#2zBT

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Antal kromosomer i mennesket?
  1.    
  Antal kromosomer i mennesket?
  Vi har 46 af disse
 2. Autosomale kromosompar
  Vi har i alt 22 par af disse
 3. Homologe kromosompar
  23 par hos kvinder og 22 par hos mænd
 4. Kønskromosomer hos piger og drenge
  XX ved piger og XY ved drenge
 5. Et bestemt sted på kromosomet hvor genet sidder
  Hvad er lokus/loki?
 6. Hvis generne sidder på det samme sted på kromosomparret er de ???
  Allele
 7. Homozygot
  To ens allele gener
 8. Generne kan stadig have samme lokus, men de er forskellige, så er de ???
  Heterozygote
 9. Fænotype
  De gener som kommer til udtryk synligt
 10. Genotype
  De "gemte" gener. Koden er der er, men kommer ikke til udtryk synligt
 11. Hvis gener ikke sidder allelt, så får de en anden effekt. Dette kaldes ???
  Positionseffekt
Author:
Anonymous
ID:
303081
Card Set:
#2zBT
Updated:
2015-05-21 08:11:22
Tags:
2zBT Malte
Folders:

Description:
Dette sæt er lavet af Malte, Dalle og Mathias
Show Answers: