Gruppe Jonathan, nedarvning

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1.     Antal kromosomer i mennesket?
  46 to af dem er kønskromosomer. De andre 44 er autosomer.
 2. 2.     Autosomale kromosompar
  22 da vi jo har 44 autosomer.
 3. 3.     Homologe kromosompar
  Kromosom par der består af XX er homologe kromosomer, som betyder ens. Homologe gener indeholder udelukkende gener der parvis koder for de samme egenskaber. Autosomer er også homologe kromosomer.
 4. 4.     Kønskromosomer hos piger og drenge
  Piger=xx. Drenge=xy. Derved kan kvinder kun give xx, så derfor er mændene bosserne da de bestemmer barnets køn. Åhh ja!
 5. 5.     Lokus/loki
  Det præcise sted på et kromosom hvor et bestemt gen, er placeret, kaldes et lokus, (Loki i flertal).
 6. 6.     Allele gener
  Man kalder par af samhørende gener for allele gener. Alleler er forskellige udgaver af gener, der bestemmer samme arvelige egenskab. Begge forældre giver deres børn en udgave af hvert gen, en såkaldt allel.
 7. 7.     Homozygot
  Et individ der har en genotype hvor alle de allele gener er ens, kalder man en homozygot med hensyn til egenskaber, fx BB eller bb
 8. 8.     Heterozygot
  Et individ der har en genotype hvor alle de allele gener er forskellige, fx Bb, kalder man så heterozygot
 9. 9.     Fænotype
  Fænotypen er det faktiske udtryk af generne for en egenskab.  Kromosom par der består af XX er homologe kromosomer, som betyder ens. Homologe gener indeholder udelukkende gener der parvis koder for de samme egenskaber. Autosomer er også homologe kromosomer.
 10. 10. Genotype
  Den sammensætning af gener et individ har med hensyn til en egenskab, kalder man for individets genotype.
 11. 11. Positionseffekt
  genernes placering i genomet har betydning for fænotypen. Det kaldes genernes positionseffekt. Positionseffekten kommer som regel kun i spil ved mutationer.
 12. 12. Autosomal et-gens nedarvning/monohybrid krydsning
  En type nedarvning, hvor der kun er et allelt genpar i spil, og det sidder på et af de homologe, autosomale kromosomer.
 13. 13. Dominant og recessiv
  Dominerende vil sige, at den dominerer over et andet gen (Hvis det f.eks. er en sygdom forekommer den i alle generationer)Resseciv betyder vigende og vil sige (samme ikke eks. med sygdommen) ikke forekommer i alle generationer, den kan altså  finde på at springe en generation over.
 14. 14. Krydsningsskema
  Et krydsningsskema hjælpe til med at give overblik over nedarvningsmuligheder i en familie. Et krydsningsskema bestemmer, hvilken farve en mus' pels f.eks. bliver. Hvis man krydser en grå han-mus med en grå hun-mus, og begge mus har et gen for albino a og et gen for pels farven grå G, og da genet for den gå pels dominerer over albino er begge mus grå.
Author:
Anonymous
ID:
303083
Card Set:
Gruppe Jonathan, nedarvning
Updated:
2015-05-21 08:12:15
Tags:
2zBT
Folders:

Description:
Vendespil om nedarvning
Show Answers: