ใบขับขี่สวีเดน - เดือนตรวจรถ 1-4

The flashcards below were created by user kaew080 on FreezingBlue Flashcards.

 1. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 1
  • พฤศจิกายน - มีนาคม
  • november - march
 2. ลขทะเบียนลงท้ายด้วย 2
  • ธันวาคม - เมษายน
  • december - april
 3. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 3
  • มกราคม - พฤษภาคม
  • january - may
 4. เลขทะเบียนลงท้ายด้วย 4
  • กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
  • febuary - june
Author:
kaew080
ID:
304250
Card Set:
ใบขับขี่สวีเดน - เดือนตรวจรถ 1-4
Updated:
2015-06-20 22:18:14
Tags:
ใบขับขี่สวีเดน
Folders:

Description:
ใบขับขี่สวีเดน ภาษาไทย
Show Answers: