dychaci a metabolismus.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
  u mužů převládá typ dýchání
 2. a) břišní (abdominální)
  • b) žeberní (kostální)
  • c) zevní
  • d) vnitřní

  a
 3. levá plíce má

  a) 3 laloky
  b) 4 laloky
  c) 2 laloky
  d) 5 laloků
  c
 4. při klidném dýchání se vymění v plicích dospělého člověka za minutu přibližně ... litrů vzduchu

  a) 7-8
  b) 1,5 -2
  c) 15-20
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 5. spotřeba kyslíku v klidu za minutu u dospělého člověka je asi

  a) 250 ml
  b) 2 l
  c) 20 ml
  d) 8 l
  a
 6. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem

  a) více CO2
  b) množství CO2 nezměněno
  c) méně CO2
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 7. vnitřní dýchání

  a) je výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi difúzí
  b) se u savců uskutečňuje mezi alveolárním vzduchem a hustou sítí plicních vlásečnic
  c) je rozvádění dýchacích plynů mezi dýchacím ústrojím a tkáněmi
  d) je pravidelné střídání vdechů a výdechů, které není ovlivnitelné vůlí
  a
 8. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem

  a) méně O2
  b) množství O2 nezměněno
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) stejně O2 a CO2
  a
 9. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) množství CO2 nezměněno
  c) méně CO2
  d) stejně O2 a CO2
  a
 10. výdech vzduchu z plic při klidném dýchání je dán činností

  a) žádné z uvedených tvrzení není správné
  b) bránice
  c) mezižeberních svalů
  d) pomocných dýchacích svalů
  a
 11. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným

  a) stejně N2
  b) více CO2
  c) méně CO2
  d) méně N2
  a,b
 12. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným

  a) méně O2
  b) stejně CO2
  c) stejně O2
  d) více O2
  a
 13. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným

  a) žádné z uvedených tvrzení není správné
  b) více N2
  c) stejně O2
  d) více O2
  a
 14. kyslíku spotřebuje průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi

  a) žádné z uvedených tvrzení není správné
  b) 100 ml
  c) 1 l
  d) 8 l
  a
 15. CO2 vydýchá průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi

  a) 200 ml
  b) 50 ml
  c) 100 ml
  d) 1 l
  a
 16. při klidném dýchání je u průměrného dospělého člověka dechový objem asi

  a) 500 ml
  b) 100 ml
  c) 200 ml
  d) 1000 ml
  a
 17. mrtvý prostor dýchacího systému je u průměrného dospělého člověka asi

  a) 50 ml
  b) 150 ml
  c) 500 ml
  d) 800 ml
  b
 18. příčinou hypoxie může být

  a) nedostatek hemoglobinu
  b) obsazení hemoglobinu CO
  c) zpomalení cirkulace krve
  d) nedostatek kyslíku ve vzduchu
  a,b,c,d
 19. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem

  a) více CO2
  b) stejně CO2
  c) méně CO2
  d) není CO2
  a
 20. kolik % CO2 obsahuje atmosférický vzduch

  a) 0,03 %
  b) 1 %
  c) 5 %
  d) 0 %
  a
 21. v atmosférickém vzduchu je obsah kyslíku v %

  a) 21
  b) 12
  c) 25
  d) 18
  a
 22. hlasové vazy jsou rozepjaty

  a) v nosohltanu
  b) v hrtanu
  c) v průdušnici
  d) v pravé průdušce
  b
 23. v pohrudniční štěrbině je v klidu tlak

  a) nižší než atmosférický
  b) vyšší než atmosférický
  c) stejný jako atmosférický
  d) 60 kPa
  a
 24. hlavním vdechovým svalem je

  a) trapézový sval
  b) bránice
  c) přímý břišní sval
  d) malý prsní sval
  b
 25. vstup do hrtanu uzavírá

  a) hltanová příklopka
  b) hrtanová příklopka
  c) čípek
  d) kruhový svěrač
  b
 26. při smrštění bránice se objem pohrudniční štěrbiny

  a) zmenšuje
  b) nemění se
  c) zvětšuje se
  d) zvětšuje se a klesá v ní tlak
  c,d
 27. k výměně dýchacích plynů dochází v

  a) plicních sklípcích
  b) průdušnici
  c) dýchacích úsecích průdušek
  d) mízních cévách plic
  a
 28. dýchání je řízeno z

  a) plicních sklípků
  b) dýchacího ústředí v hrudní míše
  c) receptorů v postranních mozkových komorách
  d) dýchacího ústředí v prodloužené míše
  d
 29. reflexní zástava dechu nastává

  a) při kašlání a kýchání
  b) během spánku
  c) mluvení
  d) při polykání a silném čichovém podráždění
  d
 30. na transportu dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami se podílí

  a) pouze dýchací systém
  b) pouze oběhový systém
  c) kůže
  d) dýchací oběhový systém
  d
 31. příčinou vzniku kesonové nemoci může být

  a) rychlý vzestup tlaku vzduchu při výstupu potapěče ke hladině
  b) rychlý pokles tlaku při rychlém ponoření pod hladinu
  c) rychlý pokles tlaku vzduchu při výstupu ke hladině
  d) rychlé ponoření hlavy plavce pod hladinu vody
  c
 32. nejdůležitějším okamžitým zdrojem energie pro člověka jsou

  a) cukry
  b) tuky
  c) bílkoviny
  d) aminokyseliny
  a
 33. glykogen je

  a) zásobní formou sacharidů
  b) součástí molekuly tuků
  c) hormon řídící hladinu glukózy v krvi
  d) rostlinný polysacharid
  a
 34. při odbourávání (katabolismu) bílkovin se uvolněný dusík vylučuje u savců v podobě

  a) amoniaku
  b) močoviny
  c) kyseliny močové
  d) vydechovaného molekulárního dusíku
  b
 35. energeticky nejbohatší složkou potravy (na jednotku hmotnosti) jsou

  a) cukry
  b) bílkoviny
  c) tuky
  d) některé aminokyseliny
  c
 36. hlavním zdrojem energie v naší potravě jsou

  a) sacharidy
  b) tuky
  c) bílkoviny
  d) mastné kyseliny
  a
 37. optimální denní přívod bílkovin ve výživě je u dospělého člověka

  a) 0,5 g/kg tělesné hmotnosti
  b) 5 g/kg tělesné hmotnosti
  c) 1 g/kg tělesné hmotnosti
  d) 250 g celkem
  c
 38. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je

  a) šeroslepost
  b) praskání ústních koutků
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) porucha srážení krve
  b
 39. vitamin A je nezbytný pro

  a) tvorbu zrakového purpuru
  b) tukládání vápníku v kostech
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) tvorbu srážlivých látek
  a
 40. nepostradatelné aminokyseliny

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) jsou přítomny jen v rostlinných bílkovinách
  c) jsou zdrojem energie pro specifické buněčné reakce
  d) tvoří většinu z přijímaných aminokyselin
  a
 41. vláknina potravy

  a) se vstřebává v tenkém střevě
  b) je nezbytná pro štěpení mastných kyselin
  c) představuje nestravitelnou část potravy
  d) je zdrojem lipidů
  c
 42. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) šeroslepost
  c) vypadávání zubů
  d) porucha srážení krve
  a
 43. při uvolňování energie v organismu

  a) mohou být použity všechny živiny
  b) je využitelná jen chemická energie cukrů a tuků
  c) jsou využívány i jiné druhy energie než je chemická
  d) uplatňují se enzymatické systémy mitochondrií
  a,d
 44. při uvolňování energie v organismu

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) je nejvýznamnější chemická energie bílkovin
  c) je využitelná jen chemická energie cukrů a tuků
  d) jsou využívány i jiné druhy energie než je chemická
  a
 45. nepostradatelné aminokyseliny

  a) si člověk nedokáže sám vytvořit
  b) jsou přítomny jen v rostlinných bílkovinách
  c) jsou zdrojem energie pro specifické buněčné reakce
  d) jsou přítomny v bílkovinách mléka
  a,d
 46. mezi nezbytné stopové prvky patří

  a) kadmium
  b) kobalt
  c) vápník
  d) stroncium
  b
 47. energie se v lidském organismu

  a) všechna přeměňuje na teplo
  b) používá pouze pro zajištění pohybu
  c) skladuje pouze v podobě tepla
  d) žádná z uvedených odpovědí není správná
  d
 48. mezi metabolické děje v organismu patří

  a) katabolické děje
  b) anabolické děje
  c) tvorba bílkovin
  d) odbourávání bílkovin
  a,b,c,d
 49. vitaminy rozpustné v tucích se nevstřebávají, když chybí

  a) kyselina chlorovodíková
  b) pankreatická šťávu
  c) žluč
  d) pepsin
  c
 50. vitamín D je obsažen nejvíce v

  a) obilovinách
  b) kvasnicích
  c) rybím tuku
  d) mrkvi
  c
 51. nedostatek vitamínu D v dětství vede k

  a) křivici
  b) kurdějím
  c) trpasličímu vzrůstu
  d) debilitě
  a
 52. šeroslepost je důsledkem nedostatku vitaminu

  a) B
  b) A
  c) D
  d) K
  b
 53. křivice je důsledkem nedostatku vitaminu

  a) B
  b) A
  c) D
  d) K
  c
 54. 3 centrum řízení příjmu potravy je lokalizováno v

  a) dutině ústní
  b) krční míše
  c) hypotalamu
  d) mozkové kůře
  c
 55. příjem tekutin je řízen centrem lokalizovaným v

  a) krční míše
  b) dutině ústní
  c) hypotalamu
  d) mozkové kůře
  c
 56. základní energetická přeměna je nutná k udržení činnosti

  a) žaludku
  b) srdce
  c) sleziny
  d) mozku
  b,d
 57. na optimálním složení potravy se mají nejvíce podílet

  a) sacharidy
  b) proteiny
  c) tuky
  d) lipoproteiny
  a
 58. mezi hlavní sacharidy nacházející se v živočišných buňkách patří

  a) manóza a fruktóza
  b) laktóza a arabinóza
  c) celulóza a laktóza
  d) glykogen a glukóza
  d
 59. bílkoviny se štěpí na

  a) aminokyseliny
  b) mastné kyseliny
  c) dusíkaté base
  d) polypeptidy
  a
 60. žluč

  a) se tvoří ve žlučníku
  b) je tvořena jaterními buňkami a ve žlučníku je jen skladována
  c) je tvořena ve slinivce břišní (pankreas) a ve  žlučníku je jen skladována
  d) je důležitá pro trávení cukrů
  b
 61. dětský chrup má

  a) 20 zubů
  b) 22 zubů
  c) 24 zubů
  d) 18 zubů
  a
 62. kompletní chrup dospělého člověka má celkem

  a) 36 zubů
  b) 28 zubů
  c) 32 zubů
  d) 30 zubů
  c
 63. mezi hlavní součásti žaludeční šťávy patří

  a) enzym trypsin
  b) kyselina sírová
  c) enzym amyláza
  d) kyselina chlorovodíková
  d
 64. kyselina chrlorovodíková v žaludku způsobuje

  a) polymeraci aminokyselin
  b) depolymeraci aminokyselin
  c) koagulaci bílkovin
  d) koagulaci lipidů
  c
 65. chymus je

  a) trávicí šťáva tvořená slinivkou břišní
  b) rávicí šťáva tvořená v járech
  c) trávenina vznikající v tenkém střevě
  d) trávenina vznikající v žaludku
  d
 66. podstatou trávení je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) zvyšování energie živin
  c) přeměna jednotlivých složek živin na tělu vlastní látky
  d) polymerace bílkovinných řetězců
  a
 67. lipidy jsou při trávení štěpeny na

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) micely
  c) žlučové kyseliny
  d) triacylglyceroly
  a
 68. sliny obsahují enzym štěpící

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) bílkoviny
  c) sacharózu
  d) glukózu
  a
 69. mléčný (dočasný) chrup se skládá

  a) z řezáků, špičáků a stoliček
  b) z řezáků, třenových zubů a stoliček
  c) pouze z řezáků a špičáků
  d) pouze z řezáků a třenových zubů
  a
 70. prořezávání mléčného chrupu

  a) je ukoneno v 1 roce věku
  b) je ukončeno v 18.měsíci věku
  c) je ukončeno ve 24.měsíci věku
  d) pokračuje do konce 4 roku věku
  c
 71. první zuby mléčného chrupu začínají prořezávat

  a) zpravidla ve 3.měsíci věku
  b) mezi 6.-8.měsícem věku
  c) kolem 12.měsíce věku
  d) kolem 10.měsíce věku
  b
 72. žaludeční šťáva obsahuje

  a) gastrin
  b) pepsinogen
  c) glukagon
  d) ptyalin
  b
 73. v játrech se tvoří

  a) žluč
  b) glykogen
  c) insulin
  d) pepsin
  a,b
 74. sliny jsou produkovány v  dutině ústní

  a) pouze velkými slinnými žlázami
  b) stále
  c) jejich aktuální rychlost tvorby se může výrazně měnit
  d) pouze při vyvolání podmíněného reflexu
  b,c
 75. vyhledejte odpověď(i) obsahující alespoň dva pravdivé výroky

  a) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá měkké patro
  b) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá hrtan
  c) polykání je reflexní děj během krerého pokračuje nádech (nebo výdech)
  d) polykání je reflexní děj a od určitého okamžiku jej nelze vůlí zastavit
  a,b,d
 76. sliny

  a) mohou štěpit všechny tuky
  b) mohou štěpit všechny bílkoviny
  c) mohou štěpit všechny polysacharidy
  d) žádná z uvedených možností není správná
  d
 77. žaludeční šťáva zajišťuje u dospělého člověka hlavně rozklad

  a) sacharidů
  b) bílkovin
  c) tuků
  d) vitamínů
  b
 78. pH žaludeční šťávy

  a) závisí na koncentraci H+ v žaludeční šťávě
  b) závisí na činnosti pankreatu
  c) se může pohybovat pod hodnotou 2
  d) se může pohybovat nad hodnotou 7,5
  a,c
 79. podněty pro tvorbu žaludeční šťávy jsou

  a) nervové (bloudivým nervem)
  b) chemické (přímým působením potravy)
  c) podmíněně reflexní
  d) nepodmíněně reflexní
  a,b,c,d
 80. v žaludku se vstřebávají

  a) aminokyseliny
  b) bílkoviny
  c) monosacharidy
  d) žádná z uvedených odpovědí není správná
  d
 81. společné vyústění žlučových a pankreatických cest se nalézá v

  a) žaludku
  b) lačníku (jejunum)
  c) kyčelníku (ileum)
  d) dvanáctníku (duodenum)
  d
 82. označte, kde jsou oba výroky pravdivé

  a) žaludek slouží jako zásobárna a tvoří se v něm žaludeční šťáva
  b) v žaludku vznikají peristaltické vlny, které se normálně pohybují od vrátníku k česlu
  c) v žaludku se rozkládají bílkoviny působením HCl a jejím působením se též rozvolňuje vazivo
  d) působení bloudivého nervu zvyšuje sekreci žaludeční šťávy a zvyšuje napětí stěny žaludku
  a,d
 83. v tenkém střevu

  a) se živiny definitivně rozkládají
  b) se vstřebávají bílkoviny, tuky a polysacharidy
  c) se vstřebávají aminokyseliny
  d) bakterie tvoří některé vitamíny
  a,c
 84. pankreas (slinivka břišní)

  a) produkuje kyselou šťávu
  b) produkuje zásaditou šťávu
  c) má část s vnitřní sekrecí
  d) produkuje žluč
  b,c
 85. slinivka břišní

  a) je párový orgán
  b) produkuje HCl
  c) produkuje insulin
  d) produkuje glukagon
  c,d
 86. červovitý výběžek (appendix vermiformis) je výchlipkou

  a) slepého střeva
  b) vzestupného tračníku
  c) sestupného tračníku
  d) kyčelníku
  a
 87. játra

  a) jsou párový orgán
  b) produkují glukagon
  c) leží pod pravou klenbou brániční
  d) produkují žluč
  c,d
 88. žluč

  a) je tvořena játry a pankreatem
  b) je nezbytná pro trávení tuků
  c) obsahuje také některé odpadní látky
  d) je nezbytná pro trávení bílkovin
  b,c
 89. jícen ústí do oddílu žaludku, který se nazývá

  a) vrátník (pylorus)
  b) česlo (kardie)
  c) dvanáctník (duodenum)
  d) slez
  b
 90. tenké střevo se skládá z těchto úseků

  a) dvanáctníku, lačníku a tračníku
  b) dvanáctníku, lačníku a kyčelníku
  c) dvanáctníku a vzestupného tračníku
  d) dvanáctníku, esovité kličky a příčného tračníku
  b
 91. žlučovod ústí do

  a) žaludku
  b) dvanáctníku
  c) tračníku
  d) slepého střeva
  b
 92. vývody slinivky břišní ústí do

  a) kyčelníku
  b) vzestupného tračníku
  c) dvanáctníku
  d) žlučníku
  c
 93. mezi žlučové cesty patří

  a) pouze žlučník
  b) žlučovod a žlučník
  c) pouze žlučník, žlučovod a portální žíla
  d) játra a portální žíla
  b
 94. játra jsou svou stavbou

  a) jen endokrinní žláza
  b) exokrinní žláza produkující žluč
  c) žláza s vnitřní sekrecí produkující žluč
  d) jen endorkinní žláza produkující žluč
  b
 95. žlučník se za normálních podmínek nalézá

  a) uvnitř jaterní tkáně
  b) na spodní ploše jater
  c) na horní ploše jater
  d) pod žaludkem
  b
 96. sliznice žaludku je pokryta

  a) hlenem
  b) škrobem
  c) myelinem
  d) vazivem
  a
 97. žlučové cesty jsou napojeny

  a) na Langerhansovy ostrůvky
  b) na tračník
  c) na střední úsek tenkého střeva
  d) pouze na dvanáctník
  d
 98. sliny obsahují enzym

  a) lipázu
  b) amylázu
  c) peptidázu
  d) gastrin
  b
 99. žlučové kyseliny jsou důležité pro trávení

  a) cukrů
  b) škrobu
  c) tuků
  d) bílkovin
  c
 100. příušní žlázy patří mezi

  a) žlázy s vnitřní sekrecí
  b) slinné žlázy
  c) mazové žlázy zevního zvukovodu
  d) kožní žlázy boltce
  b
 101. vývody velkých slinných žláz ústí do

  a) hltanu
  b) vedlejších ústních dutin
  c) ústní dutiny
  d) jícnu
  c
 102. žvýkání přijaté potravy v dutině ústní

  a) umožňuje z bílkovin tvorbu bazických aminokyselin
  b) zvyšuje lipolýzu
  c) snižuje produkci slin
  d) uvedené alternativy nejsou správné
  d
 103. trávicí ústrojí plní tyto funkce

  a) mechanické a chemické zpracování potravy
  b) umožňuje vstřebávání látek
  c) může přijaté látky skladovat
  d) podílí se na obraných funkcích organismu
  a,b,c,d
 104. tenké střevo je místem

  a) dlouhodobého skladování potrevy
  b) trávení
  c) vstřebávání
  d) obrany organismu proti infekci
  b,c,d
 105. pankreatická šťáva je důležitá pro trávení

  a) pouze tuků a peptidů
  b) tuků
  c) cukrů
  d) tuků, peptidů a cukrů
  d
Author:
bismooth
ID:
304062
Card Set:
dychaci a metabolismus.txt
Updated:
2015-06-15 18:08:26
Tags:
dychaci metabolismus
Folders:

Description:
dychaci a metabolismus
Show Answers: