pediatrik

The flashcards below were created by user fsyd on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad betyder Nobab?
  Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso sjukvården
 2. Vad betyder gestationsålder?
  Antal veckor som barnet beräknas ligga i magen
 3. Beskriv stressreaktionen det blir när barn föds
  När barnet föds frisläpps kortisol som påverkar surfactant och då blir det utspänning i alveolerna så andningen kan starta.
 4. Under vilken tid bildas surfactant?
  De sista 2-3 månaderna
 5. Vad gör man om barnet beräknas födas tidigare/kortisol inte fungerar normalt?
  Då tillför man kortisol till mamman så andningen kommer igång på barnet.
 6. Beskriv vad som händer men cirkulationen när barnet föds
  I magen har barnet tvärtom med venerna och artärerna men när barnet föds reagerar kroppen med att stänga 3 stycken shuntar som finns i barnet cirkulationssystem. Då förändras cikulationen till det som blir efter födseln. Det "normala"
 7. Vad kan hända om en shunt inte har stängt sig ordentligt?
  Kan leda till problem med syresättningen
 8. Vad betyder vacumextraktion? Och när används det?
  Betyder sugklocka, används om det är bråttom eller om barnet inte vill komma ut.
 9. Vad betyder forceps?
  Tång
 10. Vad betyder sectio?
  Kejsarsnitt
 11. Sectio kan behövas vid vilka tillstånd?
  Om barnet är tillväxthämmat, man har ett trångt bäckenbotten, stor risk för mamman eller för barnet.
 12. Vad tittar man på vid en förlossning?
  • fostervatten om det är klart om det är grumligt kan barnet ha bajsat i det och det är farligt för barnet.
  • Man tittar på navelsträngen, ska innehålla 2 vener och en artär. 
  • Man tittar hur barnet ser ut, känner i gommen, temp i rectum
 13. Vad är vernix och dens funktion?
  Skydda barnet, är som en ytlig hinna som är vit och geggig,
 14. Vad är apgar och vad innehåller det? Efter vilka minutrar ska den tillämpas?
  En bedömning man gör på ett nyfött barn. Man tittar hudfärg, muskeltonus, retbarhet, andningsfrekvens, hjärtfrekvens. Man bedömmer efter 1, 5, 10 minuter.
 15. Vad ger man till barnet ner hen har föds, vart någonstans och varför ger man det?
  Man ger barnet k-vitamin intramuskulärt detta för att barnet ska skapa sig koagulationsfaktorer och inte blöda.
 16. Vad är AGA, SGA,LGA?
  Bedömningar hur stora barnen är. AGA=normal, SGA= underviktig, LGA= för stor jämfört med accepterande. Dessa är tillför att man ska ha referenser över barnets vikt vid födseln.
 17. Efter hur länge ska barnet ha kissat efter födseln?
  Inom 24 timmar
 18. Vad innebär att barnet kissar neonfärgat?
  Att barnet har mycket salter i sig
 19. Hur många gånger ska ett barn undersökas i samband med förlossningen? Varför görs detta?
  2 gånger ska barnet undersökas, om man går hem ska en läkare dagen efter undersöka barnet. Man gör det för att se så att shuntarna har stängt sig ordentligt.
 20. Hur ser barnets avföring ut när hen har druckit bröstmjölk jämfört hur det såg vid födseln? Vad är viktigt att observera om barnet för ersättning?
  Avföringen är ljus och grynig, vid födseln är den mer svart. vid ersättning är det risk för förstoppning.
 21. Vad kan man använda naveln till?
  Man kan sätta infarter, katetrar, ta blodprov som syrabas
 22. Vad är ett subalealt hematom?
  En blödning mellan benhinnan, kan sprida sig ner i nacken, sipprar blod. Anemi risk.
 23. Vad är det man gör när barnet har föds för att se att shuntarna har stängts?
  Man använder sig av en POX på en arm och en fot för att se att det syresätts lika mycket
 24. Säg några reflexer barnet föds med och vad det gör för barnet. Vad kan betyda om reflexerna inte försvinner?
  • Morotreflexen= man släpper ner barnet och då ska armarna gå in och ut. 3-4 månader
  • Sugreflexen= när man berör barnets mun ger hen sugrörelser ca 5 månader
  • Gripreflexen= tårna griper ihop sig, ca 9 månader
  • Gångreflexen= försöker att gå ska vara borta vid 2 månaders ålder
  • Sökreflexen/rootingrörelser= barnet söker efter bröstet, om man tar barnet på kinden så vänder sig barnet åt det hållet. Ca 5 månader
  • Toniska nackreflexen= om barnet vänder på sig så dras den ena sidan extrimiteterna dras ihop. 
  • Kan betyda att det är neurlogiska problem.
 25. Beskriv barnets sov vanor från nyfödd till några veckor
  Första timmarna efter en förlossning brukar barnet vara vaket sen sover det ca 15-16 timmar de första veckorna
 26. Förklara barnets sinnen
  • Syn:Nyfödda är närsynta ser bäst på 20 cm avstånd som är det avstånd som man ammar. Vid senast 3 månader kan man se att barnet följer med blicken.
  • Hörsel: Har bra hörsel då det utvecklas i fostersadiet.
  • Smak:tycker om sött
  • Är även bra på att härma under de första levnadsveckorna
 27. Vilka sjukdomar screenar man med PKU, och efter hur många timmar tar man ett PKU prov? Vad kan sjukdomarna leda till?
  Man tar test för ämnesomsättningssjukdomar. Efter 48 timmar ska man ha tagit provet. Sjukdomarna kan behandlas med kost eller LK om man inte behandlar kan de ge utvecklingsstörningar.
 28. Sjukdomar som kan uppkomma vid födseln.
  Förklara vad hög hematokrit är och dess behandling.
  Vad är erythema toxicum?
  • Hög hematokrit= högt blodvärde, blodet blir tjockt, behandlas med att man späder ut så blodet blir mer lättflytande. Risk att få proppar och cyanos då syret inte kan binda sig till blodet.
  • Erythema toxicum är små prickar man kan få vid födseln efter några dagar som försvinner av sig själv efter några dagar. Är ofta på bål, ansikte, rygg.
 29. Vad är mongolfläck, hemengiom, skorv, tosk och dess behandling?
  • Mongolfläck: ser ut som ett blåmärke, viktigt att man dokumenterar så ingen tror att det är orsakat av misshandel, beror på ökad pigmentering. 
  • Hemangiom: är godartad blodkärlstumör, kan opereras om det sitter tokigt.
  • Skorv: sitter i huvudet, man kan kamma bort skorvet och ett speciellt medel
  • Torsk: svampinfektion av candida, orsakas av den söta mjölken, symtom som illamående om svampen sprider sig, behandlas med vishyvatten eller mycostantin. Viktigt att bröstvårtorna är fina så svampen inte sprider sig.
 30. Vad kan kladdiga ögon bero på för bakterie, vilka är symtomen och vad är behandlingen?
  Vad är paranychier?
  • Kan bero på klamydia, ögonen blir kladdiga och geggiga med rodnad. Behandling: tvätt bort med vatten eller koksalt eller bröstmjölk.
  • Paranychier är nagelbandsinfektion, på små barn ska man inte klippa naglarna utan fila ner dem,
 31. Vad är torticollis och dess orsak? Beskriv behandlingen
  Torticollis är när barnet har legat trångt i magen vilket gör att en muskel vid nyckelbenet blir kort och barnet lutar då med huvudet åt ett håll. Behandling, sjukgymnast
 32. Blåsljud, skillnaden mellan patalogiskt och fysiologiskt samt diagnos.
  Fysiologiskt kan bero på att hjärtat inte riktigt är utvecklat, patalogiskt kan bero på en förträngning av aorta. Diagnos: EKG och ultraljud
 33. Neonatal
  En orsak till att bli inlagd är höftinstabilitet, beskriv vad det innebär och behandling. Beskriv Luxation.
  • Höftinstabilitet: frejkabyxor
  • Luxation: medfödd höftledsluxation, ledkulan förskjuts från sitt normala läge. Beror på ökad elasticitet i ledkapseln. Behandling von rosen-skena som ej får tas av endast på sjukhus
 34. Inläggningsorsaker neontatal.
  Beskriv mekaniumaspiration och behandling.
  Nyckelbensfraktur, med vilken reflexkontroll kan man se det?

  Andra sjukdomar som kan behöva neonatal vård?
  • Mekaniumaspiration innebär att barnet har dragit ner bajsvatten i lungorna, detta är inte bra då bajset är tjockt och klibbar igen lungorna. Behandling: sug
  • Nyckelbensfraktur kan ses vid morotsreflexen då ena armen inte vill följa med.


  Hypoglykemi, abstinens hos barnet, hjärtfel, ikterus, SGA eller LGA, kromosomrubbningar, missbildningar, flerbörd
 35. Vad är en livlöshetsattack och dess symtom? Och vad kallas det?
  Barnet upplevs som livlöst och slutar att andas, man tror det beror på fostervatten i lungorna då en reflex sätts på för det tror att barnet är inne i magen. Symtom: cyanos, blek, apne. Barnen brukar komma igång igen och är ofarligt. Behandling: neonatalvård för observation. Kallas för alte
 36. Vid ikterus blir barnet gult vilka riskfaktorer är det att drabbas? Vad kan bilirubinet orsaka?
  Riskfaktorer som förtidigt född, infektioner. Bilirubinet kan orsaka hjärnskador, kallas för kärnikterus
 37. Vid vilket gränsvärde ska p-gl vara hos nyfödda med hypoglucemi? Behandling
  Nyfödd under 2,2 efter några timmar 2,6-2,8. Behandlas med mat per os, glucosdropp vid naveln, värme
 38. D-vitamin behandling, brist på d-vitamin kan leda till?
  • Ska ges till barn efter ca 1 v, 5 dr om dagen i två år. Barn som är mörka, ej äter fisk och inte är ute i solen behöver längre behandling. 
  • Brist på D-vitamin kan ge mjukt skelett.
 39. Vad är failure to thrive?
  Något som inte är bra, svårt att få i sig mat, diffusa symtom
 40. 5 tecken på en allvarlig infektion
  sugslött, slappt, stillsam, svalt, har dålig färg, petekier ses när infektionen gått långt
 41. Behandling sepsis
  AB innan man börjar odla, urinodling, LP, blodsocker, crp, blodprover
 42. Bronkiolit, orsak, riskfaktorer, symtom, behandling
  Orsakas av RSV, är en vanlig förkylning men som barn reagerar man mer, kan orsaka pneumoni. Riskfaktorer förtidigt födda barn, saturation under 90, lungsjukdom, hjärtsjukt, barn under 3 månader. Symtom: hostar mycket, tappar andan, bleka, gnällig, takypne. Diagnos: nasofarynx, Behandling: inhalerar adrenalin och NaCI 3 %, cpap eller syrgas, sondmatas.
 43. Medfödda kirurgiska åkommor. Beskriv vad det är och behandling:
  Phimosis
  Retentio testis
  Hypospadi
  Läpp käk gomspalt
  Ljumskbråck
  • Phimosis: förhudsförträngning, fet salva i äldre ålder, brukar försvinna av sig själv, operation
  • Retentio testis: testikeln har inte vandrat ner, hormonell eller kirurgi. 
  • Hypospadi: för kort urinrör, urinröret mynnar ut på undersidan och är för kort. Risk för infektioner. Operation vid 4-5 år, man tar förhuden för att förlänga urinröret
  • Läpp käk gomspalt LKG: öva barnet att pussas för att musklerna ska byggas upp
  • Ljumskbråck: utbuktning av bukhinnan så tarmen buktar ut, behandling OP 0-3 v. Viktigt att man trycker in bråcket.
 44. Vid ALTE skall man ta vilka prover?
  RSV-prov och p-glucos
 45. Vad är shaken baby och vilka symtom kan de ge? Hur undviker man att de ska hända
  Skakvåld. Barnen kommer in med apne, ögonbottensskador, blödningar i hjärnan. Orsak: frustation. Barnen blir ofta multihadikappade. Lägg ner barnet och gå därifrån
 46. Vad är passiv immunisering, aktiv?
  • Passiv: man tillför immunologbin som försvinner efter ett tag, man är vaccinerad under en kortare tid
  • Aktiv: en jätteliten del av sjukdomen sprutas in, kroppen reagerar och skapar antikroppar och det blir minnesceller som kommer ihåg. När man senare i livet blir utsatt utbryter inte sjukdomen.
 47. Vilka sjukdomar vaccinerar man sig mot? Beskriv några av sjukdomarna
  HPV, polio, drifteri, påssjukan, röda hund, pneumococcer, stelkramp, kikhosta, HIB, mässlingen. Snart även hepatit B,

  • Drifteri=krupp, orsakas av bakteri
  • Stelkramp= muskelkramper
  • Kihosta= hostar till man spyr, börjar som en vanlig förkylning, ger blödningar i ögonvitor och hud efter hostattacker
  • Polio= angriper musklerna, kan ge förlamning
  • HiB= ger dödliga infektioner i blod, hjärnhinnor, struplock
  • Mässlingen: droppsmitta, ger utslag, hög feber, torrhosta, irriterade och ljuskänsliga ögon.
  • Påssjuka: smittsam virus, svullna spottkörtlar kan ge hjärnhinneinflammation, feber, kan ge testikelinflammation
  • Röda hund: om en gravid kvinna drabbas kan fostret bli skadat, snuva svullna lymfor, utslag som är båröda, feber.
Author:
fsyd
ID:
303462
Card Set:
pediatrik
Updated:
2015-05-31 16:30:30
Tags:
pop
Folders:

Description:
pediatrik
Show Answers: