wskazywanie drogi pieszym

The flashcards below were created by user kasdul on FreezingBlue Flashcards.

 1. tędy
  it's this way
 2. tamtędy
  it's that way
 3. idziesz w złą stronę
  you're going the wrong way
 4. idziesz w złym kierunku
  you're going in the wrong direction
 5. idź tą drogą
  take this road
 6. idź tam
  go down there
 7. skręć w pierwszą ulicę w lewo
  take the first on the left
 8. skręć w drugą ulicę w prawo
  take the second on the right
 9. skręć w prawo na skrzyżowaniu
  turn right at the crossroads
 10. idź dalej prosto około jednej mili (jedna mila wynosi mniej więcej 1,6 kilometra)
  continue straight ahead for about a mile
 11. miniesz straż pożarną
  continue past the fire station
 12. idź dalej jeszcze …
  keep going for another …
 13. po lewej stronie miniesz supermarket
  you'll pass a supermarket on your left
 14. po lewej stronie
  on your left
 15. przed tobą
  straight ahead of you
 16. przejście dla pieszych
  pedestrian crossing
 17. prostopadle
  perpendicularly
 18. równolegle
  parallel
 19. przechodzić obok, mijać
  Go past
 20. przechodzić przez ulicę
  Cross the road
 21. Proszę iść/jechać prosto aż dotrze/zobaczy pan/pani …
  Go/walk/drive straight on until you reach/see
 22. Przejdź obok/ Proszę minąć …
  Go past …. -
 23. Skręć w prawo na rogu
  Turn right at the corner
 24. Proszę skręcić w pierwszą/drugą przecznicę na prawo.
  Take the first/second turning on your right. -
 25. Proszę iść ulicą …
  Go along ………. Street
 26. Przejdź na drugą stronę ulicy przy …
  Cross the street at …
 27. Przejdź przez pasy na drugą stronę.
  Go across the zebra crossing
Author:
kasdul
ID:
304778
Card Set:
wskazywanie drogi pieszym
Updated:
2015-07-04 18:48:27
Tags:
droga
Folders:
English
Description:
wskazywanie drogi
Show Answers: