sayısı fazla, lifler sık. Hem kollagen hem elastik lif. Deri altı, barsak, dil
  • Tendon ve Ligamentler(kiriş ve bağlar): Lif miktarı çok fazla. Lifler birbirine paralel, sıkı, düzenli. Hücreler lifler arasında. İç organları askıda tutarlar. Parlak beyaz iplikler. 


     
 12. Adipöz (Yağ) Doku
  -Yuvarlak veya köşeli hücreler. Nukleus kenarda, ortada yağ damlaları birikmiştir.

  -Hücrelerin arasında retukular ve kollagen lifler var. Hücrelere destek. 

  -Vücudun çeşitli kısımlarında ve derinin altında toplanarak tabaka oluşturur.

  -İki önemli görevi var: Nötral yağ olarak depo edilir, yedek besin. Mekanik etkilere karşı tampon, vücut ısısının korunması.
 13. Destek Doku
  İskeleti oluşturan kemik ve kıkırdak doku
 14. Kıkırdak Doku
  -Omurgalı hayvanlarda bulunur. (köpekbalıklarının tüm iskeleti)

  -Kemikli iskelet önce kıkırdaktan oluşur, sonra kemiğe dönüşür.

  -Tek tip hücre: Kondrosit

  -Kondrositler kendi salgıladıklar az çok katılaşmış ara madde içinde dağınık olarak bulunur. (Ara madde: Kondrin)

  -Kıkırdak hücreleri ara madde içindeki boşluklarda bulunur. Bu boşluklar ara maddeden bir kapsülle ayrılmıştır. Bu boşluğa kondroplast adı verilir.

  -Kıkırdak doku içinde kan damarları ve sinirler yoktur. Besin ve oksijen difüzyonla hücrelere ulaşır.

  -Esnek bir doku olduğundan kemiklerin arasında eğilip bükülmeye elverişli organlar arasında bulunur. (eklem araları, kulak, burun, gırtlak)

  -Üç türlü kıkırdak doku:

  • Hiyalin(saydam): Ara maddesi saydam, mavimsi, homojen. Ara madde içinde lifler yok. Tüm omurgalı emriyolarında destek işlevi gören, kemik yerine görev yapan kıkırdak. (Erginlerde kaburga uçlarında vs bulunur)
  • Elastik: Hücre arası madde içinde sarı esnek lifler. Az rastlanır. (Kulak kepçesi vs)
  • Lifli: Ara madde içinde kollagen lifler çok sıkı bir ağ oluşturur. Ara madde ve hücre sayısı az. (tendona benzer) Uzun kemiklerin eklem bölgelerinde vs
 15. Kemik Doku
  Yalnız omurgalı hayvanlarda bulunur.

  Hücre, hücre arası madde ve liflerden oluşur.

  Hücrelerine osteoblast denir.

  Boşluk: osteoplast

  Gelişmesini tamamlamış dokudaki esas hücre: Osteosit

  Ara madde: Ossein. Kıkırdaktan farklı olarak inorganik madde içerir. (insanda %65 inorganik tuz %35 organik madde)

  Kıkırdak dokunun aksine zengin kan damarları. Kan damarlarıın ve sninrlerin geçmesine yarayan kanallar: Havers kanalları

  Havers kanalları kemik boyunca paralel uzanır. Enine kanallar ile birleşirler. Havers kanalları etrafında sıralanmış kemik hücrelerinden de havers kanallarına ince kanalcıklar uzanır. Kemik hücreleri besinlerini bu ince kanallardan sağlar.
 16. KAS DOKU
  Çok hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan doku.

  Embriyonun mezoderm tabakasından oluşur.

  Kasın kontraksiyou sonucu hareket, iç organların çalışması, solunum, kalbin kasılması, gibi faaliyetler gerçekleşir.

  Kas dokusu tüm uyartılara cevap verebilen bir dokudur. (mekanik, kimyasal, fiziksel, optik, psikolojik)

  • Hücre zarı: Sarkolemma
  • Plazma: Sarkoplazma,

  Hücre içinde kasılma yeteneğine sahip proteinden yapılmış litfçikler vardır. Bunlara miyofibril denir.
 17. Histolojik Bakımdan Kas Doku Türleri
  • Düz kas / İç organ kası
  • Çizgili kas / İskelet kası
 18. Düz Kas
  Hücreleri ince uzun iğ şeklinde

  Çekirdek bir tane, oval

  Hücreler bir araya gelerek tabaka veya demet oluşturur. Sitoplazmada bulunan miyofibrillerin aynı yönde çalışması ile kasın kasılıp gevşemesi sağlanır.

  Düz kasın kontraksiyonu istemsizdir.

  Yavaş kasılır fakat uzun süre kasılı durumda kalır.

  Çabuk yorulmaz.

  İç organlarda ve kan damarlarının çeperlerinde bulunur.
 19. Çizgili Kas
  -İskelet kası

  -Vücut ağırlığıın %40ıdan fazlasını oluşturur.

  -İskelete bağlıdırlar, hareketi sağlarlar.

  -Kasılmaları hızlı, istemli, kısa süreli. Çabuk yorulur.

  -Çizgili kas hücreleri birbiri ardında bölünme ve sinsisyum(kaynaşma) yaptıkları için aralarındaki sınır kaybolur.

  -Çekirdekleri sarkolemmanın (hücre zarı) hemen altındadır. Sinsisyum durumundan dolayı sayıları çok fazladır. Bazen birkaç yüz tane olabilir.

  -Sarkoplazmada boyuna uzanan miyofibriller yer alır. Bir silindir şeklideki miyofibril topluluğuna kas lifi denir. Kas lifleri bir araya gelerek kası oluşturur.

  Kasın rengi sarkoplazma içinde bulunan miyoglobin maddesinden dolayı kırmızıdır.
 20. Çizgili kasın ışık mikroskobundaki bantlı yapısı
  İzotrop bölge (I bandı): Işığın bir kez kırıldığı, açık renk bölgeler

  Anizotrop bölge (A bandı): Işığın iki kez kırıldığı, koyu renkli bölgeler

  Miyozin: Kalın miyoflament

  Aktin: İnce miyoflament

  Miyoflament: Miyofibrilleri oluşturan en küçük birim. Protein yapıda.

  • A bandında aktin ve miyozin üst üste
  • I bandında sadece aktinler

  Z çizgisi: Aktin kısmını ortadan ayıran yoğun proteinden yapılmış çizgi

  Sarkomer: İki Z çizgisi arasında kalan kısım

  H badı: A kısmının ortasında kısmen soluk renkli olan bölge. Sadece miyozinlerden oluşur.

  Gevşeme halinde aktin ve miyozin bölgeleri birbirinden uzak, kasılma halinde birbirine yakındır.

 21. Kalp Kası
  Yapısı çizgili kasa benzer. Fakat kontraksiyonu düz kas gibi istemsizdir. Lifler düz değil dallanmış ve birbiri ile ilişki halindedir.
 22. SİNİR DOKUSU
  Dış ortamda meydana gelen fiziksel, kimyasal, optik ve psikolojik değişiklikleri almak ve iletmek için özelleşmiş bir dokudur. 

  Hücrelerine nöron adı verilir.

  Ektoderm orijinlidir.
 23. Nöronlar
  -Nöronlar çok farklılaşmış hücrelerdir. Bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Ölen bir sinir hücresinin yerini bir başkası alamaz.

  -Tipik bir nöron, nukleusu bulunduran geniş bir hücre gövdesine ve morfolojik olarak farklı tipte iki uzantıya sahiptir.

  • Akson: Uzun, yalnızca uç kısımlarda dallanma gösterir. Uyarıları hücre gövdesinden alarak diğer hücreler aktarır.
  • Dendrit: Kısa, her tarafından dallanmış. Uyartıları doğrudan ya da reseptörlerden alarak hücre gövdesine iletir.

  -Sinir hücresinin sitoplazmasına nöroplazma, içindeki lifçiklere nörofibril denir.

  -Hücre sitoplazması içinde bulunan ve koyu boyanan tanecikler Nissel Tanecikleridir. Bunlar nöron için karakteristiktir.

  -Nöronların nukleusları büyük ve yuvarlaktır.

  -Bir nöronda uyartının alınması ve iletilmesi (impulsun yönü) dendritten aksona doğrudur.

  -Bir nöronun dedriti ile diğerinin aksonunun karşı karşıya geldiği yere sinaps adı verilir. Burada akson ve dendrit çok yakındır, fakat temas etmezler.

  -Akson dış tarafından bir kılıfla ötrülüdür. Buna Schwann kını ya da nörilemma denir. Yassılaşmış Schwann hücrelerinden yapılmıştır. Bunun altında ikinci bir kılıf daha vardır. Buna da miyelin kını denir. Lipoprotein yapıdadır. Bazı nöronlarda bulunur, bazılarında bulunmaz. Aksonu sararak izole ederek impulsun iletimini hızlandırır.
 24. KAN DOKU
  -Mezoderm kökenli

  -Hücre arası maddesi sıvı (kan plazması)

  -Üç farklı tipte hücre:

  • Eritrosit(alyuvar)
  • Lökosit(akyuvar)
  • Trombosit(kan pulcukları)

  -Hücreler %45, plazma %55

  -Kan besin maddelerini, vitaminleri, hormonları, oksijeni, karbondioksiti taşır. Metabolizma artıklarını hücre ve dokulardan uzaklaştırır. Su ve asit miktarını düzenler. Vücut ısısını düzenler. Mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Pıhtılaşma mekanizması ile kan kaybını önler.
 25. Eritrositler
  -Alyuvarlar

  -Kan hücrelerinin yaklaşık yarısını oluştutur.

  -Memeli hayvaların hemen hepsinde küçük, yuvarlak, çekirdeksiz hücreler.

  -Kırmızı kemik iliğinde oluşturulurlar. Buradayken çekirdekleri vardır. ama kan plazmasına karıştıklarında çekirdeklerini kaybederler.

  -Hemoglobin bulundururlar. Hemoglobin büyük bir protein molekülüdür. Kana kırmızı rengini verir. O2 ve CO2 nin taşınmasını sağlar.

  -Hemoglobin akciğerde oksijenle birleşerek oksihemoglobin(HbO2) oluşturur. Dokularda ise oksijeni serbest bırakarak karboksihemoglobin(HbCO2) oluşturur. (Karbondioksitin büyük bir kısmı bu yolla değil, kan plazması ile taşınır.)

  -Eritrositlerin bölünme özellikleri yoktur. Ömürleri kısadır. Yaşlanan eritrositler karaciğer ve dalakta parçalanırlar.

  -Anemi: Parçalanan eritrositler tekrar üretilirken sayılarında ya da hemoglobin miktarında azalma olması

  -Eritrositlerin kandaki hareketleri pasiftir.
 26. Lökositler
  -Akyuvarlar

  -Çekirdekleri vardır.

  -Hemoglobinleri yoktur.

  -Kanda aktif hareket ederler. (Protoplazma uzantısıyla)

  -Lenfte de bulunurlar.

  -Ömürleri çok kısadır.

  -Graüllü Lökositler:

  • Bazofiller: İki loblu nukleus, büyük granüller, bazik boya
  • Nötrofiller: 3-5 loblu nukleus, büyük granüller, bazik boya
  • Eozinofil: 2-3 loblu nukleus, büyük granül, asidik boya 

  -Granülsüz Lökositler: Tek nukleus

  • Lenfosit: Lökositlerin en küçüğü, büyük ve düzgün nukleus
  • Monosit: Lökositlerin en büyüğü, iri ve böbrek şeklinde nukleus
 27. Lökositlerin meydana gelişi
  • Lenfositler: Dalak, bademcik, lef düğümlerinde
  • Monositler: Lenf düğümü ile kemik iliğinde
  • Granüllü lökositler: Kırmızı kemik iliğinde

  Sayıları enfeksiyo sırasında artar. Amoboit hareker ederek enfeksiyonlu yerlerde toplanırlar. Oradaki bakteri, virüs gibi yabancı organizmaları fagosite ederler. Ayrıca zararlı bakterilerin salgıladığı toksinlere karşı antitoksin salgılayarak vücudu korurlar.
 28. Trombositler
  -Kan plaketleri/Kan pulcukları

  -Memelilerde kanın en küçük, yuvarlağımsı, çekirdeksiz yapıları(bazı araştırmacılara göre hücre değil). Diğer omurgalılarda oval ve çekirdekli

  -Birbirlerine ve pürüzlü yüzeylere kolayca yapışırlar. Kan pıhtılaşmasında rol oynarlar. 

  -Kırmızı kemik iliğinde üretilirler. Akciğerlerdeki fagositik hücrelerden yapılırlar.
 29. Kan Plazması
  -%90ı su, %10u katı madde

  -Katı maddelerin büyük kısmı protein

  -Ayrıca aminoasit, karbonhidrat, lipid, hormon, tuz, enzim, erimiş gaz

  -Plazmada bulunan tüm maddelerin özel görevleri vardır.

  • Fibrinojen: Kanın pıhtılaşması
  • Albumin ve globulin: Hücrelerin ve vücut sıvısının su miktarını düzenler.
  • Sodyum, potasyum vs: Sinir ve kas dokularının fonksiyonları
  • Glukoz: depo-kan
 30. Kanın Pıhtılaşması
  Bir damar kesildiğinde kanın akmasını durduran bir seri kimyasal reaksiyon gerçekleşir. 

  • Kan hava ile temas eder→Trombosit Tromboplastin salgılar.
  • Tromboplastin ve plazmadaki kalsiyum, Protrombini Trombine çevirir.
  • Trombin Fibrinojeni Fibrine çevirir.

  Fibrinler, kandaki ince uzun ipçiklerdir. Birbirlerine sarılıp şişerek aralarında bir miktar kan hücresi ve plazma ile birlikte dibe çökerler ve pıhtıyı oluştururlar. (Fibrinojen kanda erir, fibrin erimez)
 31. Kan Grupları
  A, B, AB, 0 serisi: Eritrositlerdeki antijen varlığına göre. Antijen-Atikor uyumsuzluğu olduğunda aglutinasyon(çökelme) olur.

  Rh Faktörü: Eritrositlerdeki Rhesus antijeninin varlığına göre

  Rh antikoru, Rh antijeni bulunmayan bir kana, Rh antijeni girdiğinde oluşur.Kan uyuşmazlığı(Eritroblastosis fetalis): Rh- anne, Rh+ baba, Rh+ çocuk
 32. BİTKİSEL DOKULAR
  -Bölünen Dokular (Meristem)

  -Sürekli Dokular (temel doku,örtü doku,iletim doku,destek doku,salgı doku)
 33. Meristem Doku
  -Bölünen dokular

  -Embriyodaki gibi bölünme yeteneğine sahip hücreleri kapsar.

  -İnce çeperli, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli, az vakuollü hücreler.

  -Ana işlev: Bölünmek, büyümek, diğer dokulara farklılaşmak

  -Yetişkin bir bitkide bile sürekli büyümeyi sağlayan meristem bölgeleri bulunur. (Kök ve gövde uçlarındaki kambiyum)

  • Optikal meristem: Kök ve gövde ucunda, uzamadan sorumlu
  • Lateral meristem: Kambiyumda, çap artışından sorumlu
 34. Sürekli Dokular
  -Meristemden üstleneceği göreve göre farklılaşmış, son halini almış, bölünme özelliği kaybetmiş hücreler

  -Daha büyük, az sitoplazmalı, geniş vakuollü, kalın çeperli hücreler. Aralarında boşluk var.

  -Özelliklerine ve görevlerine göre beşe ayrılırlar:

  • Özek doku
  • Koruyucu doku
  • İletim doku
  • Destek doku
  • Salgı doku
 35. Temel Doku
  -Özek doku, Parankima doku

  -Bitkinin her organında bulunur.

  -İnce çeperli canlı hücreler.

  -Besin maddelerinin üretilmesi, depolanması, iletilmesi gibi en önemli olaylar.

  • Asimilasyon parankiması: Yaprakta en çok, bol kloroplast, organik madde üretme görevi
  • Depo parankiması: Yedek besin, tohum, meyve
  • Su depo parankiması: İnce çeper, az sitoplazma, büyük hücre, kurak bölge
  • İletim doku parankiması: Ksilem ve floemde, canlı,dar ve uzun
  • Havalandırma parankiması: Bataklık ve su bitkilerinde, oksijen yönünden fakir yerlerde, boşluklu yapı
 36. Koruyucu Doku
  -Örtü doku

  -Dış kısımda, organları dış etkenlerden korur

  -Hücre çeperi mantarlaşmamış olanlar:

  • Epidermis: Aralıksız, yan yana, tek sıra hücreler. Canlı, büyük vakuol, az sitoplazma, kloroplast yok. Sonradan ölebilir. Üzeri kutikula ile örtülü. Dış etkenlerden korur, su kaybını önler, madde alışverişi sağlar.
  • Stoma: Epidermisteki gözenekler. Su ve gaz alışverişii sağlar. Canlı, çeperler özel olarak kalınlaşmış, kloroplastlı. Böbrek şeklinde iki hücre. Turgor basıncıın değişmesiyle açılıp kapanır. 
  • Tüyler: Epidermisin dışa doğru meydana getirdiği uzantılar. (Tek hücre: basit tüy, çok hücre: çok hücreli tüy)

  -Hücre çeperi matarlaşmış olanlar:

  • Periderm: Yaşlanan ve kalınlaşan çok yıllık bitkilerin parçalanan epidermislerin yerini alan, yeniden bölünme yeteneği kazanmış korteks hücrelerinden oluşur. Kök ve gövdenin dışını örter. Ortada mantar kambiyumu(fellogen), dışında mantar(fellem) içinde (felloderm) Fellem ölü, diğerleri canlı.
  • Lentisel(kovucuk): Mantar doku su ve gaz alışverişini engeller. Fellogen dışa doğru çıkıntı yaparak letiselleri oluşturu ve alışveriş buradan sağlaır.
 37. İletim Doku
  Gelişmiş bitkilerde kökten diğer organlara su ve suda erimiş maddeleri, yapraklardan da diğer organlara sentezlenen organik bileşikleri ileten sistem.

  Kök uçlarından yapraklara kadar uzanır.

  İki tip iletim doku vardır:

  • Ksilem(odun boruları)(su ve suda erimiş organik bileşikler)
  • Floem(soymuk boruları)(asimilasyon ürünü organik bileşikler)

 38. Ksilem
  Su ve inorganik madde iletimi

  4 ayrı hücre çeşidi, bileşik doku

  • trake: Silindirik hücreler, üst üste, aralarındaki alt ve üst çeperler erimiş, ölü, aralarında kenarlı geçitler var
  • trakeid: Uç kısımları sivri ince uzun hücreler, üst üste, çeperler lignin birikimiyle kalınlaşmış, ölü, kenarlı geçitler var
  • ksilem sklerekiması: Destek görevi, çeperleri odunlaşmış, uzun, ölü
  • ksilem parankiması: Canlı, depo ve iletim görevi, çeperlerinde kalınlaşma yok
 39. Floem
  Asimilasyon ürünlerinin iletimi

  Dört hücre çeşidi, bileşik doku

  • Kalburlu boru hücreleri: Floemin en önemli elemanları, ince çeperli, uzun silindirik, canlı, uç uca birleşir, birleşme yüzeyindeki çeperler kalbul gibi delikli
  • Arkadaş hücreleri: Kalburlu boru hücrelerine bitişik, canlı, bol sitoplazmalı, parankimatik
  • Floem sklerenkiması: Floem çevresinde, destek, çeperler lignin birikimiyle kalınlaşmış
  • Floem parankiması: Parankimatik, besin deposu
 40. Destek Doku
  Hücre çeperleri kalınlaşmış, özel şekillerdeki hücreler

  Lignin veya selüloz birikimi

  Rüzgar gibi dış etkenlere karşı bitkinin dik durmasını sağlar.


  Meyve vs ağırlıkların taşınmasına yardımcı olur.

  • Pek Doku (Kollekima)
  • Sert Doku(Sklerekima)
 41. Pek Doku
  -Kollekima

  -Büyümekte olan kısımlara direnç verir.

  -Odunlaşmamış, primer hücre çeperi az çok kalınlaşmış, canlı

  -Büyümekte olan gövde, yaprak, çiçek sapı, köklerde

  -Büyümeyi engellemeden destek sağlar.

  -Çeperler bazı bölgelerde kalınlaşmış

  -Selüloz, hemiselüloz, pektik birikimi

  • Köşe kollenkiması
  • Levha kollenkiması(lameller)
  • Laküner kollenkima(kalınlaşma hücreler arası boşluğa bakan çeperde)
 42. Sert Doku
  -Sklerenkima

  -Ölü, kalın, odunlaşmış sekonder çeperli

  -Esneme, eğilme, ağırlık ve basınca dayanıklılık

  -İnce çeperli canlı hücreleri korur

  • Sklerenkima lifleri: İnce, uzun, sivri, ölü hücreler. (bitki lifleri)
  • Taş hücreleri(sklereidler): Küremsi, çokgen, ya da silindirik. Çeperler lignin birikimiyle kalınlaşmış. Kök, gövde, yaprak, meyve vs
 43. Salgı Doku
  Salgı: Metabolik faaliyetler sonucu oluşup tekrar metabolizmaya katılmayan basit ya da karmaşık yapılı maddeler.

  Salgı/bez hücreleri: Canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli

  • Hormonlar: Düzenleyici
  • Selüloz, lignin, kütin, süberin: Destekleyici
  • Balözü ve aroma maddeleri: Üremeye yardımcı
  • Enzimler: Sindirici (böcekyiyen)
  • Tanenler: Antipeptik
  • Alkaloidler: Zehirli


  • Dış bezler: Örtü doku gibi yüzey tabakalarında oluşur.
  • İç bezler: Daha derinlerdeki dokularda oluşur.

  • İntraselüler salgılar: Salgı maddesi hücre içinde meydana gelir ve orada depolanır.
  • Ekstraselüler salgılar: Salgı maddesi hücre çeperinden dışarı atılır. Hücrelerin sitoplazmaları bol, nukleusları iridir.
 44. Bitkilerde hücre çeperi
  -Hücre zarının üstünde yer alır.

  -Çoğunlukla birkaç farklı kattan oluşur.

  İntraselular(orta) Tabaka/Orta Lamel:

  • Pektik maddeler
  • Genç hücrelerin birbirine temas ettiği yüzeylerde oluşan ilk tabaka
  • Bölünen hücreler bu lamel ile birbirine temas eder.
  • Genellikle peltemsi bir yapı

  Primer çeper:

  • Hücre olgunlaşmaya başladıkça orta lamel üzerine yığılmaya başlar.
  • Orta lamelin her iki tarafında da yer alır.
  • Selüloz fiberler ve pektinden oluşur.
  • Hücrenin olgunlaşması tamamlanıncaya kadar elastik primer çeper genişler.

  Sekonder çeper:

  • Olgunlaşma tamamlandığında primer çeperin üzerini kaplar.
  • Selüloz fiberlerden oluşur. Aralarında lignin ve pektin
  • Sağlam ve katı bir yapı
  • Paralel yapılaşma

  Tersiyer çeper:

  • Sekonder çeperi hücre içine doğru saran ince tabaka
  • Hücre çeperi odunlaştı
  • Yüksek basınca ve uzamaya karşı dirençli
 45. Pektin
  • Elma gibi meyvelerin hücre çeperinde
  • Pişirme/meyve suyu eldesi anında serbest hale geçer.
  • Soğutulduğunda jelimsi bir yapıya dönüşür.
  • Colloid bir karbonhidrat
 46. Selüloz
  • Homopolisakkarit
  • Glikoz ünitelerinden oluşur.