De essentie van strategie - ICT strategie

The flashcards below were created by user yamf21 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat betekent de Waardepropositie? H1
  • een onderneming biedt aan potentiële klanten een bepaalde waarde tegen een bepaalde
  • prijs.
 2. Wat is een is een "Waarde-leverend systeem"? H1
  Bevat de activiteiten van  een organisatie die nodig zijn om de waarde daadwerkelijk te leveren.
 3. Wat is strategie? H1.2
  Met de strategie kiest een onderneming een bepaalde positiein het speelveld.
 4. Met de strategie kiest een onderneming een bepaalde positie in het speelveld. Wat geeft de positie aan? h1.2
  *Op welke klanten de onderneming zicht richt

  • *Hoe de onderneming zich verhoudt tot de
  • concurrentie
 5. Het strategischespel bestaat uit? h1.2
  Het spel bestaat uit positioneren, heroverwegen, bijstellen en soms zelfs herpositioneren.
 6. Wat is kernstrategie? h1.2
  • Geeft de gewenste positie weer van de
  • onderneming
 7. Wat betekent Strategische zetten? h1.2
  Zijn de acties die de onderneming uitvoert om de gewenste positie te bereiken
 8. Noem de 5 kernvragen van de gewenste postitie. H.1.3
  • 1. Welke klanten bedienen we?
  • 2. Welke waarde leveren we?
  • 3. Hoe genereren we geld?
  • 4. Hoe onderscheiden we ons van de concurrentie?
  • 5. Hoe moeten we ons organiseren on de waarde te leveren?
 9. Wat is een belangrijke succesfactor?
  • Het doorvertalen van strategie naar processen
  • en organisatie is een belangrijke succesfactor.
 10. Noem de trends (tijdperken) tussen analyse
  en creativiteit H2
  • 1. Intuïtie en SWOT-achtige technieken
  • 2. BCG;strikte regels in het strategiespel -> onderneming is portfolio van businesses.
  • Richten op meest waardevolle delen van de business.
  • 3. Intuïtie, creativiteit komt op -> Mintzberg en Japanse bedrijven
  • 4. Porter-tijdperk -> bedrijfstakstructuur en de 5 concurrentiekrachten. Onderneming moet streven naar duurzaam concurrentievoordeel.
  • Dat doet men door zich goed te positioneren
  • in een aantrekkelijke bedrijfstak. Gekozen positie moet passen binnen de bedrijfstakstructuur (‘fit’).

  • 5. Prahalad en Hamel: ambitie en kerncompetenties -> bewuste ‘non-fit’.
  • O.b.v. vaardigheden op een creatieve
  • manier werken aan het wijzigen van de spelregels.

  6. Synthese: Continue bijstellen van het business-model is belangrijk.

  Analyse en creativiteit kunnen niet zonder elkaar: Creativiteit -> Moet gecheckt worden door -> Analyse -> om oplossingen te creeeren vereist het -> Creativiteit
 11. Waar bestaat de strategie-raamwerk uit voor het business unit noveau? h3.2
  Strategie-raamwerk is gewenst voor totaaloverzicht.


  Image Upload
 12. Noem de omgevingsfactoren en waar hebben deze invloed op?
  • Politiek
  • Economisch
  • Sociaal
  • Technologisch

  Deze factoren kunnen invloed hebben op klantenwensen, maar ook op de concurrentie.

  Belangrijk is om ze te herkennen, maar vooral om de impact op de bedrijfstak te bepalen.
 13. Welke  vragen staan centraal bi Markt en klanten?  H3
  • Welke klanten bedienen we?
  • In welke markt en business-segmenten opereren we?
  • Zijn deze aantrekkelijk en groot genoeg?Kijken naar klantbehoefte en–segmentatie
  • Wat is de positie van de onderneming in de business-segmenten?
 14. Wat is de kernstrategie van de onderneming?
  • - Definieert welke waarde de onderneming wil
  • leveren aan haar klanten
  • - Is basis voor de positie van de onderneming - Strategie (waardepropositie) en organisatie
  • (waarde-leverend systeem) niet los van elkaar zien! Deze combinatie is het  businessmodel van de onderneming.
Author:
yamf21
ID:
303958
Card Set:
De essentie van strategie - ICT strategie
Updated:
2015-06-12 07:44:38
Tags:
yamf21
Folders:

Description:
De essentie van strategie - boek
Show Answers: