Genetik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Antal
  kromosomer i mennesket?
  23 kromosompar. 22 autosomer og 1 kønskromosom.
 2. Autosomale kromosompar.
  De 22 første kromosomer
 3. Homologe kromosompar
  Kromosomerne der parvis indeholder gener, der koder for samme egenskab.
 4. Kønskromosomer hos piger og drenge
  • Kønskromosomerne
  • er hos piger X,X og er homologe.
  • Kønskromosomerne er hos drenge X,Y og er heterologe, i det y –kromosomer et
  • meget mindre end X-kromosomer og indeholder langt færre og helt andre gener.
 5. Lokus/loki
  Det præcise sted et gen er placeret på kromosomet.
 6. Allele gener
  Koder for samme arveegenskab og sidder i samme lokus på hvert sit homologe kromosom.
 7. Homozygot
  Får man to identiske allele gener, er man homzygot i forhold den egenskab de koder for.
 8. Heterozygot
  • Får man allele gener, der ikke er identiske er man heterozygot i forhold til den egenskab de
  • koder for.
 9. Fænotype
  Den måde ens gener kommer til udtryk.
 10. Genotype
  De gener, der koder for fænotypen.
 11. Positionseffekt
  Når genernes placering i genomet har betydning for fænotypen
 12. Dominant og recessiv
  • Når én udgave af et gen er nok til at udtrykke fænotypen kaldet det dominant.
  • Skal der derimod to udgaver til kaldes det er recessivt gen.
 13. Bærer af et gen
  Når man bærer et gen i en genotype, men det ikke kommer til udtryk i fænotypen.
Author:
Anonymous
ID:
303084
Card Set:
Genetik
Updated:
2015-05-21 08:17:02
Tags:
2zBT
Folders:

Description:
Omhandler genetik
Show Answers: