SHORT WORDS

The flashcards below were created by user Dayna on FreezingBlue Flashcards.

 1. ett / en
  a / an
 2. för
  for
 3. alla
  all / everyone
 4. om
  about
 5. then
 6. med
  with
 7. nu
  now
 8. till
  to
 9. men
  but
 10. också
  also
 11. och
  and
 12. eller
  or
 13. on / at
 14. från
  from
 15. det / den
  it
 16. i
  in
 17. igen
  again
 18. vilken / vilket / vilka
  which
 19. inte
  not
 20. här
  here
 21. nedanför
  below
 22. ner
  down
 23. samma
  same
 24. sedan ("sen")
  since
 25. nära
  near / close to
 26. annan / annat / andra
  another
 27. som
  as
 28. för (mycket)
  too (much)
 29. som vanligt
  as usual / normal
 30. ganska
  fairly / quite
 31. faktiskt
  actaully
 32. so
 33. ofta
  often
 34. ibland
  sometimes
 35. det blir
  it will be
 36. det här
  this
 37. att
  to
 38. precis
  exactly / precisely
 39. just det
  exactly
 40. kanske
  maybe
 41. absolut
  absolutely
 42. mycket
  a lot / much
 43. vid (fem)
  at (five)
 44. utan
  without
 45. alltid
  always
 46. mellan
  in between
 47. efter
  after
 48. förstås
  of course
 49. nästan
  almost
 50. båda
  both
 51. vid
  by
 52. måste
  must
 53. gärna
  willingly / happily
 54. tyvärr
  unfortunately
 55. nästa
  next
 56. mer
  more
 57. strax
  soon
 58. den / det där
  that
 59. några
  a few / some
 60. flera
  several
 61. sällan
  rarely
 62. många
  many
 63. aldrig
  never
 64. en gång / gången / gånger /gångerna
  time
 65. flera gånger
  several times
 66. varje
  each
 67. just
  exactly
 68. nästa gång
  next time
 69. alltså
  so / thus
 70. bara
  only
 71. per
  per
 72. förut
  before
 73. ...,eller hur?
  ..., right?
 74. ingen / inget / inga
  no, nothing, no one / no, nothing / no
 75. just nu
  right now
 76. ett ögonblick
  one moment
 77. då ska vi ses
  let's see
 78. spela roll
  matter
 79. ett par gånger
  a few times
 80. förra (året)
  last (year)
 81. i två år nu
  for two years now
 82. tänk dig att
  imagine that
 83. någon gång
  some time
 84. för ... år sedan
  ... years ago
 85. ingenting
  nothing
 86. varje dag
  every day
 87. i en timme
  for an hour
 88. det beror på
  it depends
 89. lite om ...
  a little bit about ...
 90. ligger i
  is located in
 91. inte bara en ...
  not just a ...
 92. genom
  through
 93. två dagar sen
  two days ago
 94. och så vidare
  and so on
 95. mot
  towards
 96. för en ... sedan
  a ... ago
 97. förbi
  past
 98. Där ligger ...
  ... is located there.
 99. i stället för
  instead of
 100. därför
  therefore
 101. det mesta
  most
 102. sämre
  worst
 103. samtidig
  at the same time
 104. de flesta
  most people
 105. det bästa
  the best
 106. Jag håller med.
  I agree.
 107. för
  because (consequence)
 108. so (explain)
 109. förr i tiden
  the olden days
 110. few
 111. tidigare
  earlier
 112. redo
  ready
 113. vissa
  certain
 114. i förrgår
  the day before yesterday
 115. inne
  inside
 116. ute
  outside
 117. uppe
  up there / above
 118. nere
  down there / below
 119. borta
  away
 120. dit
  there
 121. hit
  here
 122. vart
  where to
 123. bort
  away
 124. därifrån
  from there
 125. härifrån
  from here
 126. bortifrån
  from over there
 127. inifrån
  from inside
 128. utifrån
  from outside
 129. uppifrån
  from above
 130. nerifrån
  from below
 131. framifrån
  from in front
 132. en massa
  a lot
 133. till lunch
  for lunch
 134. titta efter
  look for
 135. två gånger i timmen
  twice an hour
 136. kvar
  remaining
 137. helan
  the whole
 138. halvan
  half
 139. många fler
  many more
 140. medan
  while
 141. eftersom
  because
 142. hoppas
  hope
 143. såklart
  of course
 144. enligt
  according to
 145. mindre
  less
 146. minst
  least
 147. O.S.A
  please reply by
 148. till lunch
  for lunch
 149. en massa
  a lot
 150. halvvägs
  halfway
 151. hälften
  half
 152. per vecka
  per week
 153. långt ifrån
  far away
 154. hela tiden
  all the time
 155. en del
  some
 156. en bit ifrån
  a short distance away from
 157. redan
  already
 158. både och
  both
 159. det vill säga
  that is to say
 160. framtid
  future
 161. strax utanför
  just outside of
 162. vanligtvis
  usually
 163. utom
  except
 164. som
  that / who
 165. emot
  against
 166. inte riktigt
  not really
 167. mellan ... och ...
  between ... and ...
 168. annars
  otherwise
 169. ännu
  yet
 170. ingår
  included
 171. senaste
  latest
 172. till slut
  in the end
 173. ingen fara
  no problem
 174. trots
  although
 175. vara ledig
  be off work / have free time
 176. om dagen
  a / per day
 177. en hel del
  a great deal
 178. färre
  fewer
 179. ta det lugnt
  take it easy
 180. helt enkelt
  simply
 181. bland
  among
 182. vardag
  weekday
 183. till exempel
  exemplevis
  for example
 184. varken
  neither
 185. lät
  let
 186. ändå
  yet / still
 187. åt
  at / to / towards
Author:
Dayna
ID:
304047
Card Set:
SHORT WORDS
Updated:
2015-07-08 13:37:49
Tags:
Swedish
Folders:

Description:
short and/or important words
Show Answers: