ใบขับขี่ - การตรวจสภาพรถ ตามหมายเลขท

The flashcards below were created by user kaew080 on FreezingBlue Flashcards.

 1. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 1
  • พฤศจิกายน - มีนาคม
  • november - march
 2. ลขทะเบียนลงท้ายด้วย 2
  • ธันวาคม - เมษายน
  • december - april
 3. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 3
  • มกราคม - พฤษภาคม
  • january - may
 4. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 4
  • กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
  • febuary - june
 5. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 5
  • กุมภาพันธ์ - กันยายน
  • may - september
 6. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 6
  • มิถุนายน - ตุลาคม
  • june - october
 7. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 7
  • กรกฏาคม - พฤศจิกายน
  • july - november
 8. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 8
  • สิงหาคม - ธันวาคม
  • august - december
 9. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 9
  • กันยายน - มกราคม
  • september - january
 10. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 0
  • ตุลาคม - กุมภาพันธ์
  • october - febuary
Author:
kaew080
ID:
304249
Card Set:
ใบขับขี่ - การตรวจสภาพรถ ตามหมายเลขท
Updated:
2015-06-20 22:06:02
Tags:
ใบขับขี่สวีเดน
Folders:

Description:
ใบขับขี่สวีเดน ภาษาไทย
Show Answers: