νοσος chron

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. νόσος
  του Crohn αιτιολογία
  • •οικογενής προδιάθεση (15-20% θετικό
  • οικογενειακό ιστορικό)

  •διαταραχή ανοσολογικής απάντησης

    ιοί, βακτηρίδια (μυκοβακτηρίδια, ψευδομονάδα, γερσίνια)

  •   -> διαπερνούν τον μη
  • διαμορφωμένο εντερικό βλεννογόνο

  •   -> ανώμαλη ανοσολογική
  • απάντηση

  •προϊόντα γάλακτος

  •αποφρακτική λεμφαγγειϊτιδα, σαρκοείδωση

  ψυχικές διαταραχές
 2. chron μακροσκοπικα
  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  •στένωση αυλού, πάχυνση τοιχώματος εντέρου

  •πάχυνση μεσεντερίου, κάλυψη εντέρου

  •διόγκωση λεμφαδένων

  • •συμφυόμενες
  • έλικες με εξίδρωμα

  •αποστήματα

  •συρίγγια
 3. chron πρωκτοσιγμοειδοσκοπηση
  • ΠΡΩΚΤΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ (θετική:
  • 50% των περιπτώσεων)

  πρώιμη φάση: ερυθρότητα και οίδημα κατά τόπους

  ενδιάμεση φάση: επιμήκη έλκη, ενδιάμεσες ραβδώσεις, οίδημα

    εικόνα πλακοστρώτου (cobblestone)

  όψιμη φάση: έλκη, στενώματα, νησίδες ατροφικού βλεννογόνου
 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ chron
  αναιμία, λευκοκυττάρωση, αύξηση ΤΚΕ

  • υποπρωτεϊναιμία,
  • ηλεκτρολυτικές διαταραχές

  ευρήματα στεατόρροιας
 5. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
  ΕΥΡΗΜΑΤΑ
  βαριούχος υποκλυσμός, εντερόκλυση)

  πάχυνση τοιχώματος, στενώματα, εικόνα πλακοστρώτου

  συρίγγια, αποστήματα

  παραμόρφωση τυφλού
 6. νόσος
  του Crohn
  επιπλοκές
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (όπως η ελκώδης
  • κολίτιδα)

  ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ

  •εντερική απόφραξη, αποστήματα, συρίγγια

  •πρωκτικά αποστήματα, ραγάδες, συρίγγια, στενώματα

  •αιμορραγία

  •τοξικό μεγάκολο (5%)

  •διάτρηση

  •καρκίνος

    20πλάσιος του φυσιολογικού πληθυσμού
 7. νόσος
  του Crohn
  διαφορική διάγνωση
  •όπως σε ελκώδη κολίτιδα  •λέμφωμα  •οξεία σκωληκοειδίτιδα  •οξεία τελική ειλεϊτιδα
 8. νόσος
  του Crohn
  συντηρητική θεραπεία
  ΣΚΟΠΟΣ

  -τερματισμός των κρίσεων

  -αποφυγή - πρόληψη υποτροπών  -ανάπαυση

  -δίαιτα χαμηλού υπολείμματος

  -αποφυγή γαλακτοκομικών προϊόντων

  -ολική παρεντερική διατροφή

  -σουλφασαλαζίνη, 5ASA

  -κορτιζόνη

  -αντιβιοτικά

  ανοσοκατασταλτικά (αζαθειοπρίνη)
 9. νόσος
  του Crohn
  χειρουργική θεραπεία
  ενδείξεις
  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  •μη υποχώρηση ενοχλημάτων (intractability)

  •συχνές υποτροπές

  •απόφραξη

  •διάτρηση, συρίγγια, αποστήματα

  •αιμορραγία

  • •περιπρωκτικές
  • βλάβες

  • •εξωεντερικές
  • βλάβες

  •κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου

  •καθυστέρηση ανάπτυξης
 10. νόσος
  του Crohn
  χειρουργική θεραπεία
  ΣΤΟΧΟΣ

  • αντιμετώπιση
  • επιπλοκής - διατήρηση μήκους εντέρου

  resolve complication – preserve bowel  • •εκτομή
  • πάσχοντος τμήματος με ή χωρίς αναστόμωση

  • •ειλεοκολεκτομή με ειλεοορθική
  • αναστόμωση

  • •ειλεοπρωκτοκολεκτομή με
  • τελική ειλεοστομία

  •παράκαμψη στενωμάτων

  •απλή ειλεοστομία

  •στενωματοπλαστική  ΥΠΟΤΡΟΠΗ

  • 20%
  • στα 5 έτη, 40-75% στα 15 έτη

  • 80-85%
  • των ασθενών: φυσιολογική ζωή ή χρονιότητα
Author:
Anonymous
ID:
304699
Card Set:
νοσος chron
Updated:
2015-07-02 16:45:39
Tags:
χειρ κατερινα
Folders:

Description:
χειρ
Show Answers: