Byggteknik

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tre olika byggnadstyper?
  Småhus, flerbostadshus, industribyggnader.
 2. Valet av takverkstakstol beror bl. a. på?
  Spännvidd, taklutning.
 3. Olika småhustyper?
  • Fristående villa
  • Grändhus
  • Parhus
  • Atriumhus
  • Radhus
  • Kedjehus
 4. Husbyggandets nya svårigheter är att förebygga:
  • Miljöpåverkan
  • Energiförbrukning
  • Koldioxidutsläpp
  • Byggfel
 5. 3 orsaker till byggfukt:
  • Gjutna konstruktioner (som inte får torka ordentligt innan man bygger på)
  • Nederbörd under byggtiden
  • Dålig övertäckning under byggtiden
 6. Var kommer vattnet ifrån?
  • Ånga (gas) dunstar från sjöar och mark
  • Flytande (vatten) från regn och snö 
  • Fast (is) ledningar kan frysa sönder
 7. Vad är fuktighet/ånghalt?
  Ångans vikt i kg/m3 luft.
 8. Vad är relativ fuktighet/relativ ånghalt?
  Ånghalt/mättnadsånghalt.
 9. Vad är mättnadsånghalt?
  Den maximala vikt ånga luft kan bära vid en viss temperatur.
 10. Tre vandringsvägar för fukt?
  • Konvektion - Ånga följer luftströmmar.
  • Diffusion - Fukten strävar efter att tränga ut genom ytterväggarna
  • Kapilläruppsugning - vattnet tränger upp i material med små porer, fryser sedan och kan spränga bort puts och fasader
 11. 3 principer för fuktskydd?
  • Använd vattentäta material
  • Värmeisolera - det stoppar kondens
  • Möjlighet att torka material som blivit fuktigt
 12. Vad är den bästa värmeisoleringen?
  Stillastående luft.
 13. De 6 huvuddelarna i ett hus?
  • Grund
  • Stomme
  • Stomkomplement
  • Beklädnad
  • Installationer
  • Utrustning och inredning
 14. Vad kallas delen under ett fönster?
  Bröstning.
 15. Nämn några stomkomplement.
  • Balkonger
  • Trappor
  • Icke bärande väggar
  • Burspråk
 16. 3 gamla hustyper?
  • Stenhus
  • Timmerhus
  • Korsvirkeshus
Author:
trummistobbe
ID:
307174
Card Set:
Byggteknik
Updated:
2015-09-13 07:32:20
Tags:
Byggteknik
Folders:
Byggteknik
Description:
Byggteknik
Show Answers: