Grunnkenningar

Card Set Information

Author:
taniabjork
ID:
303166
Filename:
Grunnkenningar
Updated:
2015-05-23 13:14:18
Tags:
grunnkenningar
Folders:

Description:
Grunnkenningar próf
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user taniabjork on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Díakrónísk sýn
  • Samanburður á tímaskala
  • Þróunarhyggja
  • Dreifihyggja
  • Marxismi
 2. Synkrónísk sýn
  • Þversamanburður
  • Þá erum við ekki að skoða eitthvað ferli í tíma heldur tökum þætti og berum þá saman
 3. Hyggjur með synkróníska sýn
  • Virknishyggja
  • afstæðishyggja
  • formgerðarhyggja
  • félagsgerðarhyggja
  • menningarsvæðanálgun
 4. Samskiptasýn (interactive)
  Þá einblína fræðimenn sér að samskiptum manna, ekki í sögulegu samhengi eða bera endilega saman við önnur samfélög heldur bara að skoða þau eins og þau birtast á hverjum stað.
 5. Dæmi um hyggjur samskiptasýnar (interactiv)
  • Samskiptahyggja
  • ferlishyggja
  • kynhyggja
  • eftir gerðarhyggja
  • póst módernismi
  • virknishyggja
  • túlkunarhyggja
  • marxismi 

  (hyggjur geta fallið undir fleira en eina sýn)
 6. Heródótus (490-425 f. Krist)
  • Upphafsmaður sagnfræði. Spurði sig afhverju er þetta svona?
  • Skráði sögu landanna frá botni miðjarðarhafs og reyndi að svara spurningum sem mannfr. fékst svo við síðar meir.
  • Forn grikki
 7. Aristóteles (284-322 f Krist)
  • Kemur víða við í allri hugmyndasögu Evrópu
  • fyrstur til að aðskilja félagslegt gildi trúarbragða frá sannleiksgildi/trúarlegu gildi
  • taldir menn réttlæta samfélagsskipan með tilvísun í trúna. 
  • Taldi þessa trú á guði vera ímyndun
  • forn Grikki
 8. Tacitus (100 ár f. Krist)
  • Taldi mennina móta söguna en ekki öfugt
  • rómverji
 9. Miðaldir
  • útbreiðsla kristni -> verður ráðandi afl í evrópu -> kaþólska kirkjan er fyrsta stofnunin, valdastofnun. 
  • einkennist af -> kúgun kirkjunnar og mikillri ógnarstjórn. 
  • fólk hafði ekki aðgang að upplýsingum né menntun og verður hrætt við það sem það skilur ekki
 10. Hvenær kemur prentlistin fram?
  eftir miðja 1500
 11. Hvað breyttist með prentlistinni?
  meira aðgengi að þekkingu
 12. Á hverju jókst áhugi eftir endurreisnartímabilið (14.-16. öld) í vestræna heiminum?
  Þá var uppýsing og henni fylgdi aukinn áhugi á "náttúrulegu ástandi eða "eðli mannsins"
 13. Merkilegir menn 17.aldar
  Hugo Grotius, Samuel Puffendorf, Thomas Hobbes, John Locke
 14. Hugo Grotius
  • Trúi því að þjóðir heimsins væru partur af stærra alheimssamfélagi sem fylgdi ákveðnu náttúrulögmáli
  • fann grundvöll fyrir samfélaginu í félagslega eðli manntegundarinnar
  • skoðaði alþjóðleg samskipti þjóða
  • taldi samvinnu grunvöll friðar
 15. Samuel Puffendorf
  • Velti fyrir sér hvernig mannlegt eðli væri án samfélaga?
  • Taldi að við uppruna siðmenningar hafi fólk verið fátækt, hrætt, lifað við stríð, villimennsku og fáfræði en þegar fólk hafi sameinast undir nafni ríkis hafi verið rökfræði, friður, öryggi, auður, samfélag og þekking.
 16. Thomas Hobbes
  • hinn félagslegi samningur
  • svartsýnn á mannlegt eðli
  • það þyrfti yfirvöld til að ná friði og öryggi vegna þess að menn væru svo miklir eiginhagsmunaseggir
 17. John Locke
  • Taldi stjórnvöld hafa takmarkað vald
  • félagslegi samningurinn nauðsynlegur til að leysa úr deilum
  • þrátt fyrir félagslega samninginn sé ekki algjör undirgefni fólk gagnvart yfirvöldum
  • bjartsýnni en hobbes
 18. Jean- Jacques Rousseau
  • Skrif Locke höfðu áhrif á hann
  • ekki sammála því að reglurnar veittu manninum frelsi
  • taldi að menn væru náttúrubörn
  • tóku á sig fjötra að búa í samfélagi svo þær gætu td. stundað landbúnað
 19. Úlfabörn
  • Sögur af börnum sem fundust í skógum -> alin upp af dýrum? -> kveiktu áhuga á hvað mótar okkur
  • mikilvægi samfélags og menningar og hvernig það hefur áhrif á mótun okkar
 20. Orang Outang
  • Það vísaði til veru sem var talin næstum því mennsk
  • menn fóru að hugsa -> hvað er í gangi? eru þetta menn? hvernig skilgreinum við menn? Hvað er mannkyn?
  • andstæð og öfgafull sjónarmið tveggja fræðimanna, Kames og Momboddo
 21. Kames
  • Var með mjög þrönga skilgreiningu á mannkyninu
  • taldi að menningarmunur væri svo mikill að fólk víðsvegar um heiminn gæti talist sem mismunandi tegundir
  • taldi td. að innfæddir í ameríku væru Evrópumönnum líffræðilega óæðri og gætu ekki vegna uppruna síns tileinkað sér evrópska menningu
 22. Momboddo
  • Vildi bjóða alla velkomna
  • taldi meira að segja að þeir sem ekki hefðu tungumál væru skilgreindir sem menn, meira segja Orang Outangs í Afríku og Asíu
  • Kjarninn í hans hugmynd var að tungumálið, rétt eins og úlfabörnin sem gátu ekki talað en voru mennsk þá ættum við að flokka orang outang sem mennska líka
 23. The Savage/Villimaðurinn
  • Var ekki eins fordómafullt og neikvætt hugtak þá. 
  • vísaði bara til þeirra sem bjuggu við frjálsari og villtari lifnaðarhætti
  • var rómantísk sýn sem taldi hið óspillta náttúrubarn vera betra en hinn siðmenntaða mann
  • er bara verið að ræða um öfugan þróunarsakala eins og við þekkjum hann
  • æðri vegna þess að hann er ekki mengaður af siðmenningu
 24. Montesque
  • hugmynd Montesque um anda laganna eða "the general spirit" sem einhverskonar grunvallar kjarna ákveðinnar menningar beindist í raun að samhengi laganna
  • hann taldi að það þyrfti að skoða lögin í samhengi
  • sameiginlegan anda sem er í raun grundvöllur hverrar menningar
 25. Fjölstofna uppruni mannkyns
  • snýst um að við höfum fjölmarga uppruna og hugtakið kynþáttur eða race er þannig hliðstætt tegundum
  • Kames- mismunur milli manna væri vegna þess að þeir væru mismunandi tegundir
 26. einstofan uppruni mannskyns
  • að maðurinn eigi einn uppruna og allt mannkyn sé eitt - líffræðilega og sálfræðilega
  • er í raun grunvallarsýn mannfræðinga í dag.
  • til þess að skoða fjölbreytileika notum við félagslegar skýringar

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview