DSS - LES 7

The flashcards below were created by user josique on FreezingBlue Flashcards.

 1. Shh! / Be quiet!
  still eens
 2. what's the matter?
  wat is er?
 3. the concert(-s)
  het concert(-en)
 4. to hear
  horen
 5. heard (to hear, Imperfect past)
  hoorde (OVT)
 6. heard (to hear, P.P.)
  gehoord (VD)
 7. The radio(s)
  de radio('s)
 8. The program(s)
  Het programma(-'s)
 9. About music
  Over muziek
 10. the music
  De muziek
 11. the place(s) / the seat(s)
  De plaats(-en)
 12. (In order) to
  Om...te
 13. To it
  Ernaar toe
 14. Not very much
  Niet zo
 15. Always
  Altijd
 16. allright, ok
  Goed
 17. I will join you
  Ik ga met je mee
 18. Immediately 
  Meteen
 19. Come on! (Yeah right)
  nee zeg
 20. Yourself
  (Je)zelf
 21. To read
  Lezen
 22. Read (to read, imperfect)
  Las (OVT)
 23. Read (to read, past participle)
  Gelezen (VD)
 24. The newspaper(s)
  De krant(-en)
 25. You are right
  Je hebt gelijk 
 26. After
  na
 27. Until
  Tot
 28. they said
  zeggen ze
 29. The quiz(zes)
  De quiz(-zen)
 30. The interviewer(s)
  De interviewer(-s)
 31. the Mr. / sir(s)
  De heer (heren)
 32. the hobby (hobbies)
  De hobby(-'s)
 33. To swim
  Zwemmen
 34. Swam (to swim, imperfect)
  Zwom (OVT)
 35. Swam (to swim, present perfect)
  Gezwommen (VD)
 36. x times a...
  x keer per...
 37. per, a
  per
 38. since
  sinds
 39. the youth
  de jeugd
 40. the member(s)
  • het lid
  • de lieden
 41. the (swimming) club(s)
  de (zwem)club(s)
 42. I bet you're in (good) shape, then
  dan heeft u vast een goede conditie
 43. other
  ander(e)
 44. the thing(s)
  het ding(en)
 45. the spare time
  de vrije tijd
 46. classical
  klassiek
 47. rock/pop music
  de popmuziek
 48. jazz
  jazz
 49. rather, preferably
  het liefst
 50. to ask a question
  een vraag stellen
 51. first
  eerst
 52. the opera(s)
  de opera(s)
 53. wrong!
  fout!
 54. what a pity! 
  too bad!
  wat jammer!
 55. second
  tweede
 56. the voice(s)
  de stem(men)
 57. right
  goe
 58. to watch tv
  televisie kijken
 59. the television(s)
  • de televisie('s)
  • de tv
 60. to watch, to look
  kijken
 61. watched (to watch, imperfect)
  keek (OVT)
 62. watched (to watch, present perfect)
  gekeken (VD)
 63. nothing, not anything
  niets
 64. to turn
  draaien
 65. turned (to turn, imperfect)
  draaide (OVT)
 66. turned (to turn, present perfect)
  gedraaid (VD)
 67. a little bit
  een beetje
 68. hard, loud
  hard
 69.  louder
  harder
 70. to push
  drukken
 71. pushed (to push, imperfect)
  drukte (OVT)
 72. pushed (to push, present perfect)
  gedrukt (VD)
 73. the button(s)
  de knop(pen) 
 74. ladies and gentlemen
  dames en heren
 75. the lady, the ladies
  de dame(s)
 76. these are
  dit zijn
 77. German
  Duits
 78. the player(s)
  de speler(s)
 79. today
  vandaag
 80. against
  tegen
 81. to play
  spelen
 82. played (to play, imperfect)
  speelde (OVT)
 83. played (to play, present perfect)
  gespeeld
 84. to be ready
  klaarstaan
 85. were ready (to be ready, imperfect)
  stond klaar (OVT)
 86. were ready (to be ready, present perfect)
  klaarstaan (VD)
 87. important
  belangrijk
 88. the match(s)
  de wedstrijd(en)
 89. why
  waarom
 90. it is about....
  it concerns....
  het gaat om...
 91. the world championship(s)
  het wereldkampioenschap(pen)
 92. the soccer
  het voetbal
 93. the referee(s)
  de scheidsrechter(s)
 94. the boy(s), the guy(s)
  de jongen(s)
 95. fantastic, great
  fantastisch
 96. the soccer player(s)
  de voetballer(s)
 97. to hope
  hopen
 98. hoped (to hoop, imperfect)
  hoopte (OVT)
 99. hoped (to hope, present perfect)
  gehoopt (VD)
 100. that
  dat
 101. Germany
  Duitsland
 102. to win
  winnen
 103. won (to win, imperfect0
  won
 104. won (to win, present perfect)
  gewonnen
 105. to think
  denken
 106. thought (to think, imperfect0
  dacht
 107. thought (to think, present perfect)
  gedacht (VD)
 108. satisfied, content
  tevreden
 109. would you like to....?
  vind je het leuk om...?
 110. what about...?
  heb je zin om...?
 111. will you...?
  • wil jij....?
  • wilt u....?
 112. would you...?
  • kun je...?
  • kunt u....?
Author:
josique
ID:
303247
Card Set:
DSS - LES 7
Updated:
2015-05-28 03:53:30
Tags:
DSS LES
Folders:

Description:
DSS - LES 7
Show Answers: