Vigtige begreber - Christine, Amanda, Julie og Josefine

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Antal kromosomer i mennesket?
  46
 2. Autosomale kromosompar
  Vi har 22 automale kromosompar. Disse kromosomer er dem, der ikke koder for køn.
 3. Homologe kromosompar
  Homologe krosompar koder parvis for samme arveegenskab.
 4. Kønskromosomer hos piger og drenge
  Disse koder for køn. Piger har XX og drenge har XY.
 5. Lokus/loki
  Det præcise sted på et kromosom hvor et gen er placeret.
 6. Allele gener
  Gener der koder for samme arveegenskab.
 7. Homozygot
  Når man har to identiske allele gener er man homozygot.
 8. Heterozygot
  Når man har to forskellige allele gener er man heterozygot.
 9. Fænotype
  Den måde generne kommer til udtryk.
 10. Genotype
  De præcise gener vi har. Dette dækker både over de recessive og dominante gener.
 11. Positionseffekt
  Genernes placering i arvemassen har betydning for fænotypen.
 12. Autosomal et-gens nedarvning/monohybrid
  krydsning
  • Autosomal et-gens nedarvning er, når man kun kan videregive et allelt gen. Eksempelvis hvis man har genotypen BB kan man kun videregive én slags gen, der koder for øjenfarve. 
  • Monohybrid krydsning er, når man kan videregive forskellige allele gener. Fx. genotypen Bb kan videregive to slags gener.
 13. Dominant og recessiv
  • Dominant er det, der kommer til udtryk. 
  • Recessiv er det, der viger for den dominante.
Author:
Anonymous
ID:
303082
Card Set:
Vigtige begreber - Christine, Amanda, Julie og Josefine
Updated:
2015-05-21 08:11:30
Tags:
2zBT
Folders:

Description:
Biotek
Show Answers: