SAS 1_vocabulary_set 002

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. ombonat
  snuggly
 2. somliga
  some
 3. glänta
  glade
 4. belysning
  lighting
 5. stel
  stiff
 6. konstaterar
  notes
 7. besviket
  disappointment
 8. nedslag
  swoop
 9. "han rycker till"
  he jerks
 10. bröts
  broken
 11. kvist
  twig
 12. knarrar
  creak
 13. rentav
  • even
  • indeed
 14. otäcka
  nasty
 15. ondskefulla
  Full of evil
 16. huggtänder
  fangs
 17. vistas
  "för att vistas ensam"
  • staying
  • staying alone
 18. sköljer
  wash, rinse
 19. fruktan
  fear
 20. stävja
  quell, curb
 21. rädslan
  fears
 22. brådska
  rush
 23. rosslar
  rattles
 24. snorar
  laces
 25. snubblar
  stumble
Author:
Quilly
ID:
307222
Card Set:
SAS 1_vocabulary_set 002
Updated:
2015-11-08 10:20:24
Tags:
Swedish vocabulary
Folders:

Description:
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Show Answers: