Ord Del 1

The flashcards below were created by user Lizzy__ on FreezingBlue Flashcards.

 1. Impetigo
  Svinkopper, Orsakas av stafylokocker eller streptokocker
 2. Nystagmus
  Ofrivilliga ögonrörelser tex. från sida till sida med långsam rörelse  åt ena hållet och snabbt åt de andra
 3. Invasiv cancer
  Cancer som sprider sig till och växer igenom omgivande vävnader
 4. Rentention
  Kvarhållande, tillbakahållande
 5. Metabolism
  Ämnesomsättning
 6. Angiogenes
  Ny bildning av blodkärl vid tillväxt, läkning, tumörväxt m.m.
 7. Cristapunktion
  Benmärgs prov i höftbenskammen
 8. Otit
  Öroninflammation
 9. Artrodes
  Stel operation av en led
 10. Artrit
  Inflammation i en led, ledgångsinflammation
 11. Necros
  Vävnadsdöd, vävnadsundergång
 12. Apoptos
  Daglig "programmerad" undergång av eller i en vävnad
 13. Screening
  Sållning, med ett test försöker skilja personer med sjukdom från de friska peronerna
 14. Carcinom
  Cancer som uppkommit ur epitelceller
 15. Mastektomi
  Bort opererande av bröstkörteln eller hela bröstet på en kvinna ex vid bröstcancer
 16. Östrogenreceptor- hämmare
  Blockerar östrogenreceptorer
 17. Basalmetabolism
  Energiförbrukningen i kroppen, vanligen efter ila och på fastande mage. Användes förr i samband med sköldkörtelssjukdomar
 18. Toxiskt
  Giftigt
 19. Ascites
  Vätska i bukhålan, förekommer framförallt vid kronisk leversjukdom, vid tumörceller på bukhinnan och vid svåra former av hjärtsvikt
 20. Erysipelas
  Rosfeber
 21. Krusta
  Intorkad beläggning, ex. sårskorpa
 22. Fissur
  Sår i form av smal springa eller sprickbildning i benvävnad
 23. Ortoser
  Stödjande bandage, rätar ut felställning eller leder ex. vid RA
 24. Artroplastik
  Operation, ingrepp på en led vid vilket man byter ut en led eller hala leden mot konstgjort matrerial för att återställa ledens funktion, lindrar värk e.t.c. Görs vid RA, vår artros m.m.
Author:
Lizzy__
ID:
307182
Card Set:
Ord Del 1
Updated:
2015-09-01 20:14:48
Tags:
Del medvet
Folders:

Description:
Ofta förekommande ord ur del 1
Show Answers: