In Cat 1: 8 - 13

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. emori (emorior, emori, emortuus)
  to die
 2. suppliciis (supplicium, supplici(i)) (n)
  Distinguish: supplex, supplicis
  punishment
 3. debitis (debeo, debere, debui, debitus)
  you ought/should
 4. ereptam (eripio, eripere, eripui, ereptus)
  having been rescued; snatched away
 5. mandare (mando, mandare, mandavi, mandatus)
  to entrust, command, put in hand
 6. refer (refero, referre, rettuli, relatus)
  bring! propose!
 7. decreverit (decerno, decernere, decrevi, decretus)
  it should vote, decide, resolve
 8. obtemperaturum esse (obtempero, obtemperare, obtemperavi, obtemperatus)
  going to be submissive, obey
 9. vox, vocis (f)
  voice, but also 'expression'
 10. ecquid (adv)
  at all?
 11. animadvertis (animadverto, animadvertere, animadverti, animadversus)
  you judge; notice
 12. voluntatem (voluntas, voluntatis) (f)
  wish, will, desire
 13. intulisset (infero, inferre, intuli, illatus)
  it would have advanced
 14. probant (probo, probare, probavi, probatus)
  they approve, assent
 15. decernunt (decerno, decernere, decrevi, decretus)
  they decide, judge, vote for
 16. cara (carus, cara)
  precious, dear
 17. vilissima (vilis, vilis, vile)
  cheapest, most common
 18. frequentiam (frequentia, frequentiae) (f)
  crowd, great gathering
 19. exaudire (exaudio, exaudire, exaudivi, exauditus)
  to hear clearly, hear from afar
 20. adducam (adduco, adducere, adduxi, adductus)
  I bring, lead; persuade
 21. prosequantur (prosequor, prosequi, prosecutus)
  they escort, pursue
 22. praestolarentur (praestolor, praestolari, praestolatus)
  they expect
 23. aquilam (aquila, aquilae) (mf)
  eagle
 24. confido (confido, confidere, confisus) (semi dep_
  I believe, am confident, trust
 25. funestam (funestus, funesta, funestum)
  fatal
 26. sacrarium (sacrarium, sacrari(i)) (n)
  sanctuary, shrine
 27. carere (careo, carere, carui, caritus)
  to lack, miss
 28. altaribus (altar, altaris) (n)
  altars
 29. [10] rapiebat (rapio, rapere, rapui, raptus)
  it was dragging, hurrying
 30. peperit (pario, parere, peperi, partus)
  it bore, created, produced
 31. amentiam (amentia, amentiae (f))
  folly, madness; infatuation
 32. servavit (servo, servare, additional, forms)

  (Distinguish: servio, servire, servivi, servitus)
  it protected

  (serve, be a slave)
 33. otium -i (n)
  peace, quiet
 34. nactus es (nanciscor, nancisci, nanctus)
  you have obtained
 35. conflatam (conflo, conflare, conflavi, conflatus)
  having stirred up, ignited
 36. improborum (us a um)
  vile, shameless
 37. perfruere (perfruor, perfrui, perfructus)
  to enjoy
 38. bacchabere (bacchor, bacchari, bacchatus)
  to revel, run wild
 39. meditati sunt (meditor, meditari, meditatus)
  they have planned, considered
 40. humi (humus, -i (n))
  ground, earth
 41. iacere (jaceo, jacere, jacui, jacitus)
  Distinguish: jacio, jacere, jeci, jactus
  • to sit, lie down
  • (throw, hurl)
 42. obsidendum (obsideo, obsidere, obsedi, obsessus)
  besieging, occupying
 43. stuprum -i (n)
  unclean desire
 44. facinus -i (n)
  crime, outrage
 45. obeundum (obeo, obire, obivi(ii), obitus) (gerundive)
  attending to
 46. maritorum (maritus -i (m))
  husbands
 47. otiosorum (otiosus, otiosi (m))
  private citizens?
 48. ostentes (ostendo, ostendere, ostendi, ostensus)
  you show
 49. famis (fames, famis) (f)
  hunger
 50. inopiae (inopia, inopiae) (f)
  lack, need
 51. confectum esse (conficio, conficere, confeci, confectus)
  to be consumed, subdued
 52. exsul -is (mf)
  exile
 53. susceptum esse (suscipio, suscipere, suscepi, susceptus)
  to have been undertaken
 54. latrocinium -i (n)
  piracy
 55. nominaretur (nomino, nominare, nominavi, nominatus)

  ///
  it should be called
 56. querimoniam (a -ae (f))
  complaint
 57. detester (detestor, detestari, detestatus)
  I may ward off; (detest)
 58. deprecer (deprecor, deprecari, deprecatus)
  I may avert (by prayer)
 59. percipite (percipio, percipere, percepi, perceptus)
  perceive! understand!
 60. quaeso (quaeso, quaesere, -, -)
  I beg
 61. penitus a um
  deep, inward
 62. mandate (mando, mandare, mandavi, mandatus)
  entrust! commission! put in hand!
 63. comperisti (comperio, comperire, comperi, compertus)
  you have found
 64. evocatorem (evocator, evocatoris (m))
  instigator
 65. immissus (immitto, immittere, immisi, immissus)
  having been allowed, let in
 66. vincla (vinclum, vincli (n))
  chains; imprisonment
 67. supplicio (supplicium, supplici(i) (n))
  Distinguish: supplex, supplicis (m))
  • punishment
  • (suppliant)
 68. mactari (macto, mactare, mactavi, mactatus)
  to be slaughtered
 69. mosne (mos, moris (m))
  custom
 70. multarunt (multo, multare, multavi, multatus)
  they punished
 71. defecerunt (deficio, deficere, defeci, defectus)
  they have rebelled
 72. refers (refero, referre, rettuli, relatus)
  you give, pay back
 73. mature (adv)
  early, quickly
 74. gradus -us (m)
  position
 75. pertimescenda (pertimesco, pertimescere, pertimui, -) (gerundive)
  being sorely afraid
 76. tecta (tectum, tecti (n))
  houses
 77. ardebunt (ardeo, ardere, arsi, arsus)
  they are burning, blazing
 78. [12] usuram (a -ae (f))
  use, enjoyment
 79. complurium (complus, (gen.), compluris)
  (of) many
 80. honestarunt (honesto, honestare, honestavi, honestatus)
  they adorned, honoured
 81. redundaret (redundo, redundare, redundavi, redundatus)
  it should overflow
 82. verendum (vereor, vereri, veritus)
  dreading, fearing
 83. impenderet (impendeo, impendere, -, -)_
  it should threaten, overhang
 84. dissimulent (dissimulo, dissimulare, dissimulavi, dissimulatus)
  they hide, ignore
 85. aluerunt (alo, alere, alui, alitus)
  they fed, nourished
 86. conroboraverunt (conroboro, conroborare, conroboravi, conroboratus)
  they strengthened
 87. improbi (us a um)
  disloyal, wicked
 88. imperiti (us a um)
  unfamiliar, inexperienced
 89. animadvertissem (animadverto, animadvertere, animadverti, animadversus)
  I should judge, punish
 90. crudeliter (adv)
  cruelly, savagely
 91. regie (adv)
  tyrannically?
 92. stultum (us a um)
  stupid, foolish
 93. fateatur (fateor, fateri, fassus)
  Distinguish: facio, facere, feci, factus
  • acknowledge; +acc = confess
  • (do)
 94. paulisper (adv)
  for a short time
 95. reprimi (reprimo, reprimere, repressi, repressus)
  to be restrained
 96. comprimi (comprimo, comprimere, compressi, compressus)
  to be suppressed
 97. undique (adv)
  all over, everywhere
 98. conlectos
  collected
 99. naufragos (us a um)
  ruined
 100. stirps -is (f)
  lineage, character
 101. [13] versamur (versor, versari, versatus)
  we are, we live
 102. tolletur (tollo, tollere, sustuli, sublatus)
  he is remove
 103. fortasse (adv)
  perhaps
 104. relevati esse
  to be relieved
 105. visceribus (viscer, visceris) (n)
  innermost parts, entrails
 106. aestu (us us (m))
  fire, burning
 107. febrique (is is (f))
  fever
 108. reliquis (reliquus, reliqua, reliquum)
  remaining, surviving
 109. secernant (secerno, secernere, secrevi, secretus)
  they separate
 110. denique (adv)
  in fact, in the end
 111. desinant
 112. insidiari
 113. obsidere
 114. curiam
 115. malleolos
Author:
RedEdison
ID:
305894
Card Set:
In Cat 1: 8 - 13
Updated:
2016-05-25 20:31:54
Tags:
Cicero
Folders:
Cicero
Description:
Cicero Vocab
Show Answers: