Vigtige begreber MPEJ

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Antal kromosomer i mennesket?
  46
 2. Autosomale kromosompar
  Der er 22 autosomale kromosompar
 3. Homologe kromosompar
  Homologe kromosompar er kromsomer som parvis indeholder gener som koder for samme arveegenskab
 4. Kønskromosomer hos piger og drenge
  • Pigernes kønskromosom er homloge (XX)
  • Drengenes kønskromosom er hetrolog (XY)
 5. Lokus/loki
  Det sted på et kromosom hvor et bestemt gen er placeret
 6. Allele gener
  Gener der koder for samme arveegenskab
 7. Homozygot
  Hvis man har to identiske allele gener
 8. Heterozygot
  Hvis man har to forskellige gener
 9. Fænotype
  Den måde hvorpå generne kommer til udtryk
 10. Genotype
  Et individst gen-besætning med hensyn til et bestemt arveegenskab
 11. Positionseffekt
  Det at genets placering i genomet har betydning for fænotypen
 12. Autosomal et-gens nedarvning/monohybrid
  krydsning
  En nedarvingstype hvor kun et allelt genpar er i spil og sidder på et af de homologe, autosomale kromosomer
 13. Dominant og recessiv
  Et dominerende og vigende gen
 14. Bærer af et gen
  Man er i besidelse af et gen som kan komme til udtryk eller ikke til udtryk
 15. Krydsningsskema
  Skemaer der viser hvilket type afkom der er muligt udfra genotyper fra forældre
 16. Mendels første lov
  "Allele gener adskilles ved køncelledannelse med lige stor hyppighed i de dannede kønsceller"
 17. Haploid og diploid
  Haploid er halvdelen af kromosomerne i cellen og diploid er to haploide forbundet
 18. Stamtavle
  Hvor man kan se hvilke genetiske egenskaber (sygdom) ens forfædre har og ens efterkommere vil få
 19. Atavisme
  Arv fra fjerne forfædre. Når et gen springer generationer over
Author:
Anonymous
ID:
303080
Card Set:
Vigtige begreber MPEJ
Updated:
2015-05-21 08:10:57
Tags:
2zBT
Folders:

Description:
bt
Show Answers: