Regelfrågor 2015.txt

The flashcards below were created by user alexanderbrannlund on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. En anfallande spelare står med skridskon på linjen till målområdet då ett mål görs. Domaren bedömer att anfallaren står i vägen för målvakten. Domslut?
  1. Ej mål (nedsläpp i neutral zon).
 2. 2. Pucken släpps när lag A har färre spelare på isen än de har rätt till. Lag B gör därefter mål. Domslut?
  2. Ej mål. Backa klockan.
 3. 3. I samband med en avblåsning medan domaren är i färd med att rapportera någonting till sekretariatet, åker en spelare in i domarområdet. Domslut?
  3. Misconduct penalty.
 4. 4. Spelet stoppas på grund av att en spelare i lag A ligger skadad. Under spelstoppet framkommer det att en spelare i lag B ska utvisas och utvisningen verkställs. Var sker nästföljande nedsläpp?
  4. I det utvisade lagets försvarszon.
 5. 5. En anfallande spelare flyttar avsiktligt målburen i sin anfallszon. Domslut?
  5. Mindre straffet.
 6. 6. Hur många utespelare samt hur många målvakter får maximalt upptas på laguppställningen?
  6. Maximalt 20 utespelare och 2 målvakter (2 målvakter är obligatoriskt i förbundsserier).
 7. 7. Under matchens gång upptäcker domaren att ett lag fler ledare än tillåtet på sin spelarbänk. Hur många ledare finns där då (minst), och vad är korrekt åtgärd?
  7. Minst nio. Korrekt åtgärd är rapport till administrerande förbund (domaren ska inte avvisa någon person och heller inte utdöma någon utvisning för detta regelbrott).
 8. 8. Under ett slagsmål/bråk beträder en spelare spelplanen och beger sig mot bråket. Domslut?
  8. Dubbla mindre straffet + Game misconduct penalty.
 9. 9. Är det tillåtet för hemmalaget att byta utvisningsbänk till den andra perioden i syfte att få en kortare väg till sin försvarszon?
  9. Nej.
 10. 10. Under ett straffslag lämnar målvakten sitt målområde för tidigt. Domaren dömer därför ett nytt straffslag. Är det i detta läge tillåtet att byta straffskytt?
  10. Nej.
 11. 11. Under match upptäcker domaren att publiken kastar in saker i bortalagets spelarbås. Domslut?
  11. Rapport till administrerande förbund.
 12. 12. Under en icingsituation bedömer linjemannen att målvakten, som befinner sig i målområdet, lätt skulle kunna spela pucken. Målvakten låter dock pucken passera till icing. Domslut?
  12. Icingen ska ej slås av.
 13. 13. Efter matchen kommer tränaren för det ena laget in i domarrummet för att diskutera ett domslut. Domaren har inte bjudit dit tränaren. Åtgärd?
  13. Rapport till administrerande förbund.
 14. Image Upload
  14. A10.
 15. 15. Hur nära inpå matchstart är det tillåtet att göra ändringar i den officiella laguppställningen om protokollet förs online?
  15. 15 minuter före matchstart.
 16. 16. Under matchens gång går belysningen i den ena ytterzonen sönder. Domaren bedömer dock att det går att spela. Stämmer det att man i denna situation ska dela upp resterande matchtid i två delar så att lagen får lika lång tid var att försvara den zon som är sämre belyst?
  16. Ja.
 17. 17. Ett lag har så pass många skador och utvisningar att de till slut inte kan ställa upp med de antal spelare som de har rätt till. Domslut?
  17. Bryt matchen. Rapport till administrerande förbund.
 18. Image Upload
  18. A3 återvänder.
 19. 19. Är det tillåtet för en målvakt att vara lagkapten?
  19. Nej.
 20. 20. Under spelets gång sprutar reservmålvakten i spelarbåset vatten på en av linjemännen. Domslut?
  20. Match penalty (avtjänas av en spelare som var på isen när spelet stoppades).
 21. 21. En lagkapten som precis ådömts mindre straffet för tripping vill ställa en tolkningsfråga till domaren. Är det tillåtet?
  21. Nej (lagkaptenens rättigheter att tala med domaren suspenderas under en utvisning).
 22. 22. Vem ska avtjäna ett lagstraff?
  22. En spelare som var på isen när spelet stoppades (detta är en svensk tolkning. Internationellt gäller en spelare som var på isen när förseelsen skedde.).
 23. 23. Vid ett spelstopp lämnar lagkaptenen eller en assisterande lagkapten sin spelarbänk och åker fram till domaren för att fråga denne om en tolkning. Domslut?
  23. Domaren ska sända tillbaka lagkaptenen till spelarbänken och varna tränaren. Om samma situation upprepas ska spelaren ådömas Misconduct penalty.
 24. 24. En spelare står med en skridsko inne i anfallszonen och en skridsko i neutral zon när han tar emot en passning. Han för därefter pucken in i anfallszonen medan han fortfarande har skridskorna i beskriven position. Domslut?
  24. Ej offside.
 25. 25. Får den assisterande lagkaptenen diskutera med domaren även om den ”ordinarie” lagkaptenen befinner sig på isen?
  25. Nej.
 26. 26. En målvakt tappar sin klubba och tar istället en utespelares klubba.  Är detta tillåtet?
  26. Ja.
 27. 27. Anses blålinjen höra till någon specifik zon, och i så fall vilken?
  27. Blålinjen tillhör den zon där pucken befinner sig. Om pucken är på blålinjen tillhör linjen den zon varifrån pucken kommer ifrån.
 28. Image Upload
  28. A9 återvänder.
 29. 29. En spelare tacklar en motståndare i bröstet. I samband med tacklingens fullföljande träffas emellertid motståndaren i ansiktet. Ska detta betraktas som Checking to the head?
  29. Nej.
 30. 30. En spelare deltar i spelet med en handske där handflatan är borttagen. Domslut?
  30. Detta är felaktig utrustning. Varna laget - nästa gång Misconduct penalty.
 31. 31. Hur breda får en målvakts benskydd vara?
  31. 28 cm.
 32. 32. En spelare befinner sig i ett friläge i sin anfallszon när en motståndare kastar klubban mot honom. Domslut?
  32. Straffslag.
 33. 33. Under ett slagsmål ingriper en tredje spelare i det pågående bråket genom att slå motståndaren. Domslut?
  33. Game misconduct penalty (samt andra tillhörande straff, t.e.x. fighting).
 34. 34. Pucken spelas med handen längs isen av en anfallande spelare. Pucken studsar på målvaktens klubba och sedan till en annan anfallande spelare, som spelar in pucken i mål. Domslut?
  34. Ej mål (nedsläpp i neutral zon).
 35. 35. Vilka straff kan ådömas för kroppstackling i en U11-match?
  35. Minst mindre straffet.
 36. 36. Är det tillåtet att låta en utespelare vakta målet under ett straffslag?
  36. Nej.
 37. 37. Lag A skjuter in pucken i sin anfallszon. Pucken studsar på en försvarande spelare och tillbaka ut i neutral zon, där pucken återigen studsar på en försvarande spelare och sedan tillbaka in i ytterzonen där en spelare i lag A nu befinner sig. Domslut?
  37. Avvaktande offside.
 38. 38. En anfallande spelare tar upp klubban på bladet (lacrosse) och fintar en försvarande spelare. I samband med det förs skaftet på klubban över axelhöjd. Pucken och bladet är emellertid hela tiden under både axelns- och ribbans höjd. Spelaren skjuter därefter in pucken i mål. Domslut?
  38. Mål.
 39. 39. En målvakt ådöms ett mindre straff. När utvisningen har rapporterats och lagen står uppställda för nedsläpp, men innan pucken är släppt, ådrar sig samma målvakt ytterligare ett mindre straff. Vem ska avtjäna det andra mindre straffet?
  39. En spelare som var på isen när spelet stoppades ska avtjäna båda utvisningarna.
 40. 40. Under ett powerplay skjuter en back pucken från sin position vid blålinjen. Samtidigt som skottet går flyttar målvakten avsiktligt på målburen. Pucken går därefter rakt in i mål. Detta inträffar i den första perioden. Domslut?
  40. Mål.
 41. 41. Efter en målvaktsblockering uppstår en irriterad situation och en anfallares klubba fastnar i byxan på en försvarare som snabbt sliter sig loss. Den anfallande spelaren gör då en spearinggest mot försvararen, som emellertid inte träffas. Domslut?
  41. Dubbla mindre straffet + Misconduct penalty.
 42. 42. En försvarande spelare plockar upp pucken från isen inne i målområdet. Domslut?
  42. Straffslag.
 43. 43. Ett lag gör ett spelarbyte efter att de spelat pucken till icing.Domaren har redan varnat laget för detta. Domslut?
  43. Lagstraff.
 44. 44. En anfallande spelare passar på och försöker gena bakom målvakten genom målområdet. Målvakten backar då in i den anfallande spelaren så att kontakt uppstår. Domslut?
  44. Mindre straffet på den anfallande spelaren.
 45. 45. En trasig klubba ligger på isen. Får en linjeman plocka upp klubban och kasta den över sargen där åskådarna befinner sig?
  45. Nej (klubban ska lämnas till sekretariatet eller till spelarbänken, varken spelare eller domare får kasta utrustning över sargen).
 46. 46. En spelare håller fast hjälmen på en motståndare. Domslut?
  46. Mindre straffet eller Större straffet + Game misconduct penalty
 47. 47. Vilket lag ska ställa upp först vid ett nedsläpp på mittpunkten?
  47. Bortalaget.
 48. 48. Får en linjeman släppa pucken även om alla spelare som ska byta inte har hunnit av isen när de fem sekunderna har passerat?
  48. Nej.
 49. 49. En anfallande spelare är i ett friläge. Han trippas då bakifrån och faller så att han landar på pucken. Han glider vidare framåt utan att försöka resa sig, in i målvakten och vidare in i mål. Domslut?
  49. Ej mål. Straffslag. Mindre straffet på den spelare som gled in i målvakten.
 50. 50. Straffslag utdöms för lag A. Lag B vill då byta målvakt inför straffslaget. Är detta tillåtet?
  50. Ja.
 51. 51. Pucken skjuts mot mål och träffar en anfallande spelares klubba ovanför målribbans höjd. Kontakten är helt oavsiktlig. Pucken fortsätter därefter in i mål. Domslut?
  51. Ej mål (avsikten är helt ovidkommande).
 52. 52. Anfallande lag har pucken under kontroll bakom den förlängda mållinjen. Då kastar målvakten sin klubba mot pucken. Domslut?
  52. Straffslag.
 53. 53. I samband med att den första perioden tar slut utdöms ett mindre straff på en spelare i lag B. Var sker nedsläpp när andra perioden ska starta?
  53. På mittpunkten.
 54. Image Upload
  54. Avvaktningen faller
 55. 55. En målvakt befinner sig bakom sin målbur och passar iväg pucken. I samma sekund som han slår iväg passningen tacklas han av en motståndare. Domslut?
  55. Mindre straffet.
 56. 56. En spelare kommer med mycket hög fart och tacklar en motståndare mot sargen. Motståndaren kastas inte våldsamt in i sargen. Kan domaren ändå utdöma utvisning och hur ska den i så fall rubriceras?
  56. Ja. Charging.
 57. 57. En spelare stoppar pucken i luften med handen. Han sluter handen om pucken och kastar den sedan till en medspelare. Detta sker i spelarens försvarszon. Domslut?
  57. Mindre straffet.
 58. 58. En spelare slår en lång passning till en medspelare. Passningen slås i form av ett slagskott där klubban svingas framåt och över axelhöjd. I samband med detta råkar klubban träffa en motståndare i ansiktet. Motståndaren skadas. Passningen når emellertid fram och mål görs. Domslut?
  58. Ej mål. Större straffet + Game misconduct penalty eller Match penalty.
 59. 59. I samband med ett bråk slår målvakten en motståndare i huvudet med sin klubbhandske. Domslut?
  59. Match penalty.
 60. 60. Vid ett straffslag skjuter spelaren pucken så att den studsar i stolpen och går i mål via målvaktens rygg. Domslut?
  60. Mål.
 61. Image Upload
  61. B7 återvänder.
 62. Image Upload
  62. Avvaktningen faller.
 63. 63. Domaren har redan varnat lag A för felaktig utrustning när domaren upptäcker att en spelare i lag A deltar med tröjan uppdragen så att armbågsskyddet är synligt. Domslut?
  63. Misconduct penalty.
 64. 64. Kan större straffet utdömas för interference?
  64. Ja.
 65. 65. Försvarande spelare placerar sin klubba mellan benen på en anfallande spelare framför mål. Vad avgör om det ska bli utvisning?
  65. Den avgörande faktorn är huruvida spelaren hindras eller ej.
 66. 66. Får en målvakt delta i spelet med en utespelarhjälm under förutsättning att han har ett heltäckande ansiktsskydd?
  66. Ja.
 67. Image Upload
  • 67. a) Ja, A3 mot B8 och A7 mot B9.
  • b) Nej
  • c) 5-5
 68. Image Upload
  • 68. a) Ja, A9 mot B11.
  • b) Ja, för A6 som är ute ur matchen.
  • c) 4-5
 69. 69. Stämmer det att det alltid är bortalaget som lägger den första straffen vid ett straffslagsavgörande i en division 1-match?
  69. Nej.
 70. 70. En målvakt kastar pucken framåt till en medspelare som befinner sig i neutral zon. En motståndare bryter emellertid passningen och kontrar. Domslut?
  70. Spela vidare.
 71. 71. Under en tilltrasslad situation ute i sarghörnet hamnar en försvarande spelare på knä. Han plockar då upp pucken med sina händer och slänger iväg den till en medspelare som också befinner sig i försvarszonen. Domslut?
  71. Mindre straffet.
 72. 72. Det anfallande laget har pucken under kontroll i anfallszonen. Pucken skjuts upp mot blålinjen och stoppas av en anfallare när halva pucken är kvar på blålinjen och den andra halvan är helt i neutral zon. Pucken skjuts sedan på mål. Domslut?
  72. Spelare vidare.
 73. 73. En spelare lämnar utvisningsbänken under ett bråk. Han är inte den förste att lämna en bänk i sitt lag. Domslut?
  73. Mindre straffet + Misconduct penalty.
 74. 74. Under ett nedsläpp släpper linjemannen pucken, men blåser sedan omedelbart av spelet för att byta ut en center som fuskat. Det andra laget vill då byta målvakt. Är det tillåtet?
  74. Nej (domaren ska sända tillbaka reservmålvakten och varna laget, samt meddela sekretariatet att dra tillbaka klockan till den ursprungliga nedsläppstiden).
 75. 75. En anfallande spelare är helt fri med målvakten och har precis kommit in i anfallszonen. Då blir det strömavbrott och all belysning slocknar. Domaren blåser omedelbart av spelet. Var sker efterföljande nedsläpp?
  75. P? närmsta nedsläppspunkt i anfallszonen.
 76. Image Upload
  • 76. a) Ja, A7 mot B9.
  • b) Nej.
  • c) 4-5
 77. Image Upload
  • 77. a) Ja, A3 mot B8.
  • b) Ja, en ersättare för A7 som är ute ur matchen.
  • c) 4-5 (lag A är en man mindre i sju minuter).
 78. 78. Domaren avvaktar en utvisning på lag A. Under avvaktningen gör lag B självmål. Domaren bedömer att självmålet görs helt opåverkat, utan inverkan från spelare i lag A. Domslut?
  78. Målet godkänns och utvisningen verkställs som vanligt.
 79. 79. En målvakt är utanför sitt målområde och hindrar en anfallande spelare som försöker spela pucken. Domslut?
  79. Mindre straffet.
 80. 80. I samband med att den ena linjemannen stoppar spelet för icing, meddelar det lag som slagit icingen att man vill nyttja sin time-out. Är det tillåtet?
  80. Ja (men de får fortfarande inte byta någon spelare).
 81. Image Upload
  81. Ersättaren för A7.
 82. Image Upload
  • 82. a) Ja, A7 mot B11 eller B19, lagkaptenens val.
  • b) Ja, för B14 som är ute ur matchen.
  • c) 5-3.
 83. 83. Var sker efterföljande nedsläpp om pucken spelas med hög klubba i neutral zon?
  83. I felande lags försvarszon.
 84. 84. Ska icing slås av om pucken studsar i målramen innan den passerar den förlängda mållinjen?
  84. Ja.
 85. 85. Var sker efterföljande nedsläpp om pucken, i neutral zon, spelas med handen till en lagkamrat som också befinner sig i neutral zon?
  85. På närmsta nedsläppspunkt i neutral zon där felande lag får minst fördel.
 86. 86. En spelare står med båda sina skridskor på anfallande planhalva och skjuter pucken, som befinner sig på egen planhalva, ned och förbi motståndarnas förlängda mållinje. Ska icing tillämpas?
  86. Ja.
 87. 87. Lag A begär mätning av en motståndares klubba. Klubban visar sig vara korrekt. Domslut?
  87. Lagstraff på lag A.
 88. 88. Under en icingsituation lämnar målvakten sitt målområde och rör sig mot pucken. Målvakten inser att han inte kommer hinna nå fram, och åker därför genast tillbaka till målområdet. Domslut?
  88. Ej icing.
 89. 89. Är det tillåtet för en målvakt att delta i spelet med en utespelares skridskor?
  89. Nej.
 90. 90. I samband med att ett mål görs uppmärksammas domaren på att klockan stått stilla sedan föregående nedsläpp. Domslut?
  90. Målet ska godkännas förutsatt att domaren bedömer att perioden inte är slut (domaren får rådfråga såväl sina linjemän som sekretariatpersonalen, och VMD om sådan finns, för att bringa klarhet i denna situation).
 91. 91. I samband med att ett mål görs uppmärksammas domaren på att klockan stått stilla sedan föregående nedsläpp. Domaren är helt på det klara med att perioden omöjligt kan ha tagit slut, men varken domaren, linjemännen eller sekretariatpersonalen kan bringa klarhet i hur lång tid som förflutit. Domslut?
  91. Målet ska godkännas. I och med att ingen vet hur lång tid som förflöt mellan nedsläppet och målet ska klockan inte justeras utan den tid som står på matchuret ska användas som tiden för målet.
 92. Image Upload
  92. B7.
 93. 93. En spelare skjuter pucken helt oavsiktligt genom en öppen båsdörr. Ska spelaren utvisas?
  93. Nej.
 94. 94. Pucken skjuts mot mål. En anfallande spelare slår till på volley och träffar pucken under sin egen axel, men över ribbans höjd. Pucken studsar på målvaktens benskydd och ut till en annan anfallande spelare, som spelar pucken in i mål. Domslut?
  94. Mål.
 95. 95. En spelare är på väg för att byta flygande. Innan spelaren hinner fram till byteszonen kliver ersättaren in på isen. Domslut?
  95. Lagstraff.
 96. 96. Målvakten är på väg för att byta flygande och ersättas av en utespelare. Innan målvakten hinner av isen kliver ersättaren in och spelar pucken. Domslut?
  96. Lagstraff.
 97. 97. En spelare passar pucken till en medspelare, som skjuter pucken på målvakten. Målvakten släpper en retur och därefter slår en tredje anfallare pucken i mål. Hur många assist ska delas ut i denna situation?
  97. Två.
 98. Image Upload
  98. 3-5.
 99. Image Upload
  • 99. a) Ja, A7 och A9 mot B8 och B6.
  • b) Nej.
  • c) 4-5.
 100. Image Upload
  • 100.a) Ja, A3 och A9 mot B8.
  • b) Ja, för B6 som är ute ur matchen.
  • c) 4-4.
 101. 101.Under spelets gång böjer sig en åskådare över skyddsglaset och greppar tag i en spelare vars lag är i ett anfall. Domslut?
  101.Spelet ska stoppas så fort anfallet är avslutat. Händelsen ska rapporteras till administrerande förbund.
 102. 102.En linjeman ska just till att släppa pucken och alla spelare är korrekt uppställda. Då börjar en av spelarna som inte deltar i nedsläppet att byta position. Är det tillåtet?
  102.Nej.
 103. Image Upload
  103.Ja.
 104. Image Upload
  104.Första avblåsningen efter 16:15.
 105. 105.Målvakten ådöms 2+10 för Checking from behind. Hur ska detta ersättas och avtjänas?
  105.Två utespelare som var på isen när spelet stoppades ska ta plats på utvisningsbänken som ersättare. Den ene ska avtjäna det mindre straffet och den andre ska avtjäna 12 minuter.
 106. 106.En spelare skjuter pucken från sin försvarszon direkt ut från banan över skyddsglaset. Domslut?
  106.Mindre straffet.
 107. 107.En spelare skjuter pucken i numerärt underläge från egen försvarszon över hela banan och ut över kortsargen på andra sidan. Domslut?
  107.Mindre straffet.
 108. 108.En spelare, sittandes på sin spelarbänk, sprutar vatten på en motståndare. Domslut?
  108.Game misconduct penalty.
 109. 109.Domaren avvaktar ett mindre straff för slashing på lag B. Under avvaktningen kommer en spelare i lag A fri och dras ned bakifrån varför domaren utdömer ett straffslag för lag A. Vad händer med slashingutvisningen??
  109.Den ska avtjänas som vanligt, även om det blir mål på straffslaget.
 110. 110.Under ett straffslag kastar målvakten sin klubba mot straffläggaren. Domslut?
  110.Tilldömt mål.
 111. 111. I vilka situationer kan videomåldomarbedömning tillämpas i en match i SHL eller HockeyAllsvenskan?
  111.

  • Pucken över mållinjen
  • pucken i mål innan målburen flyttats,
  • puck i mål innan speltiden tagit slut,
  • puck dirigerad i mål från hand eller spark,
  • puck reflekterad i mål av funktionär,
  • puck spelad i mål med klubba över ribbans höjd,
  • för att fastställa den exakta tidpunkten
  • för att avgöra om en anfallande spelare befunnit sig i målområdet före pucken.
 112. 112.En spelare utvisas för interference och motståndaren blir skadad. Domslut?
  112.Större straffet + GM eller MP
 113. 113.Är det tillåtet att efter matchen (division 1) gradera upp ett större straff + Game misconduct penalty som är utdömt för slashing till Match Penalty?
  113.Nej (denna möjlighet finns endast i SHL och i HockeyAllsvenskan).
 114. 114.Får en domare stoppa spelet för "otillåten handstoppning" utan att utdöma utvisning?
  114.Nej.
 115. 115.En spelare skadar en motståndare på ett sätt som domaren bedömer som boarding. Domslut?
  115.Större straffet + Game misconduct penalty eller Match penalty.
 116. 116.En spelare håller på att lägga ett straffslag och precis innan han ska skjuta går klubban sönder. Domslut?
  116.Straffslaget anses avslutat.
 117. 117.Ett mål görs. När domaren är på väg upp mot sekretariatet för att rapportera målet möts han av sin linjeman som meddelar att målet gjorts med en trasig klubba. Domslut?
  117.Målet godkänns. Målskytten ådöms mindre straffet.
 118. 118.Under ett längre spelstopp kliver en utvisad spelare in på isen i syfte att åka omkring och hålla sig varm. Domslut?
  118.Mindre straffet.
 119. 119.Ett lag är inte startklart på isen när en paus tar slut. Domslut?
  119.Lagstraff.
 120. 120.Domaren avvaktar 2+10 minuter för Checking from behind på en spelare i lag A. Under avvaktningen gör lag B mål. Domslut?
  120.Det mindre straffet faller, men spelaren ska avtjäna 10 minuter.
 121. 121.En målvakt kastar sin klubba mot puckföraren under ett friläge. Domslut?
  121.Straffslag.
 122. 122.En tilltrasslad situation uppstår kring målet och det anfallande laget är övertygade om att mål har gjorts. Domaren är emellertid säker i sin bedömning över att inget mål gjorts. Får lagkaptenen i det anfallande laget begära att domaren ändå tar hjälp av videomåldomaren?
  122.Nej.
 123. 123.När avgörs det vilka spelare som ska vara på isen i samband med att ett lag spelar pucken till icing?
  123.När pucken lämnar klubban.
 124. 124.En spelare tappar sin hjälm, men fortsätter ändå att spela. Domslut?
  124.Mindre straffet.
 125. 125.Stämmer det att man får byta spelare efter icing i U14 och yngre?
  125.Ja.
 126. 126.En spelare inträder i spelet med hjälmen oknäppt. Detta uppmärksammas av såväl domarna som av motståndarlaget. Spelaren får pucken och gör mål. Domslut?
  126.Mål. Laget ska varnas för felaktig utrustning.
 127. 127.Domaren avvaktar ett mindre straff på lag A. Under avvaktningen gör en annan spelare i lag A sig skyldig till ytterligare ett mindre straff. Lag B gör därefter mål. Domslut?
  127.Det första avvaktande mindre straffet faller. Det andra mindre straffet avtjänas.
 128. 128.Ett lag är för många spelare på isen. Detta uppmärksammas dock inte av domarteamet. Kort därefter gör samma lag mål, men nu med rätt antal spelare på isen. Domslut?
  128.Mål.
 129. 129. I samband med ett bråk upprörs en spelare så till milda grad att han kastar upp sin klubba på läktaren. Domslut?
  129.Game misconduct penalty.
 130. 130.En spelare knuffar en linjeman i bröstet. Domslut?
  130.Match penalty.
 131. 131.En spelare skadar en motståndare på ett sätt som domaren bedömer som Checking to the head. Domslut?
  131.Match penalty.
 132. 132.Lag A har pucken under kontroll när en spelare i lag B gör sig skyldig till Abuse of officials. Ska domaren avvakta denna utvisning?
  132.Ja.
 133. 133. I samband med en tackling höjer den tacklande spelaren sin klubba så att han träffar motståndaren med hög klubba i huvudet. Ska detta betraktas som Checking to the head eller som High sticking?
  133.Det ska betraktas som Checking to the head.
 134. 134.Var sker nedsläpp efter ett straffslag som inte resulterat i mål?
  134.I felande lags ytterzon.
 135. 135.En puck skjuts mot mål, men fastnar i en anfallande spelares byxa. Spelaren åker därefter och ställer sig inne i målet (avsiktligt eller oavsiktligt), varpå pucken faller ned innanför mållinjen. Domslut?
  135.Ej mål. Nedsläpp i neutral zon.
 136. 136.En spelare försöker skalla en motståndare. Domslut?
  136.Match penalty.
 137. 137.En försvarande spelare slår ett kraftigt slag på en motståndares klubba. Klubban går inte av, men motståndaren blir tydligt störd.
  137.Utvisning för slashing.
 138. 138.En försvarande spelare har tappat sin klubba. Istället för att omedelbart försöka plocka upp klubban koncentrerar sig försvaren istället på att ställa upp i boxen. En anfallare skjuter då ut klubban i neutral zon eftersom den ligger i vägen för honom. Domslut?
  138.Ingen åtgärt (det är tillåtet att skjuta undan utrustning så länge motståndaren inte är på väg att plocka upp den).
 139. 139.En spelare utvisas 5+GM för slashing. På väg av banan hotar han linjemannen. Domslut?
  139.Match penalty som tillägg till 5+GM (laget ska spela med fyra utespelare i 10 minuter).
 140. 140.Ett långskott går på mål och målvakten väljer att blockera pucken trots att han inte är pressad av någon motståndare. Domslut?
  140.Mindre straffet.
 141. 141.En spelare skadar en motståndare med en crosschecking. Möjliga domslut?
  141. Större straffet + Game Miscoduct Penalty eller Match Penalty.
 142. 142.En spelare i lag A spelar pucken med hög klubba i sin anfallszon. Pucken hamnar i mittzonen och spelas där av en annan spelare i lag A. Var sker efterföljande nedsläpp?
  142. På närmsta punkt i neutral zon där lag A inte får spelmässig fördel.
 143. 143.Domaren avvaktar en utvisning på lag A. Under avvaktningen spelar lag B pucken med hög klubba i sin försvarszon och domaren stoppar spelet. Var sker efterföljande nedsläpp?
  143. I lag A:s försvarszon.
 144. 144.Stämmer det att domarteamet efter en match i SHL eller Allsvenskan får ändra MP till 5+GM om det rör sig om en slashing?
  144. Ja (gäller endast SHL och Allsvenskan).
 145. 145.Medan en anfallande spelare befinner sig inne i sin anfallszon, skjuter en annan anfallande spelare, från neutral zon, pucken mot mål. Målvakten försöker rädda skottet, men pucken går i mål. Under tiden hinner anfallande lag rensa zonen. Ska målet godkännas?
  145. Nej.
 146. 146.Ett lag genomför ett spelarbyte trots att man spelat pucken till icing. Detta är första gången det händer i matchen. Åtgärd?
  146. Huvuddomaren ska varna laget.
 147. 147.En linjeman släpper pucken och blåser omedelbart av spelet för att byta ut den ena centern på grund av sparktekning. Det andra laget vill då ta ut sin målvakt och ersätta honom med en extra utespelare. Är det tillåtet?
  147. Nej.
 148. 148.Efter en offsideavblåsning åker en anfallande spelare avsiktligt in i linjemannen. Han varken knuffar, slår eller säger någonting. Domslut?
  148. Match Penalty.
 149. 149.Räknas halsskydd som obligatorisk utrustning för alla målvakter och utespelare?
  149. Ja.
 150. 150.En spelare i tappar sin hjälm under spelets gång. Han fortsätter trots detta att spela, utan hjälm på huvudet. Är det tillåtet?
  150. Nej (mindre straffet).
 151. 151.En spelare slår ned en medspelare. Domslut?
  151. Ingen åtgärd.
 152. 152.En puck stoppas i luften av en anfallande spelare genom att han fångar den med handen. Spelaren åker sedan någon meter med pucken innan han släpper ned den till sin egen klubba. Domslut?
  152. Mindre straffet.
 153. 153.Får en huvuddomare avvakta ett lagstraff för för många spelare på banan med uppsträckt arm?
  153. Ja.
 154. 154. I en match i SHL är domarna uppställda utanför rinken och väntar på klartecken att få kliva in på isen. Det återstår endast fem minuter till matchstart. Då kommer protokollföraren springande och meddelar att hemmalaget vill göra en ändring i protokollet. Är det tillåtet?
  154. Nej (gränsen är 15 minuter).
 155. 155.En spelare hotar en person i speakerbåset. Ingen av domarna hör dock hotet. Speakerbåset påkallar då huvuddomarens uppmärksamhet och berättar vad som hänt. Kan domaren utvisa spelaren?
  155. Nej.
 156. 156.En spelares klubba går sönder. I samband med att han jagar hemåt under en kontring så räcker hans lagkamrat, som sitter utvisad,honom sin klubba. Domslut?
  156. Mindre straffet på spelaren som tar emot klubban.
 157. 157.Mitt i ett friläge tar en person i publiken fram en visselpipa och blåser varpå målvakten tror att spelet är stoppat. Den anfallande spelaren fortsätter framåt och gör mål. Domslut?
  157. Mål (händelsen ska rapporteras till administrerande förbund).
 158. 158.En spelare gör sig skyldig till Checking from behind, och motståndaren blir skadad. Domslut?
  158. Match Penalty.
 159. 159.Kan domaren utdöma utvisning ifall det uppstår ett slagsmål under matchvärmningen som sker 40-20 minuter innan matchtstart?
  159. Nej (däremot ska händelsen rapporteras).
 160. 160.En målvakt ådöms 2+10 minuter. Stämmer det att två spelare från isen ska avtjäna detta, varav en spelare i två minuter och en spelare i tolv minuter?
  160. Ja.
 161. 161.Straffslag utdöms i en allsvensk match. Stämmer det att det är den förfördelade spelaren som måste lägga straffslaget?
  161. Nej.
 162. 162.En spelare står med båda skridskorna inne i anfallszonen och tar emot en passning från en lagkamrat på klubban som är på blålinjen. Han får därefter ena skridskon upp till blålinjen och tar därefter in pucken in i anfallszonen. är detta offside?
  162. Nej.
 163. 163.Mål görs. Linjemannen rapporterar då att målet föregicks av en handpassning. Domslut?
  163. Ej mål.
 164. 164.En anfallande spelare skjuter ett hårt skott i sargen så att pucken går i runden runt hela rinken och in i den anfallande spelarens försvarszon. Där inne finns redan en motståndare. är detta offside?
  164. Nej.
 165. 165.Får videomåldomaren konsulteras för att avgöra om en anfallande spelare befann sig i målområdet före pucken?
  165. Ja.
 166. 166.Under avvaktande utvisning i en match i SHL, slår icke felande lag pucken till icing. Var sker efterföljande nedsläpp?
  166. I det utvisade lagets försvarszon.
 167. 167.Pucken släpps när lag A har för få spelare på banan. Lag B gör mål. Domslut?
  167. Ej mål. Backa klockan.
 168. 168.En anfallande spelare har precis passerat mittlinjen när han skjuter in pucken i anfallszonen varpå linjemannen blåser för offside. Var sker efterföljande nedsläpp? OBS: Det är inte avsiktlig offside!
  168. På mittpunkten.
 169. 169.En spelare använder sig av ett rasistiskt språkbruk i en svensk ishockeymatch. Domslut?
  169. Match Penalty.
 170. Image Upload
  170. Nej.
 171. Image Upload
  171. A9:s mindre straff.
 172. Image Upload
  172. A7:s återstående mindre straff (ersättaren återvänder).
 173. Image Upload
  173. A15:s mindre straff.
 174. Image Upload
  174. Nej.
 175. Image Upload
  175. Omedelbart.
 176. Image Upload
  176. 4-5.
 177. Image Upload
  177. 4-4.
 178. Image Upload
  178. 5-5.
 179. Image Upload
  179. Avvaktningen faller (lag A är inte i numerärt underläge beroende av ett mindre straff).
 180. Image Upload
  180. Avvaktningen faller (lag A ?r inte i numer?rt underl?ge beroende av ett mindre straff).
 181. 181.Under en
  avvaktande utvisning på Lag B, skjuter en spelare i lag A pucken så att den
  studsar på en spelare i lag B:s klubba. Ska spelet stoppas?
  181. Nej
 182. 182.En spelare spottar mot en medspelare. Domslut?
  182. Ingen åtgärd.
 183. 183.En målvakt
  deltar i spelet med en hjälm som domaren bedömer är otillåten. Åtgärd?
  183. M?lvaktens lag ska varnas.
 184. 184.Är det
  tillåtet att knyta skridskorna på så sätt att snörningen vidrör isen vid
  normal skridskoåkning?
  184. Nej.
 185. 185.En match
  slutar oavgjord och seriebestämmelserna stipulerar att overtime ska spelas.
  Det är ingen spolning. Hur lång paus ska det vara mellan den tredje perioden
  och den första overtimeperioden?
  185. Tre minuter.
 186. 186.En utespelare
  fångar pucken i sin hand ska lägga ned den på isen, men just som han ska göra
  det blir han tacklad och därför håller han kvar pucken i handen medan
  tacklingen utförs. Domslut?
  186. Mindre straffet f?r closing hand on puck.
 187. 187.A17 ska bytas
  ut flygande under spelets gång. När A17 är fyra meter från sargen kliver hans
  ersättare in på isen. Ersättare stannar i byteszonen om 1,5 meter fram till
  dess att A17 är i spelarbåset. Är bytet tillåtet?
  187. Nej.
 188. 188.Är det
  tillåtet för en spelare som är licensierad som U14 att delta i en seniormatch
  (dam eller herr)?
  188. Nej.
 189. 189.En damspelare
  utvisas för att ha delat ut en tackling. Hur ska utvisningen rubriceras?
  189. Illegal hit.
 190. 190.Ett lag har
  spelat pucken till icing och genomför efter avblåsningen ett spelarbyte.
  Åtgärd?
  190. Huvuddomaren ska omedelbart varna laget.
 191. 191.Vid ett
  nedsläpp i en ytterzon ska det ena lagets center placera sin klubba i isen
  först. Vilket lags center?
  191. F?rsvarande lags center.
 192. 192.Under ett
  straffslag åket målvakten fram till straffskytten och slashar denne på så
  sätt att straffskytten tappar sin klubba. Domslut?
  192. Mindre straffet f?r slashing, och nytt straffslag.
 193. 193. En spelare
  protesterar mot ett domslut genom att skrika att domaren är dålig. Kan
  domaren ådöma spelare Game Misconduct penalty direkt?
  193. Nej.
 194. 194.Ett skott
  studsar på en anfallares spelares skridskor och in i mål. Domslut?
  194. Mål.
 195. 195.En spelare är
  i offsideposition när pucken spelas över blålinjen. Linjemannen avvaktar
  därför offsiden. Spelaren rensar zonen och linjemannen tar ned sin arm.
  Därefter fortsätter pucken rakt in i mål. Domslut?
  195. Offside.
 196. 196.Är det
  tillåtet att som utespelare ha benskydden utanpå damaskerna?
  196. Nej.
 197. 197.Under ett
  powerplay tappar målvakten sin hjälm. Det anfallande laget har en uppenbar
  målchans. Får domaren stoppa spelet med hänvisning till att målvakten har
  tappat hjälmen?
  197. Nej, spelet får inte stoppas på grund av detta om det föreligger en klar målchans.
 198. 198.Pucken skjuts
  av en anfallande spelare och reflekteras upp i skyddsnätet ovanför
  skyddsglaset. Ingen av domarna uppmärksammar detta. Spelet går vidare, men
  det försvarande laget slutar spela eftersom de anser att pucken varit ur
  spel. Det anfallande laget gör därför enkelt mål. Nu inser domarna sitt
  misstag. Kan målet dömas bort?
  198. Nej. Detta domslut kan ej tas i efterhand.
 199. 199.Efter ett mål
  kommer sju spelare in på isen för att krama om målskytten. Domaren varnar
  därför laget. Strax därpå gör det andra laget mål och även då kommer sju
  spelare in på isen för att fira. Domslut?
  199. Lagstraff.
 200. 200.Under en
  tilltrasslad situation i en match i Svenska Hockeyligan blåser domaren av
  spelet och signalerar för mål. Det försvarande laget protesterar och menar
  att det var spark. Domaren bestämmer sig för att konsultera videomåldomaren,
  men inga klara bilder går att frambringa. Kan målet ändå dömas bort?
  200. Nej. Domarens beslut på isen gäller om det inte går att frambringa videomaterial som motbevisar domaren.
 201. 201.En spelare
  tacklar en motståndare i huvudet på ett sätt som domaren bedömer är
  vårdslöst. Motståndaren blir inte skadad. Möjliga straff?
  201. Match penalty.
 202. 202.En spelare
  hakar en motståndare. Motståndare överdriver då och kastar sig till isen
  (filmar). Ska domare utdöma både hakning och diving?
  202. Ja.
 203. 203.Stämmer det
  att ett av kraven för att slewfooting ska utdömas är att den förfördelade
  spelaren fälls till isen med våldsam kraft?
  203. Ja.
 204. 204.En spelares
  klubba går sönder. Han kastar då klubban över sargen och upp på läktaren.
  Åtgärd?
  204. Game misconduct penalty.
 205. 205.En spelare
  tacklar en motståndare med sin armbåge (elbowing). Möjliga straff?
  205. Minst mindre straffet.
 206. 206.En spelare
  har pucken under kontroll vid sargen. Han ser att en motståndare närmar sig
  honom och vänder då upp ryggen mot motståndaren för att skydda pucken.
  Motståndaren tacklar då puckföraren i ryggen. Är detta att betrakta som
  Checking from behind?
  206. Nej.
 207. 207.En spelare i
  spelarbåset slår med sin klubba i sargen i protest mot ett domslut. Åtgärd?
  207. Mindre straffet.
 208. 208.Under en
  match i ett tredomarsystem skadar sig en av linjemännen så att han måste
  bryta matchen. En annan linjeman finns i arenan och han erbjuder sig att
  hoppa in. Ska matchen stoppas medan han byter om?
  208. Nej matchen ska fortsätta medan han byter om.
 209. 209.Är det
  tillåtet att tillämpa reklamavbrott efter en icingavblåsning?
  209. Nej.
 210. 210.En spelare
  jagar en motståndare som är puckförare. Spelaren kastar sig och slår undan
  pucken för motståndaren. I samma rörelse fortsätter klubban och slår då undan
  skridskorna på motståndaren. Stämmer det att detta ska klassas som tripping?
  210. Nej.
 211. 211.En målvakt
  har lämnat sitt målområde och har pucken bakom sitt mål. Han stressas då av
  en anfallande spelare och blockerar därför pucken mot sargen. Domslut?
  211. Mindre straffet.
 212. 212.A7 skjuter
  från blålinjen mot mål. Pucken studsar på benet på A8 och går till A9, som
  skjuter pucken i mål. Hur många assistpoäng ska utdelas, och till vem eller
  vilka?
  212. En poäng (till A7).
 213. 213.Under en
  hybridicingsituation har pucken inte hunnit passera icinglinjen när den
  försvarande spelaren når den tänkta linjen mellan nedsläppspunkterna. Kan
  linjemannen ändå stoppa spelet för icing om det är uppenbart att det är den
  försvarande spelaren som har bäst position att nå pucken först?
  213. Nej, icingen ska slås av.
 214. 214.Efter en
  avblåsning för icing åker en spelare in i en motståndare. Det rör sig inte om
  en hård tackling, utan snarare om en lättare krock. Domaren bedömer att
  spelaren hade kunnat undvika kroppskontakten. Domslut?
  214. Mindre straffet för charging.
 215. 215.Vilket straff
  ska ådömas den spelare som startar ett slagsmål?
  215. Match penalty.
 216. 216.Efter en
  målvaktsblockering uppstår lite gruff och en spelare använder då ett sexuellt
  nedvärderande uttryck mot en motståndare. Huvuddomaren hör inte detta, men
  det gör linjemannen. Hur ska linjemannen agera och vad är korrekt domslut?
  216. Linjemannen ska rapportera det inträffade till huvuddomaren eftersom det rör sig om ett matchstraff. Huvuddomaren ska ådöma spelaren Match penalty.
 217. 217.En spelare
  muckar gräl med en motståndare och eldar upp sig så pass mycket att han
  kliver in i motståndarnas spelarbås. Väl där händer dock ingenting mer.
  Domslut?
  217. Misconduct penalty.
 218. 218.En match
  slutar oavgjort och overtime ska spelas. I overtime spelar man 4-4 då en
  dubbelutvisning utdöms (ett mindre straff i varje lag). Ska dessa utvisningar
  kvittas?
  218. Ja.
 219. 219, Är det tillåtet att crosschecka en motståndare i ryggen om detta görs framför mål i syfte att kämpa om ytan, så länge domaren bedömer att det inte är överdrivet våldsamt?
  219. Ja.
 220. 220.Under uppvärmningen på isen uppstår ett bråk. Ingen av domarna ser händelsen. Kan händelsen anmälas till förbundet av domarna ändå?
  220. Nej.
Author:
alexanderbrannlund
ID:
306446
Card Set:
Regelfrågor 2015.txt
Updated:
2015-08-16 15:51:52
Tags:
Regelfrågor 2015
Folders:

Description:
Regelfrågor 2015
Show Answers: